Tevreden met uw relatie

Er bestaat geen algemene definitie van een goede relatie. U en uw partner moeten zelf beslissen wanneer jullie beiden tevreden zijn over jullie relatie.

Dit kunnen belangrijke aspecten van een goede relatie zijn:

 • Gelijkheid: beide partners zijn gelijk. De ene partner domineert de andere niet.;
 • Respect en aanvaarding: u en uw partner zijn 2 verschillende mensen. Jullie zullen altijd verschillend zijn en jullie aanvaarden dit.;
 • Vertrouwen: jullie vertrouwen elkaar en nemen elkaar ook in vertrouwen.;
 • Communicatie: beide partners drukken hun gevoelen en wensen uit.;
 • Tijd: jullie brengen tijd door met elkaar.;
 • Interesses: jullie hebben dezelfde interesses…
Een man en een vrouw omhelzen elkaar uit vriendschap

Voor sommigen is het belangrijk van elkaar te houden in een relatie. Voor anderen is een goede relatie dan weer gebaseerd op vriendschap.

Een goed relatie gaat over hoe beide partners zich voelen. U en uw partner beslissen zelf of de relatie goed voelt.

Good relationship

There is no general definition of a good relationship. You and your partner have to decide what a good relationship is for both of you.

Some important aspects of a good relationship could be:

 • Equality: both partners are equal. One partner does not dominate the other;
 • Respect and acceptance: you and your partner are 2 different people. You will always be different and you accept this;
 • Trust: you trust each other and confide in each other;
 • Communication: you express your feelings and wishes;
 • Time: you spend time with each other;
 • Interests: you share the same interests.
A man and a woman embracing out of friendship

For some people, it is important you love each other in a relationship. For other people, a good relationship is based on friendship.

A good relationship is about how you both feel. You and your partner decide if the relationship feels good.

Meer informatie of hulp nodig?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt:
Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
Seksuoloog
Therapie bij seksuele problemen. Een seksuoloog zoekt een oplossing via gesprekken met een of beide partners. Vind een seksuoloog in uw buurt: