Какво е секс?

Сексът включва всички действия, които могат сексуално да ви възбудят. Сексът е повече от полово сношение. Той също включва целуване, галене и орален секс. Човек може да прави секс и със себе си. Това се нарича мастурбация.

Сексуалността заема централно място в човешкия живот. Представлява нормален и положителен начин на себеизразяване. Сексуалността не е само секс, но включва и други неща. Например: сексуално удоволствие и интимна връзка, анатомия и раждане на деца, както и табута и ценности във връзка със сексуалната ориентация.

Мотиви за правенето на секс

Можете да правите секс по различни причини. Например, защото искате да:

Различни начини за правене на секс

Може да правите секс по много различни начини:

Може да правите секс с друг или със себе си (мастурбация).

Сексът не се състои само в правилните техники. Също толкова важно е да се обръща внимание на чувствата и желанията на другия, да се споделя близостта и да се създаде правилната атмосфера.

Експериментирайте и научете какво вие и вашият партньор обичате най-много. Споделяйте с партньора си своите желания и чувства. Също така можете да експериментирате и самостоятелно.

Сексът може да бъде различен всеки път.

Сексуалният живот на хората може да се променя през живота им. Например: защото тялото им или сексуалното им желание се променя. Това е нормално. Някои хора не правят секс за по-кратко или по-дълго време.

Двойка разговаря в леглото.

Различни връзки и сексуален живот

Хората имат много различни видове връзки и сексуален живот. Например: някои хора правят секс преди сключване на брак, а други оставят секса за след това. Някои хора имат само 1 партньор, други – няколко.

Хора от един и същи пол също могат да правят секс един с друг (хомосексуалност).

Двойка лесбийки правят секс.

Съгласие за секс

Всеки път, когато правите секс, вие трябва да сте съгласни и да сте готови за това. Взаимно съгласие означава, че и двамата искат да имат сексуален контакт. Двамата могат да решат да спрат по всяко време.

Не позволявайте на никого да ви принуждава да правите секс.

В Белгия законната минимална възраст за сексуален контакт е 16 години. Законът защитава младите срещу сексуално насилие. В случай че двама млади са съгласни и разликата във възрастта им не е прекалено голяма, това рядко се наказва.

Жена и мъж лежат в леглото. И двамата са съгласни да правят секс.

Wat is seks?

Seks omvat alle handelingen die u seksueel kunnen opwinden. Seks is meer dan geslachtsgemeenschap. Het omvat bijvoorbeeld ook kussen, strelen en orale seks. U kunt ook vrijen met uzelf. Dat heet masturbatie.

Seksualiteit is een centraal aspect in een mensenleven. Het is een normale en positieve manier om uzelf uit te drukken. Seksualiteit gaat niet enkel over seks, maar ook over bijvoorbeeld: seksueel plezierintimiteit, anatomie, kinderen krijgen en ook over taboes en waarden over seksuele oriëntatie

Redenen om te vrijen

U kunt vrijen voor verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat u:

Seks op verschillende manieren

Er zijn allerlei manieren waarop u kunt vrijen:  

U kunt vrijen met anderen maar ook met uzelf (masturbatie). 

Seks gaat over meer dan techniek. Het is ook belangrijk aandacht te schenken aan de gevoelens en wensen van de andere, intimiteit te delen en de juiste sfeer te creëren.

Experimenteer en zoek uit wat het u en uw partner het liefst hebben. Praat met uw partner over uw verlangens en gevoelens. U kunt ook met uw eigen lichaam experimenteren. 

Seks is elke keer anders.

Het seksleven van mensen kan veranderen in de loop van hun leven. Bijvoorbeeld omdat hun behoefte aan seks (seksueel verlangen) verandert. Dit is normaal. Sommige mensen hebben gedurende een kortere of langere periode geen seks.

Verschillende soorten relaties en sekslevens

Mensen hebben verschillende soorten relaties en sekslevens. Bijvoorbeeld: sommigen vrijen voor het huwelijk, anderen wachten. Sommigen hebben maar 1 partner, anderen hebben er verschillende. 

Mensen van hetzelfde geslacht kunnen ook met elkaar vrijen (homoseksualiteit).

Lesbisch koppel vrijt.

Toestemmen voor seks

Elke keer dat u seks heeft, moet u toestemming geven en zich er klaar voor voelen. Wederzijdse toestemming betekent dat beide personen in het seksueel contact het willen. Beiden kunnen op elk ogenblik beslissen om ermee te stoppen.

Laat niemand u dwingen om te vrijen.

In België is de wettelijke minimumleeftijd voor seksueel contact 16 jaar. De wet is er om jongeren te beschermen tegen seksueel misbruik. Als beide jongeren toestemmen en het verschil in leeftijd niet te groot is, wordt het in de praktijk zelden bestraft.

Een man en een vrouw liggen in bed. Ze geven beiden toestemming om met elkaar te vrijen.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW: