Rodzaje problemów w związku

Będąc w związku, napotykasz wiele różnych problemów. Są to na przykład:

Para podczas rozmowy

Pojawienie się rutyny w związku może, ale nie musi być problemem. Według niektórych osoba sprawia ona, że związek staje się łatwiejszy i bardziej stabilny.

Problemy fizyczne lub psychiczne tudzież choroba mogą stwarzać problemy w związku.

Problemy w związku często prowadzą do problemów seksualnych lub na odwrót.

Jeżeli borykasz się z problemami w związku, możesz spróbować porozmawiać z partnerem lub inną zaufaną osobą. W razie potrzeby możesz także zwrócić się o pomoc do profesjonalisty. Rozwiązanie problemów w związku wymaga czasu. Jeżeli pomimo długotrwałego wysiłku nie poradzicie sobie z problemami, możecie rozważyć rozwód (w przypadku małżeństwa).

Para rozmawiająca z lekarzem

Soorten relatieproblemen

In een relatie kunt u met verschillende problemen te maken krijgen. Voorbeelden hiervan zijn:

Routine kan een probleem zijn in een relatie, maar dat hoeft het niet te zijn. Sommige mensen vinden dat routine een relatie eenvoudiger en stabieler maakt.

Mentale of fysieke moeilijkheden of een ziekte kunnen relatieproblemen veroorzaken.

Relatieproblemen leiden vaak tot seksuele problemen, of omgekeerd.

Als u relatieproblemen heeft, kunt u proberen te praten met uw partner of iemand die u vertrouwt. U kunt indien nodig ook professionele hulp zoeken. Het kan een tijd duren om een relatieprobleem aan te pakken. Als het niet lukt om de problemen op te lossen na er langdurig aan gewerkt te hebben, kunt u overwegen om uit elkaar te gaan, of om te scheiden als u gehuwd bent.

Een koppel praat met een zorgverlener

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW:
Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy:
Wijkgezondheidscentrum
Możesz odwiedzić lekarza rodzinnego w społecznym ośrodku zdrowia. W społecznych ośrodkach zdrowia pracują także inni specjaliści, tacy jak pielęgniarki oraz pracownicy socjalni. Świadczone usługi są bezpłatne. Znajdź społeczny ośrodek zdrowia w swojej okolicy:
Seksuolog
Leczenie problemów seksualnych. Seksuolog poszukuje rozwiązania na drodze rozmowy z jednym bądź obojgiem partnerów. Znajdź seksuologa w swojej okolicy: