Вашата връзка ви удовлетворява

Няма обща дефиниция на добра връзка. Вие и вашият партньор трябва да решите за себе си кога връзката е удовлетворителна и за двама ви.

Някои от важните аспекти на добрата връзка могат да са:

 • Равенство: двамата партньори са равни. Единият партньор не доминира над другия;
 • Уважение и приемане: вие и вашият партньор сте 2-ма различни човека. Вие винаги ще бъдете различни и приемате това;
 • Доверие: вие се доверявате и си вярвате един на друг;
 • Общуване: вие изразявате чувствата и желанията си;
 • Време: вие прекарвате време заедно;
 • Интереси: вие споделяте едни и същи интереси.
Мъж и жена се прегръщат приятелски

За някои хора е важно взаимно да се обичате в една връзка. За други хора добрата връзка се основава на приятелството.

Добрата връзка е това как и двамата се чувствате. Вие и вашият партньор решавате дали връзката ви се развива добре.

Tevreden met uw relatie

Er bestaat geen algemene definitie van een goede relatie. U en uw partner moeten zelf beslissen wanneer jullie beiden tevreden zijn over jullie relatie.

Dit kunnen belangrijke aspecten van een goede relatie zijn:

 • Gelijkheid: beide partners zijn gelijk. De ene partner domineert de andere niet.;
 • Respect en aanvaarding: u en uw partner zijn 2 verschillende mensen. Jullie zullen altijd verschillend zijn en jullie aanvaarden dit.;
 • Vertrouwen: jullie vertrouwen elkaar en nemen elkaar ook in vertrouwen.;
 • Communicatie: beide partners drukken hun gevoelen en wensen uit.;
 • Tijd: jullie brengen tijd door met elkaar.;
 • Interesses: jullie hebben dezelfde interesses…
Een man en een vrouw omhelzen elkaar uit vriendschap

Voor sommigen is het belangrijk van elkaar te houden in een relatie. Voor anderen is een goede relatie dan weer gebaseerd op vriendschap.

Een goed relatie gaat over hoe beide partners zich voelen. U en uw partner beslissen zelf of de relatie goed voelt.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
Сексолог
Терапия при сексуални проблеми. Сексологът се опитва да намери решение, като разговаря с единия или двамата партньори. Намерете сексолог във вашия квартал: