برابری

شرکا در یک رابطه 2 فرد با خصوصیات شبیه به هم نیستند . آن ها مشابه هم نیستند اما حقوق برابر دارند. یعنی باید به حریم و انتخاب های دیگریاحترام بگذارند.

در صورت بی احترامی و تجاوز یکی از شرکا به حریم دیگری، اغلب رابطه تبدیل به رابطه ای غمگین و ناسالم می شود.

حس برابری میان شرکا به ایجاد احساساتی مثبت، نسبت به خود و طرف مقابل کمک می کند. شریک های برابر:

  • نمی خواهند بر دیگری حکمرانی کنند (فکر نمی کنند ارزش بیشتری نسبت به دیگری دارند) یا؛
  • نیازی ندارند که درباره همه چیز تأیید و نظر دیگری را داشته باشند (فکر نمی کنند از دیگری ارزش کمتری دارند).
زوجی در حال صحبت به عنوان دو هم شأن

شرکای هم شأن میزان مسئولیت شان در قبال رابطه با هم برابر است . مثلاً با هم : درباره داشتن کودک تصمیم می گیرند (تنظیم خانواده)، لزوم و نوع جلوگیریرا که باید استفاده کنند، مشخص می کنند.

برخی اوقات نابرابری در رابطه منجر به خشونت شریک یا سوءاستفاده جنسی می شود.

زن و مردی در تخت خواب خود و در حال صحبت درباره روش جلوگیری

Gelijkheid

Partners in een relatie zijn geen 2 identieke personen. Ze zijn niet hetzelfde, maar hebben wel dezelfde rechten. Dit betekent dat de grenzen en keuzes van elke partner gerespecteerd worden.

Een relatie voelt vaak negatief aan wanneer de grenzen van een van de partners niet gerespecteerd worden.

Gelijke partners kunnen elkaar helpen om een positief zelfbeeld te creëren: 

  • Zij oefenen geen macht uit over de andere (ze vinden niet dat ze meer waard zijn dan de andere);
  • Zij willen geen goedkeuring van de andere of willen niet de mening van de andere over alles (ze vinden niet dat ze minder waard zijn dan de andere).
Een koppel dat met elkaar praat als gelijken

Gelijke partners dragen evenveel verantwoordelijkheid binnen een relatie. Ze beslissen bijvoorbeeld samen of ze al dan niet kinderen willen (gezinsplanning), of ze anticonceptie willen gebruiken en welke soort ze gaan gebruiken.

Soms kan ongelijkheid leiden tot partnergeweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Een vrouw en een man praten in bed over anticonceptie

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
Ella
اطلاعاتی در خصوص مهاجرت برای ازدواج، روابط و ازدواج های مختلط و جنسیت
02 209 34 69
The Institute for the Equality of Women and Men
در این سازمان شما می توانید شکایات خود را در ارتباط با تبعیض جنسی یا جنسیتی مطرح کنید.
تلفن:75 41 233 02