Kufijtë tuaj ju tregojnë se çfarë është e pranueshme për ju në një marrëdhënie ose në kontaktin me dikë jashtë marrëdhënies tuaj. Dikush i cili kapërcen kufijtë tuaj nuk është i respektueshëm. Integriteti juaj mund të dëmtohet.

Kjo mund të manifestohet vetë në shumë situata të ndryshme. Për shembull:

Kufijtë e dikujt janë kapërcyer kur ai/ajo nuk bien dakord me atë që ndodh dhe mënyrën në të cilën ajo ndodh.

Të respektosh kufijtë e njëri tjetrit në një marrëdhënie, të dy partnerët:

 • duhet të bien dakord me atë që po ndodh;
 • nuk duhet të përdorin ose ndjejnë ndonjë presion;
 • duhet të jenë partnerë të barabartë (njëri nuk duhet të ketë pushtet mbi tjetrin).
Një burrë dhe një grua të dy bien dakord të bëjnë seks

Të thuash "jo"

Nëse ndjeni sikur kufijtë tuaj po kapërcehen, thoni “jo”. Partneri juaj duhet të respektojë zgjedhjen tuaj. Flisni me partnerin tuaj rreth asaj që ju doni dhe se si ndiheni:

 • Jini shumë i qartë.
 • Qëndroni ose uluni drejt dhe shikoni në sytë e partnerit tuaj.
 • Shpjegoni pse thoni "jo".
 • Nëse është e nevojshme, përsërisni mesazhin tuaj.
 • Mos u ndjeni fajtor.
 • Mos bëni premtime që s'mund t'i mbani.
Një vajzë duke i thënë “jo” një djali.

Të thuash “jo” është e vështirë, por është një mënyrë për të komunikuar me partnerin tuaj se cilët janë kufijtë tuaj. Kufijtë tuaj duhet të jenë të qartë për partnerin tuaj. Nëse “jo” nuk pranohet nga partneri juaj, merrni ndihmë profesionale ose rrëfehuni te një person që është i afërt me ju.

Ju mund të jeni i frikësuar të humbisni partnerin tuaj. Vendosni nëse partneri juaj është i mirë për ju, nëse ai/ajo vazhdon t'ju detyrojë të bëni gjëra që nuk doni t'i bëni.

Sjellja seksualisht abuzive

Kur ju bindin të bëni diçka nëpërmjet dhunës ose kërcënimeve, kjo quhet shtrëngim. Kur ka një shtrëngim, kufijtë tuaj nuk po respektohen. Nëse po shtrëngoheni të bëni lloje të caktuara veprimesh seksuale (për shembull: marrëdhënie seksuale, puthje, prekje, komente seksuale, punë seksuale), kjo quhet sjellje seksualisht abuzive ose abuzim seksual.

Të respektosh kufijtë e njëri tjetrit është e rëndësishme. Abuzimi mund të shkaktojë probleme psikologjike dhe shëndetësore. Për më tepër, sjellja seksualisht abuzive dhe tjetër dhuna ndaj partnerit ndalohen me ligj.

Nëse doni të kryeni marrëdhënie dhe partneri juaj nuk do, mund ta diskutoni këtë problem së bashku. Seksi është më shumë se veç marrëdhënie seksuale. Të jesh fizikisht pranë njëri tjetrit është njësoj e rëndësishme për mirëqenien tuaj dhe marrëdhënien tuaj.

Abuzimi seksual gjithashtu mund të ndodhë jashtë një marrëdhënie, për shembull me të afërmit, të njohurit dhe ish partnerët.

Të kërkosh ndihmë

Nëse përjetoni sjellje seksualisht abuzive ose tjetër dhunë ndaj partnerit, kërkoni ndihmë:

Kontaktoni policinë nëse doni të akuzoni dikë zyrtarisht për sjellje seksualisht abuzive ose për një lloj tjetër të dhunës ndaj partnerit.

Uw grenzen geven aan wat voor u wel en niet aanvaardbaar is in een relatie of in een contact met iemand buiten uw relatie. Als iemand uw grenzen overschrijdt, getuigt dit van weinig respect. Uw integriteit kan hierdoor worden aangetast.

Het kan om heel wat verschillende situaties gaan. Bijvoorbeeld:

Iemands grenzen worden overschreden wanneer hij/zij niet akkoord gaat met wat er gebeurt en de manier waarop het gebeurt.

Om elkaars grenzen in een relatie te respecteren, moeten beide partners:

 • akkoord gaan met wat er gebeurt (toestemming geven);
 • ervoor zorgen dat zij geen druk uitoefenen of voelen;
 • gelijke partners zijn (de ene mag geen macht uitoefenen over de andere).
Een man en een vrouw stemmen beiden in om seks te hebben

Neen zeggen

Als u het gevoel heeft dat uw grenzen overschreden worden, zeg dan 'neen'. Uw partner moet uw keuze respecteren. Praat met uw partner over wat u wilt en hoe u zich voelt:

 • Wees erg duidelijk.
 • Sta of zit rechtop en kijk uw partner in de ogen.
 • Leg uit waarom u 'neen' zegt.
 • Herhaal indien nodig uw boodschap.
 • Voel u zeker niet schuldig.
 • Maak geen beloften die u niet kunt houden.
Een meisje zegt neen tegen een jongen.

Neen zeggen is moeilijk, maar het is een manier om uw partner te vertellen wat uw grenzen zijn. Uw partner moet duidelijk weten wat uw grenzen zijn. Als uw partner geen neen aanvaardt, zoek professionele hulp of neem een goede vriend of vriendin in vertrouwen.

Misschien bent u bang om uw partner te verliezen. Als hij/zij u echter blijft dwingen om dingen te doen die u niet wilt, moet u erover nadenken of uw partner wel goed is voor u.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wanneer iemand kracht of bedreigingen gebruikt om u iets te laten doen, wordt dit dwang genoemd. Wanneer er sprake is van dwang, worden uw grenzen niet gerespecteerd. Als u wordt gedwongen om bepaalde seksuele handelingen uit te voeren (bijvoorbeeld: geslachtsgemeenschap, kussen, aanraken, seksuele opmerkingen, sekswerk), wordt dit seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik genoemd.

Het is belangrijk elkaars grenzen te respecteren. Misbruik kan tot psychologische problemen en gezondheidsproblemen leiden. Bovendien zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag en andere vormen van partnergeweld strafbaar.

Als u graag geslachtsgemeenschap wil hebben en uw partner niet, kunt u dit probleem samen bespreken. Seks is meer dan alleen maar geslachtsgemeenschap. Fysiek intiem zijn met elkaar is even belangrijk voor uw welzijn en relatie.

Seksueel misbruik kan zich ook buiten een relatie voordoen, bijvoorbeeld met verwanten, kennissen en ex-partners.

Hulp zoeken

Als u te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld, zoek dan hulp:

 • Praat erover met iemand die u vertrouwt.
 • Praat met een zorgverlener. Voel u zeker niet schuldig of beschaamd. Dit overkomt heel wat mensen.

Neem contact op met de politie als u iemand officieel wilt beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
1712
Numër telefoni pa pagesë për përgjigje ndaj të gjitha pyetjeve lidhur me dhunën.
1712 (9:00-17:00)
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (Kolektiv kundër dhunës në familje dhe dëbimit) - Ndihmë në rast të dhunës nga partneri
04 223 45 67 (24 orë në 24)
I.T.E.R.
Qendër për parandalimin, këshillimin dhe trajtimin e sjelljes me abuzim seksual. Ndihmë dhe këshillim për fajtorët për dhunë seksuale, për personat që kanë pyetje rreth sjelljes së tyre seksuale dhe për këdo që ka pyetje lidhur me dhunën seksuale.
02 512 62 43 (9:00-16:00)
Police
Ndihmë në një situatë kërcënimi për jetën
101
SOS Viol
Ndihmë psikologjike, ligjore dhe sociale në rast tentative përdhunimi ose përdhunim
02 534 36 36
Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma