Насилие от страна на партньора

Насилието от страна на партньора е всяка форма на насилие между двама души, които имат емоционални и/или сексуални взаимоотношения (връзка). Насилието от страна на партньора често подсказва, че между партньорите няма равенство.

Насилието между партньори е забранено със закон.

Насилие от страна на партньора може да се случи във всички класи и култури на обществото.

Видове насилие от страна на партньора

Има 4 вида насилие от страна на партньора:

  • Психологическо насилие, например: обиди, унижение, заплахи или пренебрегване на партньора.
  • Физическо насилие, например: биене, удряне, грубо отношение, насилване на партньора да извършва или понася опасни действия (например: да се къпе в твърде гореща вода).
  • Сексуално насилие, например: насилване на партньора да прави секс (изнасилване), принуждаване да гледа порнография.
  • Икономическо насилие, например: решение какво да се прави с вашите или с парите на партньора ви против неговата/нейната воля, осигуряване на недостатъчно пари за дома, отказ на необходими материални стоки за него/нея.

Решаване на проблема с насилието от страна на партньора

Когато даден спор заплашва да приключи с насилие, отидете на безопасно място дори ако това е само за кратко време. Щом се озовете в безопасност, може да помислите какво трябва и какво можете да направите.

Трудно е да решите проблема с насилието от страна на партньора самостоятелно. Насилието от страна на партньора има вероятност да се случи повече от веднъж. Свържете се със специализираните органи като вашия лекар, полицията и кризисните центрове. Ако желаете, можете да помолите човек, на когото се доверявате, да ви придружава. Също така можете да се обадите на горещата линия за насилие от страна на партньора.

Професионалистите ще ви изслушат, без да ви съдят. Те също уважават вашата поверителност.

Ако искате да прекратите насилието, не е задължително да сложите край на връзката или да напуснете партньора си. Каквото и решение да вземете, винаги мислете за вашата собствена (и на вашите деца) безопасност и благосъстояние.

Ако се чувствате по-малко самоуверени, виновни или засрамени, не обвинявайте себе си. Тези чувства често са в резултат от насилието от страна на партньора.

Ако вие сте извършителят, може да потърсите помощ, за да се въздържате от ново насилие спрямо партньора в бъдеще. Потърсете професионална помощ.

Partnergeweld

Partnergeweld is elke vorm van geweld tussen 2 mensen die een emotionele en/of seksuele band met elkaar hebben (relatie). Partnergeweld maakt vaak duidelijk dat er geen gelijkheid is tussen de partners.

Partnergeweld is strafbaar.

Partnergeweld kan zich binnen alle klassen en culturen van de samenleving voordoen.

Soorten partnergeweld

Er zijn vier soorten partnergeweld:

  • psychologisch geweld, zoals bijvoorbeeld: beledigingen, vernedering, dreigementen, uw partner negeren;
  • fysiek geweld, zoals bijvoorbeeld: slaan, schoppen, ruw behandelen, uw partner dwingen om schadelijke handelingen uit te voeren of te ondergaan (bijvoorbeeld moeten baden in water dat te heet is);
  • seksueel geweld, zoals bijvoorbeeld: uw partner dwingen seks te hebben (verkrachting), hem/haar dwingen om pornografie te bekijken;
  • economisch geweld, zoals bijvoorbeeld: tegen uw partners wil in beslissen hoe zijn/haar geld besteed wordt, onvoldoende leefgeld voorzien, hem/haar noodzakelijke materiële goederen ontzeggen.

Partnergeweld oplossen

Wanneer een discussie in geweld dreigt te ontaarden, ga dan naar een veilige plaats, zelfs als dit maar voor even is. Zodra u in veiligheid bent, kunt u nadenken over wat u nodig heeft en wat u kunt doen.

Het is moeilijk om partnergeweld alleen op te lossen. Partnergeweld gebeurt vaak meer dan een keer. Neem contact op met professionele diensten zoals uw dokter, de politie of crisisopvangcentra. Als u wilt, kunt u iemand die u vertrouwt vragen om u te vergezellen. U kunt ook bellen naar de hulplijn voor partnergeweld.

Professionele zorgverleners luisteren naar uw verhaal zonder te oordelen. Zij respecteren ook uw privacy.

Als u het geweld wilt stoppen, hoeft u niet noodzakelijk de relatie te beëindigen of uw partner te verlaten. Welke beslissing u ook neemt, sta vooral stil bij uw eigen veiligheid en welzijn (en die van uw kinderen).

Als u zich schuldig, beschaamd of minder zelfverzekerd voelt, dan is het belangrijk uzelf niets te verwijten. Deze gevoelens komen vaak voor bij partnergeweld.

Als u een overtreder bent, kunt u hulp zoeken zodat u uw partner in de toekomst geen geweld meer aandoet. Vraag professionele hulp.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

1712
Безплатен телефонен номер за отговори на всички въпроси, свързани с насилието.
1712 (9-17 часа)
Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Брюксел
Обслужване в болницата за жертви на сексуално насилие. Здравният център предоставя медицинска и психологическа помощ и помага за събирането на доказателства. Можете да подавате тук и оплаквания. Отворен е всеки ден, по всяко време.
02 535 45 42
Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Гент
Обслужване в болницата за жертви на сексуално насилие. Здравният център предоставя медицинска и психологическа помощ и помага за събирането на доказателства. Можете да подавате тук и оплаквания. Отворен е всеки ден, по всяко време.
09 332 80 80
Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Лиеж
Обслужване в болницата за жертви на сексуално насилие. Здравният център предоставя медицинска и психологическа помощ и помага за събирането на доказателства. Можете да подавате тук и оплаквания. Отворен е всеки ден, по всяко време.
04 367 93 11
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (Обединение против насилието в семейството и изключването) – помощ при насилие от страна на партньора
04 223 45 67 (24 часа в денонощието)
Police
Съдействие при животозастрашаващи ситуации
101
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
I.T.E.R.
Център за превенция, консултации и лечение на поведение на сексуално насилие. Помощ и консултации за извършители на сексуално насилие, за лица, които имат въпроси за сексуалното си поведение и за всеки с въпроси за сексуалното насилие.
02 512 62 43 (9-16 часа)
SOS Viol
Психологическа, правна и социална помощ в случай на непристойно посегателство или изнасилване
02 534 36 36
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
Защитена квартира (vluchthuis)
защитената квартира предоставя подслон, подкрепа, спокойствие и сигурност за хора, които са заплашени и/или малтретирани. Адресите на защитените квартири се пазят в тайна.
078 150 300