رضایت داشتن از رابطه

تعریفی کلی برای یک رابطه خوب وجود ندارد. شما و شریک تان باهم باید برای خود تصمیم بگیرید که چه زمانی هر دو از رابطه تان راضی هستید.

برخی ابعاد مهم در یک رابطه خوب می تواند شامل:

 • برابری: هر دو شریک از حقوقی برابر برخوردار باشند. هیچ کدام بر دیگری برتری ندشته باشد.
 • احترام و پذیرش: شما و شریک تان دو شخص متفاوتید . و همیشه اینگونه خواهید ماند، باید این را بپذیرید؛
 • اعتماد: به یکدیگر اعتماد داشته باشید.
 • ارتباط کلامی: احساسات و خواسته هایتان را بیان کنید؛
 • زمان: با یکدیگر وقت بگذرانید؛
 • علایق :علایقی مشترک داشته باشید.
مرد و زنی دوستانه یکدیگر را در آغوش گرفته اند.

برخی افراد برایشان مهم است که در رابطه شان عاشق یکدیگر باشند. برخی دیگر معتقدند که یک رابطه خوب بر دوستی بنا می شود.

رابطه ای خوب است که در آن هر دو طرف احساس خوب داشته باشند. شما و شریک تان تصمیم می گیرید که آیا رابطه به شما احساسی خوب می دهد یا خیر.

Tevreden met uw relatie

Er bestaat geen algemene definitie van een goede relatie. U en uw partner moeten zelf beslissen wanneer jullie beiden tevreden zijn over jullie relatie.

Dit kunnen belangrijke aspecten van een goede relatie zijn:

 • Gelijkheid: beide partners zijn gelijk. De ene partner domineert de andere niet.;
 • Respect en aanvaarding: u en uw partner zijn 2 verschillende mensen. Jullie zullen altijd verschillend zijn en jullie aanvaarden dit.;
 • Vertrouwen: jullie vertrouwen elkaar en nemen elkaar ook in vertrouwen.;
 • Communicatie: beide partners drukken hun gevoelen en wensen uit.;
 • Tijd: jullie brengen tijd door met elkaar.;
 • Interesses: jullie hebben dezelfde interesses…
Een man en een vrouw omhelzen elkaar uit vriendschap

Voor sommigen is het belangrijk van elkaar te houden in een relatie. Voor anderen is een goede relatie dan weer gebaseerd op vriendschap.

Een goed relatie gaat over hoe beide partners zich voelen. U en uw partner beslissen zelf of de relatie goed voelt.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
متخصص امور جنسی
درمان برای مشکلات جنسی. متخصص امور جنسی با شرکای جنسی گفتگو می کند و در این مکالمه به دنبال راه حل برای مشکلات آن ها می گردد. در همسایگیِ خود یک متخصص امور جنسی بیابید: