Равенство

Партньорите в една връзка не са две идентични лица. Те не са еднакви, но имат равни права. Това означава, че границите и изборите на всеки партньор са уважавани.

Връзката често е нещастна, когато границите на единия от партньорите не се зачитат.

Равноправните партньори могат да си помагат взаимно, за да се чувстват удовлетворени. Те:

  • не искат да властват над другия (те не мислят, че са по-ценни от другия) или;
  • не се нуждаят от одобрението или мнението на другия за всичко (те не мислят, че са по-малоценни от другия).
Двойка разговарят като равни

Равноправните партньори носят еднаква отговорност за връзката. Например: те решават заедно дали искат да имат деца, или не (семейно планиране), дали и какъв вид контрацепция искат да използват.

Понякога неравенството може да доведе до насилие от страна на партньора или сексуално посегателство.

Жена и мъж разговарят в леглото за контрацепция

Gelijkheid

Partners in een relatie zijn geen 2 identieke personen. Ze zijn niet hetzelfde, maar hebben wel dezelfde rechten. Dit betekent dat de grenzen en keuzes van elke partner gerespecteerd worden.

Een relatie voelt vaak negatief aan wanneer de grenzen van een van de partners niet gerespecteerd worden.

Gelijke partners kunnen elkaar helpen om een positief zelfbeeld te creëren: 

  • Zij oefenen geen macht uit over de andere (ze vinden niet dat ze meer waard zijn dan de andere);
  • Zij willen geen goedkeuring van de andere of willen niet de mening van de andere over alles (ze vinden niet dat ze minder waard zijn dan de andere).
Een koppel dat met elkaar praat als gelijken

Gelijke partners dragen evenveel verantwoordelijkheid binnen een relatie. Ze beslissen bijvoorbeeld samen of ze al dan niet kinderen willen (gezinsplanning), of ze anticonceptie willen gebruiken en welke soort ze gaan gebruiken.

Soms kan ongelijkheid leiden tot partnergeweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Een vrouw en een man praten in bed over anticonceptie

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
Ella
Информация за имиграция с цел женитба, смесени бракове и връзки, и пол
02 209 34 69
Институт за равенство между жените и мъжете
Тук можете да подадете оплаквания, свързани с дискриминация на базата на пол и полова идентичност.
02 233 41 75