Protejarea ?i respectarea limitelor

Limitele dumneavoastrã vã vor spune ce este acceptabil pentru dumneavoastrã într-o rela?ie sau în contactul cu o persoanã în afara unei rela?ii ?i ce nu. Dacã cineva vã încalcã limitele, dã dovadã de lipsã de respect. Integritatea dumneavoastrã poate fi afectatã.

Situa?ia poate fi legatã de multe aspecte. De exemplu:

Limitele unei persoane sunt încãlcate atunci când nu este de acord cu ce se întâmplã ?i cu modul în care se întâmplã.

Pentru a-?i respecta reciproc limitele într-o rela?ie, ambii parteneri:

 • trebuie sã fie de acord cu ce se întâmplã (sã î?i dea consim?ãmântul);
 • nu trebuie sã punã presiune pe celãlalt ?i nu trebuie sã se simtã presa?i;
 • trebuie sã fie parteneri egali (unul nu trebuie sã aibã putere asupra celuilalt).
Un bãrbat ?i o femeie convin împreunã sã facã sex

„Da”-ul este întotdeauna necesar.

Dacã sim?i?i cã nu vã sunt respectate limitele, pute?i men?iona acest lucru persoanei care nu vã respectã limitele. Pute?i face asta în orice moment. Partenerul sau partenera dumneavoastrã trebuie sã vã respecte alegerea. Discuta?i cu partenerul sau partenera dumneavoastrã despre ce dori?i ?i cum vã sim?i?i:

 • Fi?i foarte clar(ã).
 • Ridica?i-vã sau îndrepta?i-vã spatele ?i uita?i-vã în ochii partenerului sau partenerei dumneavoastrã.
 • Explica?i de ce spune?i „nu”.
 • Dacã este necesar, repeta?i mesajul.
 • Nu vã sim?i?i vinovat(ã).
 • Nu face?i promisiuni pe care nu le pute?i ?ine.
Fatã care spune „nu” unui bãiat.

A spune „nu” este dificil, dar este un mod în care îi pute?i comunica partenerului sau partenerei care sunt limitele dumneavoastrã. Limitele dumneavoastrã trebuie sã fie clare pentru partenerul sau partenera dumneavoastrã. Dacã partenerul sau partenera dumneavoastrã nu acceptã sã spune?i „nu”, cere?i ajutor de la un profesionist sau vorbi?i cu o persoanã apropiatã.

 E posibil sã vã fie fricã sã nu vã pierde?i partenerul sau partenera. Decide?i dacã partenerul sau partenera dumneavoastrã este persoana potrivitã, dacã insistã sã vã for?eze sã face?i lucruri pe care nu dori?i sã le face?i.

Comportament sexual abuziv

Dacã cineva vã convinge sã face?i ceva cu for?a sau folosind amenin?ãrile, acest lucru se nume?te constrângere. Atunci când existã constrângere, nu vã sunt respectate limitele. Dacã sunte?i constrâns(ã) sã ave?i raporturi sexuale (de exemplu: contact sexual, sãrutãri, atingeri, remarci sexuale, servicii sexuale comerciale), acest lucru se nume?te comportament sexual abuziv sau abuz sexual.

Respectarea limitelor celuilalt este importantã. Abuzul poate cauza probleme psihologice ?i de sãnãtate. În plus, comportamentul sexual abuziv ?i violen?a domesticã fa?ã de partener sunt interzise prin lege.

Dacã dori?i sã ave?i rela?ii sexuale, iar partenerul sau partenera dumneavoastrã nu dore?te, pute?i discuta aceastã problemã împreunã. Sexul înseamnã mai mult decât doar raporturi sexuale. Apropierea fizicã este la fel de importantã pentru bunãstarea ?i rela?ia voastrã.

Abuzul sexual poate avea loc ?i în afara rela?iei, de exemplu din partea rudelor, cuno?tin?elor sau fo?tilor parteneri.

Solicitarea ajutorului

Dacã vã confrunta?i cu comportament sexual abuziv sau cu alte tipuri de violen?ã domesticã, solicita?i ajutorul:

Contacta?i poli?ia dacã dori?i sã face?i o acuza?ie oficialã de comportament sexual abuziv sau de alt tip de violen?ã domesticã împotriva unei persoane.

Grenzen beschermen en respecteren

Uw grenzen geven aan wat voor u wel en niet aanvaardbaar is in een relatie of in een contact met iemand buiten uw relatie. Als iemand uw grenzen overschrijdt, getuigt dit van weinig respect. Uw integriteit kan hierdoor worden aangetast.

Het kan om heel wat verschillende situaties gaan. Bijvoorbeeld:

Iemands grenzen worden overschreden wanneer deze persoon niet akkoord gaat met wat er gebeurt en de manier waarop het gebeurt.

Om elkaars grenzen in een relatie te respecteren, moeten beide partners:

 • akkoord gaan met wat er gebeurt (toestemming geven);
 • ervoor zorgen dat zij geen druk uitoefenen of voelen;
 • gelijke partners zijn (de ene mag geen macht uitoefenen over de andere).
Een man en een vrouw stemmen beiden in om seks te hebben

Er is altijd een 'ja' nodig

Als u het gevoel heeft dat uw grenzen overschreden worden, mag u dit altijd zeggen aan de persoon die over uw grens gaat. Dit kan op elk moment. Uw partner moet uw keuze respecteren. Praat met uw partner over wat u wilt en hoe u zich voelt:

 • Wees erg duidelijk.
 • Sta of zit rechtop en kijk uw partner in de ogen.
 • Leg uit waarom u 'neen' zegt.
 • Herhaal indien nodig uw boodschap.
 • Voel u zeker niet schuldig.
 • Maak geen beloften die u niet kunt houden.
Een meisje zegt neen tegen een jongen.

Neen zeggen is moeilijk, maar het is een manier om uw partner te vertellen wat uw grenzen zijn. Uw partner moet duidelijk weten wat uw grenzen zijn. Als uw partner geen neen aanvaardt, zoek professionele hulp of neem een goede vriend of vriendin in vertrouwen.

Misschien bent u bang om uw partner te verliezen. Als de persoon u echter blijft dwingen om dingen te doen die u niet wilt, moet u erover nadenken of uw partner wel goed is voor u.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wanneer iemand kracht of bedreigingen gebruikt om u iets te laten doen, wordt dit dwang genoemd. Wanneer er sprake is van dwang, worden uw grenzen niet gerespecteerd. Als u wordt gedwongen om bepaalde seksuele handelingen uit te voeren (bijvoorbeeld: geslachtsgemeenschap, kussen, aanraken, seksuele opmerkingen, sekswerk), wordt dit seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik genoemd.

Het is belangrijk elkaars grenzen te respecteren. Misbruik kan tot psychologische problemen en gezondheidsproblemen leiden. Bovendien zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag en andere vormen van partnergeweld strafbaar.

Als u graag geslachtsgemeenschap wil hebben en uw partner niet, kunt u dit probleem samen bespreken. Seks is meer dan alleen maar geslachtsgemeenschap. Fysiek intiem zijn met elkaar is even belangrijk voor uw welzijn en relatie.

Seksueel misbruik kan zich ook buiten een relatie voordoen, bijvoorbeeld met verwanten, kennissen en ex-partners.

Hulp zoeken

Als u te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld, zoek dan hulp:

 • Praat erover met iemand die u vertrouwt.
 • Praat met een zorgverlener. Voel u zeker niet schuldig of beschaamd. Dit overkomt heel wat mensen.

Neem contact op met de politie als u iemand officieel wilt beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld.

Doriți mai multe informații sau aveți nevoie de ajutor?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centru pentru bunăstarea generală - Ajutor în toate tipurile de probleme: o relație dificilă, probleme medicale, financiare, administrative, juridice sau materiale, probleme de familie, ... Centrele CAW oferă și asistență pentru victimele violenței și abuzului. Găsiți un CAW:
1712
Număr de telefon gratuit pentru răspunsuri la toate întrebările cu privire la violență.
1712 (de la 9:00 la 17:00)
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (Colectivul împotriva violenței în familie și excluderii) - Ajutor în cazurile de violență domestică
04 223 45 67 (24h/24)
I.T.E.R.
Centrul pentru prevenirea, consilierea și tratamentul comportamentului de abuz sexual. Ajutor și consiliere pentru făptuitorii de acte de violență sexuală, pentru persoanele care au îndoieli privind propriul comportament sexual și pentru orice persoană care are întrebări privind violența sexuală.
02 512 62 43 (de la 9:00 la 16:00)
Police
Asistență într-o situație care prezintă pericol pentru viață
101
SOS Viol
Ajutor psihologic, juridic și social în cazurile de atentat la pudoare sau viol
02 534 36 36
Medic de familie
Puteți vorbi cu un medic de familie cu privire la aproape orice chestiune intimă. Dacă este necesar, medicul de familie vă poate face o recomandare către un medic de specialitate. Găsiți un medic de familie în cartierul dumneavoastră:
Wijkgezondheidscentrum
Puteți vizita un medic de familie într-un centru comunitar de sănătate. La centrele comunitare de sănătate lucrează și alți profesioniști în domeniul sănătății, de exemplu asistenți medicali și asistenți sociali. Îngrijirea este oferită gratuit. Găsiți un centru comunitar de sănătate în cartierul dumneavoastră: