Przemoc wobec partnera

Przemoc wobec partnera to dowolna forma przemocy pomiędzy 2 ludźmi, których łączy więź emocjonalna i/lub seksualna (związek). Przemoc wobec partnera często świadczy o tym, że partnerzy nie są sobie równi.

Stosowanie przemocy wobec partnera jest zabronione przez prawo.

Do przemocy wobec partnera może dochodzić we wszystkich warstwach społeczeństwa i kulturach.

Rodzaje przemocy wobec partnera

Rozróżnia się 4 rodzaje przemocy wobec partnera:

  • Przemoc psychiczna, na przykład obelgi, poniżanie, groźby lub ignorowanie partnera.
  • Przemoc fizyczna, na przykład: bicie, kopanie, agresywne traktowanie, zmuszanie partnera do wykonywania lub znoszenia krzywdzących czynności (na przykład: kąpiel w zbyt gorącej wodzie).
  • Przemoc seksualna, na przykład: zmuszanie partnera do seksu (gwałt), zmuszanie do oglądania pornografii.
  • Przemoc ekonomiczna, na przykład: decydowanie o tym, co zrobić z pieniędzmi swoimi lub partnera wbrew jego/jej woli, przekazywanie niedostatecznych środków na utrzymanie gospodarstwa domowego, odmawianie partnerowi potrzebnych dóbr materialnych.

Radzenie sobie z przemocą wobec partnera

Jeżeli istnieje ryzyko, że rozmowa doprowadzi do agresji, udaj się w bezpieczne miejsce nawet na krótki czas. Gdy zapewnisz sobie bezpieczeństwo, pomyśl o swoich potrzebach i możliwych działaniach.

Samodzielne rozwiązanie problemu przemocy wobec partnera jest trudne. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przemoc wobec partnera będzie mieć miejsce więcej niż jeden raz. Uzyskaj profesjonalną pomoc ze strony np. lekarza, policji lub ośrodka interwencji kryzysowej. Możesz także poprosić osobę, której ufasz, aby Ci towarzyszyła. Istnieje także możliwość skorzystania z infolinii dla ofiar przemocy ze strony partnera.

Profesjonaliści wysłuchają Cię, nie oceniając. Uszanują także Twoją prywatność.

Jeżeli chcesz położyć kres przemocy, nie koniecznie musisz zakończyć związek lub opuścić partnera. Niezależnie od podjętej decyzji zawsze miej na uwadze swoje (i swoich dzieci) bezpieczeństwie i samopoczuciu.

Nie obwiniaj się o poczucie mniejszej pewności siebie, winy lub wstydu. Uczucia te często są wynikiem przemocy wobec partnera.

Jeżeli jesteś sprawcą przemocy, skorzystaj z pomocy, aby podobne zachowania nie powtórzyły się w przyszłości. Skorzystaj z pomocy profesjonalisty.

Partnergeweld

Partnergeweld is elke vorm van geweld tussen 2 mensen die een emotionele en/of seksuele band met elkaar hebben (relatie). Partnergeweld maakt vaak duidelijk dat er geen gelijkheid is tussen de partners.

Partnergeweld is strafbaar.

Partnergeweld kan zich binnen alle klassen en culturen van de samenleving voordoen.

Soorten partnergeweld

Er zijn vier soorten partnergeweld:

  • psychologisch geweld, zoals bijvoorbeeld: beledigingen, vernedering, dreigementen, uw partner negeren;
  • fysiek geweld, zoals bijvoorbeeld: slaan, schoppen, ruw behandelen, uw partner dwingen om schadelijke handelingen uit te voeren of te ondergaan (bijvoorbeeld moeten baden in water dat te heet is);
  • seksueel geweld, zoals bijvoorbeeld: uw partner dwingen seks te hebben (verkrachting), hem/haar dwingen om pornografie te bekijken;
  • economisch geweld, zoals bijvoorbeeld: tegen uw partners wil in beslissen hoe zijn/haar geld besteed wordt, onvoldoende leefgeld voorzien, hem/haar noodzakelijke materiële goederen ontzeggen.

Partnergeweld oplossen

Wanneer een discussie in geweld dreigt te ontaarden, ga dan naar een veilige plaats, zelfs als dit maar voor even is. Zodra u in veiligheid bent, kunt u nadenken over wat u nodig heeft en wat u kunt doen.

Het is moeilijk om partnergeweld alleen op te lossen. Partnergeweld gebeurt vaak meer dan een keer. Neem contact op met professionele diensten zoals uw dokter, de politie of crisisopvangcentra. Als u wilt, kunt u iemand die u vertrouwt vragen om u te vergezellen. U kunt ook bellen naar de hulplijn voor partnergeweld.

Professionele zorgverleners luisteren naar uw verhaal zonder te oordelen. Zij respecteren ook uw privacy.

Als u het geweld wilt stoppen, hoeft u niet noodzakelijk de relatie te beëindigen of uw partner te verlaten. Welke beslissing u ook neemt, sta vooral stil bij uw eigen veiligheid en welzijn (en die van uw kinderen).

Als u zich schuldig, beschaamd of minder zelfverzekerd voelt, dan is het belangrijk uzelf niets te verwijten. Deze gevoelens komen vaak voor bij partnergeweld.

Als u een overtreder bent, kunt u hulp zoeken zodat u uw partner in de toekomst geen geweld meer aandoet. Vraag professionele hulp.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

1712
Darmowa infolinia udzielająca pomocy we wszelkich kwestiach związanych z przemocą.
1712 (godz. 9-17)
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Bruksela
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
02 535 45 42
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Gandawa
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
09 332 80 80
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Liège
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
04 367 93 11
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (Grupa przeciwdziałająca przemocy rodzinnej i wykluczeniu) – Pomoc w przypadku przemocy wobec partnera
04 223 45 67 (24 godziny na dobę)
Police
Pomoc w sytuacjach zagrażających życiu
101
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW:
I.T.E.R.
Centrum zajmujące się zapobieganiem, doradztwem i leczeniem agresji seksualnej. Pomoc i doradztwo dla sprawców przemocy seksualnej, osób kwestionujących swoje zachowanie seksualne oraz wszystkich osób chcących uzyskać odpowiedzi na pytania związane z przemocą seksualną.
02 512 62 43 (godz 9–16)
SOS Viol
Pomoc psychologiczna, prawna i społeczna dla ofiar czynów lubieżnych i gwałtów
02 534 36 36
Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy:
Wijkgezondheidscentrum
Możesz odwiedzić lekarza rodzinnego w społecznym ośrodku zdrowia. W społecznych ośrodkach zdrowia pracują także inni specjaliści, tacy jak pielęgniarki oraz pracownicy socjalni. Świadczone usługi są bezpłatne. Znajdź społeczny ośrodek zdrowia w swojej okolicy:
Bezpieczny dom (vluchthuis)
Bezpieczny dom zapewnia schronienie, wsparcie, spokój i bezpieczeństwo osobom, którym grozi niebezpieczeństwo i/lub są wykorzystywane. Adresy bezpiecznych domów utrzymywane są w tajemnicy.
078 150 300