احترام

احترام به شریک تان به معنای در نظر گرفتن احساسات، خواسته ها و حقوق او ست.
اگر به شریکتان احترام بگذارید، نظر مثبت خود را نسبت او نشان می‌ دهید. این یعنی شما به حریم او نیز احترام می گذارید.

اگر شریکتان سعی نمی کند که متقابلاَ به شما احترام بگذارد ، باید تصمیم بگیرید که چه می خواهید.این شمایید که حد و مرزهای خود را تعیین می کنید. همچنین می توانید در این رابطه از افراد حرفه ای راهنمایی بخواهید.

مرد و زنی که برای همدیگر احترام قائلند

Respect

Respect hebben voor uw partner betekent dat u rekening houdt met zijn/haar gevoelens, wensen en rechten.
Als u uw partner respecteert, toont u dat u positief staat tegenover hem of haar. Dit betekent ook dat u uw partners grenzen respecteert.

Als uw partner u niet respecteert, moet u nadenken over hoe u verder wilt. U beslist zelf wat uw grenzen zijn. U kunt ook professionele hulp zoeken.

Een man en een vrouw die respect tonen voor elkaar

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
1712
شماره تلفن رایگان برای پاسخگویی به همه پرسش های مربوط به خشونت.
1712 (ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر)
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (جامعه مبارزه با خشونت خانوادگی و محرومیت) - کمک در خصوص خشونت شریک
04 223 45 67 (24 ساعته)
I.T.E.R.
مرکز پیشگیری، مشاوره و درمان سوءرفتارهای جنسی. کمک و مشاوره برای مرتکبین خشونت جنسی، افرادی که در خصوص رفتار جنسی خود سؤالی دارند و هر کسی که در خصوص خشونت جنسی سؤالی دارد.
02 512 62 43 (ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر)
Police
کک در ارتباط با موقعیت های مرگ آور
101
SOS Viol
کمک روانپزشکی، حقوقی و اجتماعی در خصوص ضرب و شتم شرم آور یا تجاوز
02 534 36 36
Ella
اطلاعاتی در خصوص مهاجرت برای ازدواج، روابط و ازدواج های مختلط و جنسیت
02 209 34 69
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید: