Szacunek

Okazywanie szacunku partnerowi oznacza, że bierzemy pod uwagę jego uczucia, życzenia i prawa.
Jeżeli szanujesz swojego partnera, okazujesz mu pozytywny stosunek. Oznacza to również, że szanujesz granice ustalone przez swojego partnera.

Jeżeli partner nie stara się okazać Ci szacunku, musisz podjąć decyzję, jak należy postąpić. Samodzielnie wybierasz, jakie są Twoje granice. Możesz także zwrócić się o pomoc do profesjonalisty.

Mężczyzna i kobieta okazują sobie szacunek

Respect

Respect hebben voor uw partner betekent dat u rekening houdt met zijn/haar gevoelens, wensen en rechten.
Als u uw partner respecteert, toont u dat u positief staat tegenover hem of haar. Dit betekent ook dat u uw partners grenzen respecteert.

Als uw partner u niet respecteert, moet u nadenken over hoe u verder wilt. U beslist zelf wat uw grenzen zijn. U kunt ook professionele hulp zoeken.

Een man en een vrouw die respect tonen voor elkaar

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW:
1712
Darmowa infolinia udzielająca pomocy we wszelkich kwestiach związanych z przemocą.
1712 (godz. 9-17)
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (Grupa przeciwdziałająca przemocy rodzinnej i wykluczeniu) – Pomoc w przypadku przemocy wobec partnera
04 223 45 67 (24 godziny na dobę)
I.T.E.R.
Centrum zajmujące się zapobieganiem, doradztwem i leczeniem agresji seksualnej. Pomoc i doradztwo dla sprawców przemocy seksualnej, osób kwestionujących swoje zachowanie seksualne oraz wszystkich osób chcących uzyskać odpowiedzi na pytania związane z przemocą seksualną.
02 512 62 43 (godz 9–16)
Police
Pomoc w sytuacjach zagrażających życiu
101
SOS Viol
Pomoc psychologiczna, prawna i społeczna dla ofiar czynów lubieżnych i gwałtów
02 534 36 36
Ella
Informacje na temat migracji w celu zawarcia małżeństwa, małżeństw i związków mieszanych oraz płci
02 209 34 69
Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy:
Wijkgezondheidscentrum
Możesz odwiedzić lekarza rodzinnego w społecznym ośrodku zdrowia. W społecznych ośrodkach zdrowia pracują także inni specjaliści, tacy jak pielęgniarki oraz pracownicy socjalni. Świadczone usługi są bezpłatne. Znajdź społeczny ośrodek zdrowia w swojej okolicy: