Prostitucioni / puna e seksit

Prostitucion do të thotë ofrim të seksit në shkëmbim të parave ose përparësive të tjera. Njerëzit që punojnë në prostitucion quhen punonjës të seksit ose prostituta.

Punonjësit e seksit shpesh janë gra që ofrojnë shërbimet e tyre burrave. Burrat dhe personat transgjinorë mund të jenë gjithashtu punëtorë të seksit dhe klientët e tyre mund të jenë burra ose gra.

Të flasësh me njeri tjetrin para seksit

Para se të bëni seks, punonjësi i seksit dhe klienti duhet të diskutojnë llojin e seksit që ata duan të bëjnë dhe për cilin çmim. Për shembull: seks oral dhe/ose masturbim dhe/ose seks vaginal me penetrim dhe/ose seks anal.

Të gjitha llojet e seksit mund të diskutohen me punonjësin e seksit, por ajo/ai nuk ka pse të pranojë gjithçka. Ajo/ai do ju thotë juve se çfarë është e mundur dhe çfarë nuk është dhe për cilin çmim. Të dy, punonjësi i seksit dhe klienti duhet të mbrojnë kufijtë e tyre personalë dhe të respektojnë kufijtë e personit tjetër.

Punonjësi i seksit dhe një klient duke biseduar në hyrjen e një shtëpie publike

Seksi i sigurt dhe higjiena

Seksi i sigurt është i rëndësishëm kur bën seks me një punonjës të seksit, si për punonjësin e seksit edhe për klientin. Kur bëni seks të sigurt mbroni veten tuaj dhe të tjerët nga IST-të dhe shtatzënia e paplanifikuar:

Përdorni një prezervativ kur kryeni një marrëdhënie seksuale.

Praktikoni higjienë të mirë personale. Për shembull: bëni dush, përdorni të brendshme të pastra, lani dhëmbët etj. Do të kujdeseni për trupin tuaj dhe do të tregoni respekt për punonjësin e seksit.

Këshilla për punonjësit e seksit

Si një punonjës i seksit gjithashtu është e rëndësishme të:

  • kërkoni të paguheni paraprakisht;
  • besoni intuitën tuaj. Largoni klientët e dyshimtë;
  • mbroni kufijtë tuaj. Sqarojeni klientin se çfarë dëshironi dhe çfarë nuk dëshironi të bëni. Asnjë nuk mund t'ju detyrojë të bëni diçka kundër dëshirës.
  • Krijimi i një mjedisi të sigurt. Për shembull: punoni në një hotel, informoni miqtë, shkruani emrat dhe numrat e telefonit etj.

Ju keni të drejtë të ndaloni kontaktin seksual në çdo moment nëse mendoni se diçka nuk është NË RREGULL.

Nëse jeni një punonjës i seksit dhe keni pyetje ose ju nevojitet ndihmë, mund të kontaktoni organizatat e specializuara më poshtë:

Prostitucioni dhe ligji

Prostitucioni është i ligjshëm në disa vende Evropiane si Belgjika dhe Gjermania në kushte të caktuara. Në vende të tjera Evropiane është i jashtëligjshëm.

Prostitucioni i detyruar dhe trafikimi i qenieve njerëzore ndalohen me ligj kudo në Evropë.

Prostitutie / sekswerk

Prostitutie betekent seks aanbieden in ruil voor geld of andere voordelen. Mensen die in de prostitutie werken, worden sekswerkers of prostituees genoemd.

Sekswerkers zijn vaak vrouwen die hun diensten aan mannen aanbieden. Mannen en transgenders kunnen echter ook sekswerkers zijn en hun klanten kunnen mannen of vrouwen zijn.

Praten met elkaar voor de seks

Voor de seks kunnen de sekswerker en de klant het best bespreken welke soorten seks ze zullen hebben en voor welke prijs. Bijvoorbeeld: orale seks en/of masturbatie en/of vaginale seks met penetratie en/of anale seks ...

Alle soorten seks kunnen worden besproken met de sekswerker, maar zij/hij hoeft niet alles te accepteren. Zij/hij zal zeggen wat al dan niet mogelijk is en voor welke prijs. De sekswerker en de klant moeten allebei hun grenzen beschermen en die van de ander respecteren.

Een sekswerker en een klant praten aan de ingang van een bordeel.

Veilige seks en hygiëne

Veilige seks is belangrijk bij seks met een sekswerker, en dit zowel voor de sekswerker als voor de klant. Met veilige seks beschermt u zichzelf en anderen tegen soa's en ongeplande zwangerschap:

Gebruik een condoom als u geslachtsgemeenschap heeft.

Zorg voor goede persoonlijke hygiëne. Bijvoorbeeld: douchen, schoon ondergoed dragen, tanden poetsen enz. Zo draagt u zorg voor uw eigen lichaam en toont u respect voor de sekswerker.

Tips voor sekswerkers

Voor een sekswerker is het ook belangrijk:

  • de klant vooraf te laten betalen;
  • uw intuïtie te volgen. Weiger verdachte klanten;
  • uw grenzen te beschermen. Laat de klant duidelijk weten wat u wel en niet wilt doen. Niemand mag u dwingen om iets tegen uw wil te doen;
  • een veilige omgeving te creëren. Werk bijvoorbeeld in een hotel, licht vrienden in, schrijf namen en telefoonnummers op ...

U heeft altijd het recht om het seksueel contact te stoppen wanneer u denkt dat iets niet oké is.

Als u een sekswerker bent en u vragen heeft of hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met de gespecialiseerde organisaties die hieronder worden vermeld.

Prostitutie en de wet

Prostitutie is onder bepaalde voorwaarden legaal in sommige Europese landen zoals België, Nederland en Duitsland. In andere Europese landen is het verboden.

Gedwongen prostitutie en mensenhandel zijn overal in Europa strafbaar.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Alias
Ndihmë mjekësore dhe sociale për punonjësit e seksit meshkuj
0484 60 52 18, 0484 60 80 47
Boysproject
Organizatë shoqërore për punonjësit e seksit meshkuj dhe transgjendër
03 293 95 90
Violett Antwerpen
Kujdes shëndetësor dhe mbështetje për prostitutat, si dhe testim për IST dhe HIV
03 293 95 91, 0474 98 57 66
Violett Gent
Ndihmë për punonjësit e seksit, si dhe testim për IST dhe HIV
09 233 47 67
Violett Hasselt
Ndihmë për punonjësit e seksit, si dhe testim për IST dhe HIV
011 33 30 58
Espace P - Arlon
Testim për HIV dhe IST, ndihmë mjekësore dhe psikosociale për punonjësit e seksit
0474 13 86 54
Espace P - Brussel
Testim për HIV dhe IST, ndihmë mjekësore dhe psikosociale për punonjësit e seksit
02 219 98 74
Espace P - Charleroi
Testim për HIV dhe IST, ndihmë mjekësore dhe psikosociale për punonjësit e seksit
071 30 98 10, 0471 54 28 23
Espace P - Liège
Testim për HIV dhe IST, ndihmë mjekësore dhe psikosociale për punonjësit e seksit
04 221 05 09
Espace P - Mons
Testim për HIV dhe IST, ndihmë mjekësore dhe psikosociale për punonjësit e seksit
065 8470 09
Espace P - Namur
Testim për HIV dhe IST, ndihmë mjekësore dhe psikosociale për punonjësit e seksit
081 77 68 21, 081 72 16 21
ICAR Wallonie
Testime për HIV dhe IST, ndihmë mjekësore, administrative dhe psikosociale për punonjësit e seksit
04 223 18 26 - 0499 38 88 46 (Të hënën deri të premten, 8.30 paradite deri në 4.30 pasdite)
PAG-ASA
Ndihmë për viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore
02 511 64 64
Payoke
Kujdes parësor, mbështetje dhe mbrojtje për viktimat e trafikimit dhe shfrytëzimit të qenieve njerëzore
03 201 16 90