خشونت شریک

خشونت شریک به هرگونه خشونت میان 2 نفر که با هم در رابطه عاطفی و/یا جنسی (رابطه) هستند، گفته می شود. خشونت شریک اغلب نشان می دهد که بین شرکا، برابری وجود ندارد.

خشونت بین شرکا ممنوعیت قانونی دارد.

خشونت شریک ممکن است در همه طبقات یا فرهنگ های مختلف جامعه رخ دهد.

انواع خشونت شریک

چهار نوع خشونت شریک وجود دارد:

  • خشونت روانی، مثلاً: توهین، تحقیر، تهدید یا بی اعتنایی و نادیده گرفتن شریک.
  • خشونت فیزیکی، مثلاً: کتک زدن، لگد زدن، رفتار خشن، مجبور کردن شریک به انجام یا تحمل کارهای مضر (مثلاً دوش گرفتن با آب خیلی داغ).
  • خشونت جنسی، مثلاً: مجبور کردن شریک به سکس (تجاوز)، مجبور کردن به تماشای پورنوگرافی.
  • خشونت اقتصادی، مثلاً: تصمیم بگیرید با پول خود یا شریکتان کاری را انجام دهید که او به آن راضی نیست، پول کافی برای مخارج خانه به او ندهید، یا کالاهای ضروری را از او دریغ کنید.

دفع خشونت شریک

وقتی بیم آن می رود که یک بحث و گفتگو به خشونت بیانجامد، به جایی امن پناه ببرید، حتی اگر شده برای مدتی کوتاه. پس از اینکه به امنیت رسیدید می توانید درباره چیزهایی که نیاز دارید و کارهایی که باید انجام دهید، فکر کنید.

حل مسئله خشونت شریک به تنهایی مشکل است. احتمال دارد که خشونت از طرف شریک شما بیش از یک بار تکرار شود. با افراد ،یا نمایندگی های خدمات حرفه ای در این زمینه تماس بگیرید، مانند دکتر، پلیس یا مراکز خدمات بحران. اگر مایل باشید می توانید از یکی از افراد مورد اعتماد خود بخواهید که شما را همراهی کند. همچنین می توانید با خط مشاوره خشونت شریک تماس بگیرید.

کارشناسان بدون قضاوت کردن شما به صحبت هایتان گوش می دهند. آن ها همچنین به حریم خصوصی شما احترام می گذارند.

اگر می خواهید به خشونت پایان بدهید، لزوماً نیازی نیست که رابطه تان را قطع کنید یا شریکتان را ترک کنید. هر تصمیمی که می گیرید، همیشه رفاه و امنیت خود (و فرزندانتان) را مدنظر داشته باشید.

اگر اعتماد به نفسی کم دارید، احساس گناه یا شرم می کنید، خودتان را سرزنش نکنید. این احساسات اغلب به دلیل خشونت شریک رخ می دهند.

اگر شما فرد متخلفی هستید، می توانید برای جلوگیری از تکرار خشونت شریک در آینده کمک و راهنمایی دریافت کنید. به دنبال کمک و راهنمایی افراد حرفه ای باشید.

Partnergeweld

Partnergeweld is elke vorm van geweld tussen 2 mensen die een emotionele en/of seksuele band met elkaar hebben (relatie). Partnergeweld maakt vaak duidelijk dat er geen gelijkheid is tussen de partners.

Partnergeweld is strafbaar.

Partnergeweld kan zich binnen alle klassen en culturen van de samenleving voordoen.

Soorten partnergeweld

Er zijn vier soorten partnergeweld:

  • psychologisch geweld, zoals bijvoorbeeld: beledigingen, vernedering, dreigementen, uw partner negeren;
  • fysiek geweld, zoals bijvoorbeeld: slaan, schoppen, ruw behandelen, uw partner dwingen om schadelijke handelingen uit te voeren of te ondergaan (bijvoorbeeld moeten baden in water dat te heet is);
  • seksueel geweld, zoals bijvoorbeeld: uw partner dwingen seks te hebben (verkrachting), hem/haar dwingen om pornografie te bekijken;
  • economisch geweld, zoals bijvoorbeeld: tegen uw partners wil in beslissen hoe zijn/haar geld besteed wordt, onvoldoende leefgeld voorzien, hem/haar noodzakelijke materiële goederen ontzeggen.

Partnergeweld oplossen

Wanneer een discussie in geweld dreigt te ontaarden, ga dan naar een veilige plaats, zelfs als dit maar voor even is. Zodra u in veiligheid bent, kunt u nadenken over wat u nodig heeft en wat u kunt doen.

Het is moeilijk om partnergeweld alleen op te lossen. Partnergeweld gebeurt vaak meer dan een keer. Neem contact op met professionele diensten zoals uw dokter, de politie of crisisopvangcentra. Als u wilt, kunt u iemand die u vertrouwt vragen om u te vergezellen. U kunt ook bellen naar de hulplijn voor partnergeweld.

Professionele zorgverleners luisteren naar uw verhaal zonder te oordelen. Zij respecteren ook uw privacy.

Als u het geweld wilt stoppen, hoeft u niet noodzakelijk de relatie te beëindigen of uw partner te verlaten. Welke beslissing u ook neemt, sta vooral stil bij uw eigen veiligheid en welzijn (en die van uw kinderen).

Als u zich schuldig, beschaamd of minder zelfverzekerd voelt, dan is het belangrijk uzelf niets te verwijten. Deze gevoelens komen vaak voor bij partnergeweld.

Als u een overtreder bent, kunt u hulp zoeken zodat u uw partner in de toekomst geen geweld meer aandoet. Vraag professionele hulp.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

1712
شماره تلفن رایگان برای پاسخگویی به همه پرسش های مربوط به خشونت.
1712 (ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر)
مرکز مراقبت در برابر خشونت جنسی (Zorgcentrum na seksueel geweld) - بروکسل
خدمت رسانی به قربانیان خشونت جنسی در بیمارستان. این مرکز مراقبت های پزشکی و روانشناسی را فراهم آورده و به جمع آوری مدارک کمک می کند. شما همچنین می توانید در این مرکز طرح شکایت کنید. همه روزه و در تمامی ساعات مشغول به کار است.
تلفن: 42 45 535 02
مرکز مراقبت در خصوص خشونت جنسی (Zorgcentrum na seksueel geweld) -گنت
خدمت رسانی به قربانیان خشونت جنسی در بیمارستان. این مرکز مراقبت های پزشکی و روانشناسی را فراهم آورده و به جمع آوری مدارک کمک می کند. شما همچنین می توانید در این مرکز طرح شکایت کنید. همه روزه و در تمامی ساعات مشغول به کار است.
تلفن: 80 80 332 09
مرکز مراقبت در برابر خشونت جنسی (Zorgcentrum na seksueel geweld)- لیژ
خدمت رسانی به قربانیان خشونت جنسی در بیمارستان. این مرکز مراقبت های پزشکی و روانشناسی را فراهم آورده و به جمع آوری مدارک کمک می کند. شما همچنین می توانید در این مرکز طرح شکایت کنید. همه روزه و در تمامی ساعات مشغول به کار است.
تلفن: 11 93 367 04
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (جامعه مبارزه با خشونت خانوادگی و محرومیت) - کمک در خصوص خشونت شریک
04 223 45 67 (24 ساعته)
Police
کک در ارتباط با موقعیت های مرگ آور
101
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
I.T.E.R.
مرکز پیشگیری، مشاوره و درمان سوءرفتارهای جنسی. کمک و مشاوره برای مرتکبین خشونت جنسی، افرادی که در خصوص رفتار جنسی خود سؤالی دارند و هر کسی که در خصوص خشونت جنسی سؤالی دارد.
02 512 62 43 (ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر)
SOS Viol
کمک روانپزشکی، حقوقی و اجتماعی در خصوص ضرب و شتم شرم آور یا تجاوز
02 534 36 36
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
خانه امن (vluchthuis)
خانه امن - خانه امن، پناهگاه، پشتیبانی، آسایش و امنیت را برای افرادی که تهدید شدند و/یا مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، فراهم می کند. آدرس خانه های امن محرمانه است.
078 150 300