Violența domestică

Violența domestică reprezintă orice formă de violență între două persoane care au o legătură emoțională și/sau sexuală (relație). Violența domestică indică deseori că nu există egalitate între parteneri.

Violența domestică este interzisă prin lege.

Violența domestică poate avea loc în toate clasele sociale și în toate culturile din societate.

Tipuri de violență domestică

Există patru tipuri de violență domestică:

  • Violență psihologică, de exemplu: insulte, umilire, amenințări sau ignorarea partenerului.
  • Violență fizică, de exemplu: bătăi, lovituri, rele tratamente, forțarea partenerului să realizeze sau să îndure acte dăunătoare (de exemplu: să fie obligat să facă baie în apă foarte fierbinte).
  • Violență sexuală, de exemplu: forțarea partenerului să facă sex (viol), forțarea acestuia/acesteia să se uite la materiale pornografice.
  • Violență economică, de exemplu: unul din parteneri decide ce să facă cu banii săi sau ai celuilalt partener împotriva dorinței sale, oferirea unor sume insuficiente pentru cheltuielile gospodăriei, interzicerea bunurilor materiale necesare.

Soluționarea violenței domestice

Atunci când o discuție pare să conducă spre violență, mergeți într-un loc sigur, chiar dacă este doar pentru o perioadă scurtă de timp. După ce sunteți în siguranță, puteți să vă gândiți la ce aveți nevoie și la ce puteți face.

Este dificil să rezolvați violența domestică de unul singur/de una singură. Violența domestică este probabil să aibă loc în mod repetat. Intrați în contact cu servicii profesionale, precum medicul, poliția sau centre de îngrijire de criză. Dacă doriți, puteți ruga o persoană de încredere să vă însoțească. De asemenea, puteți apela linia de asistență pentru violență domestică.

Profesioniștii vă vor asculta fără să vă judece. De asemenea, vă respectă confidențialitatea.

Dacă doriți să puneți capăt violenței, nu trebuie neapărat să puneți capăt relației sau să vă părăsiți partenerul sau partenera. Indiferent ce decizie luați, gândiți-vă mereu la propria siguranță și bunăstare (și la siguranța și bunăstarea copiilor dumneavoastră).

Dacă simțiți că nu aveți încredere în dumneavoastră, vă simțiți vinovat(ă) sau rușinat(ă), nu dați vina pe dumneavoastră. Aceste sentimente sunt deseori rezultatul violenței domestice.

Dacă sunteți făptuitor, puteți găsi ajutor să vă opriți din a repeta violența domestică în viitor. Solicitați ajutor profesional.

Partnergeweld

Partnergeweld is elke vorm van geweld tussen 2 mensen die een emotionele en/of seksuele band met elkaar hebben (relatie). Partnergeweld maakt vaak duidelijk dat er geen gelijkheid is tussen de partners.

Partnergeweld is strafbaar.

Partnergeweld kan zich binnen alle klassen en culturen van de samenleving voordoen.

Soorten partnergeweld

Er zijn vier soorten partnergeweld:

  • psychologisch geweld, zoals bijvoorbeeld: beledigingen, vernedering, dreigementen, uw partner negeren;
  • fysiek geweld, zoals bijvoorbeeld: slaan, schoppen, ruw behandelen, uw partner dwingen om schadelijke handelingen uit te voeren of te ondergaan (bijvoorbeeld moeten baden in water dat te heet is);
  • seksueel geweld, zoals bijvoorbeeld: uw partner dwingen seks te hebben (verkrachting), hem/haar dwingen om pornografie te bekijken;
  • economisch geweld, zoals bijvoorbeeld: tegen uw partners wil in beslissen hoe zijn/haar geld besteed wordt, onvoldoende leefgeld voorzien, hem/haar noodzakelijke materiële goederen ontzeggen.

Partnergeweld oplossen

Wanneer een discussie in geweld dreigt te ontaarden, ga dan naar een veilige plaats, zelfs als dit maar voor even is. Zodra u in veiligheid bent, kunt u nadenken over wat u nodig heeft en wat u kunt doen.

Het is moeilijk om partnergeweld alleen op te lossen. Partnergeweld gebeurt vaak meer dan een keer. Neem contact op met professionele diensten zoals uw dokter, de politie of crisisopvangcentra. Als u wilt, kunt u iemand die u vertrouwt vragen om u te vergezellen. U kunt ook bellen naar de hulplijn voor partnergeweld.

Professionele zorgverleners luisteren naar uw verhaal zonder te oordelen. Zij respecteren ook uw privacy.

Als u het geweld wilt stoppen, hoeft u niet noodzakelijk de relatie te beëindigen of uw partner te verlaten. Welke beslissing u ook neemt, sta vooral stil bij uw eigen veiligheid en welzijn (en die van uw kinderen).

Als u zich schuldig, beschaamd of minder zelfverzekerd voelt, dan is het belangrijk uzelf niets te verwijten. Deze gevoelens komen vaak voor bij partnergeweld.

Als u een overtreder bent, kunt u hulp zoeken zodat u uw partner in de toekomst geen geweld meer aandoet. Vraag professionele hulp.

Doriți mai multe informații sau aveți nevoie de ajutor?

1712
Număr de telefon gratuit pentru răspunsuri la toate întrebările cu privire la violență.
1712 (de la 9:00 la 17:00)
Centrul de asistență pentru cazuri de violență sexuală (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Bruxelles
Serviciu disponibil în spital pentru victimele violenței sexuale. Centrul de îngrijire oferă asistență medicală și psihologică și ajută la strângerea dovezilor. De asemenea, aici puteți înregistra plângeri. Deschis zilnic, în permanență.
02 535 45 42
Centrul de asistență pentru cazuri de violență sexuală (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Ghent
Serviciu disponibil în spital pentru victimele violenței sexuale. Centrul de îngrijire oferă asistență medicală și psihologică și ajută la strângerea dovezilor. De asemenea, aici puteți înregistra plângeri. Deschis zilnic, în permanență.
09 332 80 80
Centrul de asistență pentru cazuri de violență sexuală (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Liège
Serviciu disponibil în spital pentru victimele violenței sexuale. Centrul de îngrijire oferă asistență medicală și psihologică și ajută la strângerea dovezilor. De asemenea, aici puteți înregistra plângeri. Deschis zilnic, în permanență.
04 367 93 11
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (Colectivul împotriva violenței în familie și excluderii) - Ajutor în cazurile de violență domestică
04 223 45 67 (24h/24)
Police
Asistență într-o situație care prezintă pericol pentru viață
101
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centru pentru bunăstarea generală - Ajutor în toate tipurile de probleme: o relație dificilă, probleme medicale, financiare, administrative, juridice sau materiale, probleme de familie, ... Centrele CAW oferă și asistență pentru victimele violenței și abuzului. Găsiți un CAW:
I.T.E.R.
Centrul pentru prevenirea, consilierea și tratamentul comportamentului de abuz sexual. Ajutor și consiliere pentru făptuitorii de acte de violență sexuală, pentru persoanele care au îndoieli privind propriul comportament sexual și pentru orice persoană care are întrebări privind violența sexuală.
02 512 62 43 (de la 9:00 la 16:00)
SOS Viol
Ajutor psihologic, juridic și social în cazurile de atentat la pudoare sau viol
02 534 36 36
Medic de familie
Puteți vorbi cu un medic de familie cu privire la aproape orice chestiune intimă. Dacă este necesar, medicul de familie vă poate face o recomandare către un medic de specialitate. Găsiți un medic de familie în cartierul dumneavoastră:
Wijkgezondheidscentrum
Puteți vizita un medic de familie într-un centru comunitar de sănătate. La centrele comunitare de sănătate lucrează și alți profesioniști în domeniul sănătății, de exemplu asistenți medicali și asistenți sociali. Îngrijirea este oferită gratuit. Găsiți un centru comunitar de sănătate în cartierul dumneavoastră:
Adăpost (vluchthuis)
O astfel de casă oferă adăpost, sprijin, liniște și siguranță pentru persoanele amenințate și/sau abuzate. Adresele adăposturilor sunt secrete.
078 150 300