Опазване и уважаване на границите

Вашите граници ви подсказват какво е приемливо за вас в една връзка или в контактите с някого без връзка. Човек, който прекрачва вашите граници, не ви уважава. Вашата неприкосновеност може да бъде нарушена.

Това може да се прояви в различни ситуации. Например:

Границите на човек са преминати, когато той/тя не се съгласява с това, което се случва, и с начина, по който се случва.

И двамата партньори уважават границите на другия в една връзка:

 • трябва да са съгласни с това, което се случва;
 • не трябва да упражняват или усещат някакъв натиск;
 • трябва да бъдат равноправни партньори (единият не трябва да властва над другия).
И мъжът, и жената са съгласни да правят секс

Да кажете “не”

Ако чувствате, че вашите граници са преминати, кажете “не”. Вашият партньор трябва да уважава вашия избор. Разговаряйте с вашия партньор за това какво искате и как се чувствате:

 • Бъдете много ясни.
 • Стойте прави или се изправете в седнало положение и гледайте партньора си в очите.
 • Обяснете защо казвате “не”.
 • Ако е необходимо, повторете посланието си.
 • Не се чувствайте виновни.
 • Не давайте обещания, които не може да спазите.
Момиче отказва на момче.

Да кажете “не” е трудно, но е начин, по който да заявите на партньора си какви са вашите граници. Вашите граници трябва да са абсолютно ясни за партньора ви. В случай че вашето “не” не се приема от вашия партньор, потърсете професионална помощ или споделете с близък.

Може да се страхувате да не загубите партньора си. Изяснете си дали вашият партньор е подходящ за вас, ако той/тя продължава да ви кара да вършите неща, които не желаете.

Сексуално посегателство

Когато сте принуждавани да правите нещо със сила или заплахи, това се нарича принуда. Когато е налице принуда, вашите граници не се уважават. Ако сте принуждавани към сексуални действия (например: полово сношение, целуване, докосване, сексуални намеци, проституиране), това се нарича сексуално посегателство или сексуално насилие.

Съобразяването с границите на другия е важно. Насилието може да причини психологически и здравословни проблеми. Освен това сексуалното посегателство и друго насилие от страна на партньора са забранени със закон.

Ако желаете да имате полово сношение, а вашият партньор не желае, можете да обсъдите проблема заедно. Сексът е нещо повече от обикновено полово сношение. Да бъдете физически близо един до друг е еднакво важно за вашето благосъстояние и за вашата връзка.

Сексуално насилие може да се случи и извън дадена връзка, например с роднини, познати и бивши партньори.

Търсене на помощ

Ако се сблъскате със сексуално посегателство или насилие от страна на партньора, потърсете помощ:

Обадете се в полицията, ако искате да обвините официално някого за сексуално посегателство или друг вид насилие от страна на партньора.

Grenzen beschermen en respecteren

Uw grenzen geven aan wat voor u wel en niet aanvaardbaar is in een relatie of in een contact met iemand buiten uw relatie. Als iemand uw grenzen overschrijdt, getuigt dit van weinig respect. Uw integriteit kan hierdoor worden aangetast.

Het kan om heel wat verschillende situaties gaan. Bijvoorbeeld:

Iemands grenzen worden overschreden wanneer hij/zij niet akkoord gaat met wat er gebeurt en de manier waarop het gebeurt.

Om elkaars grenzen in een relatie te respecteren, moeten beide partners:

 • akkoord gaan met wat er gebeurt (toestemming geven);
 • ervoor zorgen dat zij geen druk uitoefenen of voelen;
 • gelijke partners zijn (de ene mag geen macht uitoefenen over de andere).
Een man en een vrouw stemmen beiden in om seks te hebben

Neen zeggen

Als u het gevoel heeft dat uw grenzen overschreden worden, zeg dan 'neen'. Uw partner moet uw keuze respecteren. Praat met uw partner over wat u wilt en hoe u zich voelt:

 • Wees erg duidelijk.
 • Sta of zit rechtop en kijk uw partner in de ogen.
 • Leg uit waarom u 'neen' zegt.
 • Herhaal indien nodig uw boodschap.
 • Voel u zeker niet schuldig.
 • Maak geen beloften die u niet kunt houden.
Een meisje zegt neen tegen een jongen.

Neen zeggen is moeilijk, maar het is een manier om uw partner te vertellen wat uw grenzen zijn. Uw partner moet duidelijk weten wat uw grenzen zijn. Als uw partner geen neen aanvaardt, zoek professionele hulp of neem een goede vriend of vriendin in vertrouwen.

Misschien bent u bang om uw partner te verliezen. Als hij/zij u echter blijft dwingen om dingen te doen die u niet wilt, moet u erover nadenken of uw partner wel goed is voor u.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wanneer iemand kracht of bedreigingen gebruikt om u iets te laten doen, wordt dit dwang genoemd. Wanneer er sprake is van dwang, worden uw grenzen niet gerespecteerd. Als u wordt gedwongen om bepaalde seksuele handelingen uit te voeren (bijvoorbeeld: geslachtsgemeenschap, kussen, aanraken, seksuele opmerkingen, sekswerk), wordt dit seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik genoemd.

Het is belangrijk elkaars grenzen te respecteren. Misbruik kan tot psychologische problemen en gezondheidsproblemen leiden. Bovendien zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag en andere vormen van partnergeweld strafbaar.

Als u graag geslachtsgemeenschap wil hebben en uw partner niet, kunt u dit probleem samen bespreken. Seks is meer dan alleen maar geslachtsgemeenschap. Fysiek intiem zijn met elkaar is even belangrijk voor uw welzijn en relatie.

Seksueel misbruik kan zich ook buiten een relatie voordoen, bijvoorbeeld met verwanten, kennissen en ex-partners.

Hulp zoeken

Als u te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld, zoek dan hulp:

 • Praat erover met iemand die u vertrouwt.
 • Praat met een zorgverlener. Voel u zeker niet schuldig of beschaamd. Dit overkomt heel wat mensen.

Neem contact op met de politie als u iemand officieel wilt beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
1712
Безплатен телефонен номер за отговори на всички въпроси, свързани с насилието.
1712 (9-17 часа)
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (Обединение против насилието в семейството и изключването) – помощ при насилие от страна на партньора
04 223 45 67 (24 часа в денонощието)
I.T.E.R.
Център за превенция, консултации и лечение на поведение на сексуално насилие. Помощ и консултации за извършители на сексуално насилие, за лица, които имат въпроси за сексуалното си поведение и за всеки с въпроси за сексуалното насилие.
02 512 62 43 (9-16 часа)
Police
Съдействие при животозастрашаващи ситуации
101
SOS Viol
Психологическа, правна и социална помощ в случай на непристойно посегателство или изнасилване
02 534 36 36
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал: