Równość

Partnerzy pozostający w związku nie są 2 identycznymi osobami. Nie są tacy sami, ale mają równe prawa. Oznacza to, że granice i wybory każdego z partnerów są szanowane.

Osoby w związku często bywają nieszczęśliwe, jeżeli granice ustalone przez jednego z partnerów nie są respektowane.

Równorzędni partnerzy mogą pomagać sobie, aby każdy z partnerów czuł się dobrze. Nie powinni oni:

  • sprawować kontroli nad drugą osobą (nie uważają, że są bardziej wartościowi); lub
  • otrzymywać pozwolenia lub opinii drugiej osoby w każdej sprawie (nie uważają, że są mniej wartościowi).
Para rozmawiająca ze sobą jako równorzędni partnerzy

Równorzędni partnerzy w takim samym stopniu ponoszą odpowiedzialność za związek. Na przykład: wspólnie decydują, czy chcą mieć dzieci, czy też nie (planowanie rodziny) oraz jakiego rodzaju antykoncepcji chcą używać.

Czasem brak równości może doprowadzić do przemocy wobec partnera lub niezdrowego zachowania seksualnego.

Kobieta i mężczyzna rozmawiają w łóżku o antykoncepcji.

Gelijkheid

Partners in een relatie zijn geen 2 identieke personen. Ze zijn niet hetzelfde, maar hebben wel dezelfde rechten. Dit betekent dat de grenzen en keuzes van elke partner gerespecteerd worden.

Een relatie voelt vaak negatief aan wanneer de grenzen van een van de partners niet gerespecteerd worden.

Gelijke partners kunnen elkaar helpen om een positief zelfbeeld te creëren: 

  • Zij oefenen geen macht uit over de andere (ze vinden niet dat ze meer waard zijn dan de andere);
  • Zij willen geen goedkeuring van de andere of willen niet de mening van de andere over alles (ze vinden niet dat ze minder waard zijn dan de andere).
Een koppel dat met elkaar praat als gelijken

Gelijke partners dragen evenveel verantwoordelijkheid binnen een relatie. Ze beslissen bijvoorbeeld samen of ze al dan niet kinderen willen (gezinsplanning), of ze anticonceptie willen gebruiken en welke soort ze gaan gebruiken.

Soms kan ongelijkheid leiden tot partnergeweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Een vrouw en een man praten in bed over anticonceptie

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW:
Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy:
Wijkgezondheidscentrum
Możesz odwiedzić lekarza rodzinnego w społecznym ośrodku zdrowia. W społecznych ośrodkach zdrowia pracują także inni specjaliści, tacy jak pielęgniarki oraz pracownicy socjalni. Świadczone usługi są bezpłatne. Znajdź społeczny ośrodek zdrowia w swojej okolicy:
Ella
Informacje na temat migracji w celu zawarcia małżeństwa, małżeństw i związków mieszanych oraz płci
02 209 34 69
Instytut na Rzecz Równości Kobiet i Mężczyzn (The Institute for the Equality of Women and Men)
Instytut przyjmuje skargi dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć lub tożsamość płciową.
02 233 41 75