Respekti

Të respektosh partnerin tuaj do të thotë që ju merrni në konsideratë ndjenjat, dëshirat dhe të drejtat e partnerit tuaj.
Nëse ju respektoni partnerin tuaj, ju tregoni se jeni pozitiv rreth tij ose saj. Do të thotë se gjithashtu ju respektoni kufijtë e partnerit tuaj.

Nëse partneri juaj nuk përpiqet t’ju respektojë, ju duhet të vendosni çfarë doni të bëni. Ju vendosni cilët janë kufijtë tuaj. Gjithashtu ju mund të kërkoni ndihmë profesionale.

Një burrë dhe një grua duke treguar respekt për njëri-tjetrin

Respect

Respect hebben voor uw partner betekent dat u rekening houdt met zijn/haar gevoelens, wensen en rechten.
Als u uw partner respecteert, toont u dat u positief staat tegenover hem of haar. Dit betekent ook dat u uw partners grenzen respecteert.

Als uw partner u niet respecteert, moet u nadenken over hoe u verder wilt. U beslist zelf wat uw grenzen zijn. U kunt ook professionele hulp zoeken.

Een man en een vrouw die respect tonen voor elkaar

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
1712
Numër telefoni pa pagesë për përgjigje ndaj të gjitha pyetjeve lidhur me dhunën.
1712 (9:00-17:00)
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (Kolektiv kundër dhunës në familje dhe dëbimit) - Ndihmë në rast të dhunës nga partneri
04 223 45 67 (24 orë në 24)
I.T.E.R.
Qendër për parandalimin, këshillimin dhe trajtimin e sjelljes me abuzim seksual. Ndihmë dhe këshillim për fajtorët për dhunë seksuale, për personat që kanë pyetje rreth sjelljes së tyre seksuale dhe për këdo që ka pyetje lidhur me dhunën seksuale.
02 512 62 43 (9:00-16:00)
Police
Ndihmë në një situatë kërcënimi për jetën
101
SOS Viol
Ndihmë psikologjike, ligjore dhe sociale në rast tentative përdhunimi ose përdhunim
02 534 36 36
Ella
Informacion për emigrimin për shkak martese, marrëdhëniet dhe martesat e përziera dhe për gjininë
02 209 34 69
Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj: