Уважение

Да уважаваш партньора си означава, че се съобразяваш с неговите чувства, желания и права.
Ако уважавате вашия партньор, вие показвате, че сте настроени положително към него или нея. Това означава, че вие се съобразявате и с границите на вашия партньор.

Ако вашият партньор не се опитва да ви уважава, трябва да решите какво искате да направите. Вие решавате какви са вашите граници. Също така може да потърсите професионална помощ.

Мъж и жена демонстрират уважение един към друг

Respect

Respect hebben voor uw partner betekent dat u rekening houdt met zijn/haar gevoelens, wensen en rechten.
Als u uw partner respecteert, toont u dat u positief staat tegenover hem of haar. Dit betekent ook dat u uw partners grenzen respecteert.

Als uw partner u niet respecteert, moet u nadenken over hoe u verder wilt. U beslist zelf wat uw grenzen zijn. U kunt ook professionele hulp zoeken.

Een man en een vrouw die respect tonen voor elkaar

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
1712
Безплатен телефонен номер за отговори на всички въпроси, свързани с насилието.
1712 (9-17 часа)
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (Обединение против насилието в семейството и изключването) – помощ при насилие от страна на партньора
04 223 45 67 (24 часа в денонощието)
I.T.E.R.
Център за превенция, консултации и лечение на поведение на сексуално насилие. Помощ и консултации за извършители на сексуално насилие, за лица, които имат въпроси за сексуалното си поведение и за всеки с въпроси за сексуалното насилие.
02 512 62 43 (9-16 часа)
Police
Съдействие при животозастрашаващи ситуации
101
SOS Viol
Психологическа, правна и социална помощ в случай на непристойно посегателство или изнасилване
02 534 36 36
Ella
Информация за имиграция с цел женитба, смесени бракове и връзки, и пол
02 209 34 69
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал: