طلاق

طلاق ختمِ قانونیِ یک ازدواج است. اگر قانونی طلاق بگیرید، می توانید با فرد دیگری ازدواج کنید.

اگر در رابطه خود با مشکل مواجه هستید، می توانید سعی کنید با شریکتان صحبت کنید، یا با فرد دیگری که به او اعتماد دارید، مشورت کنید. شما همچنین می توانید در جستجوی کمک های تخصصی باشید. حل مشکلات در رابطه زمان می برد. اگر قادر به حل مشکلات تان نشدید، می توانید به طلاق یا جدایی فکر کنید.

دوران طلاق ممکن است که دوره ای بسیار مشکل و عاطفی در زندگی یک فرد باشد. افراد ممکن است که عواطفی چون شکست، درد، اضطراب، یا عصبانیت را در این دوران تجربه کنند. برای برطرف کردن این احساسات، می توانید از افراد متخصص کمک بگیرید. هر چند، گاهی برای برخیزوج ها، طلاق آرامش خاطریست، پس از یک زندگی طاقت فرسا.

مرد و زنی در دفترخانه اسناد رسمی در حال امضای قرارداد طلاق .

Scheiding

Een scheiding is het wettelijk beëindigen van een huwelijk. Als u wettelijk gescheiden bent, kunt u iemand anders huwen.

Als u relatieproblemen heeft, kunt u proberen te praten met uw partner of iemand die u vertrouwt. U kunt ook professionele hulp zoeken. Het kan een tijd duren om een relatieprobleem aan te pakken. Als het niet lukt om de problemen op te lossen, kunt u overwegen om te scheiden of uit elkaar te gaan.

Een scheiding kan een erg moeilijke en emotionele periode zijn in iemands leven, met gevoelens als verdriet, pijn, angst of woede. U kunt tijdens deze periode professionele hulp zoeken. Voor sommige koppels kan een scheiding echter ook een opluchting zijn na een moeilijke periode samen.

Een man en een vrouw zijn bij de notaris om de echtscheidingsdocumenten op te stellen.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید: