Gelijkheid

Partners in een relatie zijn geen 2 identieke personen. Ze zijn niet hetzelfde, maar hebben wel dezelfde rechten. Dit betekent dat de grenzen en keuzes van elke partner gerespecteerd worden.

Een relatie voelt vaak negatief aan wanneer de grenzen van een van de partners niet gerespecteerd worden.

Gelijke partners kunnen elkaar helpen om een positief zelfbeeld te creëren: 

  • Zij oefenen geen macht uit over de andere (ze vinden niet dat ze meer waard zijn dan de andere);
  • Zij willen geen goedkeuring van de andere of willen niet de mening van de andere over alles (ze vinden niet dat ze minder waard zijn dan de andere).
Een koppel dat met elkaar praat als gelijken

Gelijke partners dragen evenveel verantwoordelijkheid binnen een relatie. Ze beslissen bijvoorbeeld samen of ze al dan niet kinderen willen (gezinsplanning), of ze anticonceptie willen gebruiken en welke soort ze gaan gebruiken.

Soms kan ongelijkheid leiden tot partnergeweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Een vrouw en een man praten in bed over anticonceptie

Equality

Partners in a relationship are not 2 identical persons. They are not the same, but have equal rights. This means that the limits and choices of each partner are respected.

A relationship is often unhappy when the limits of one of the partners are not respected.

Equal partners can help each partner to feel positive about himself or herself:

  • They do not use force against each other (they do not feel that they have more value than the other person);
  • They do not need the approval or opinion of the other about everything (they do not think they have less value than the other).
A couple talking as equals

Equal partners carry equal responsibility in a relationship. For example: they decide together whether they want to have children or not (family planning) and if or what kind of contraception they want to use.

Sometimes inequality can lead to partner violence or sexually abusive behaviour.

A woman and a man talking in bed about contraception

Meer informatie of hulp nodig?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt:
Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
Ella
Informatie over huwelijksmigratie, gemengde huwelijken en relaties, en gender
02 220 38 95
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
U kunt hier klacht indienen voor discriminatie op basis van geslacht of genderidentiteit.
02 233 41 75