Love in a relationship

A relationship does not always have to start with being in love. It is also possible to be friends first or start a relationship as friends. A relationship can develop.

The quality of a relationship does not depend on how much in love you are with each other. It depends on what you and your partner find important in a relationship, such as feeling comfortable in the relationship, having things in common and doing things together. This differs from person to person and from couple to couple.

Some people do not marry out of love, but marry for practical reasons.

A woman and a man having fun in the kitchen while preparing a meal together

Liefde in een relatie

Een relatie moet niet altijd beginnen met verliefdheid. Het is ook mogelijk om eerst vrienden te zijn of een relatie als vrienden te starten. Een relatie kan evolueren.

De kwaliteit van een relatie hangt niet af van de mate waarin twee mensen op elkaar verliefd zijn, maar wel van wat er in een relatie belangrijk is voor u en uw partner, zoals zich comfortabel voelen in de relatie, dingen gemeen hebben, dingen samen doen... Dit verschilt van persoon tot persoon en van koppel tot koppel.

Sommige mensen huwen niet uit liefde, maar om praktische redenen.

Een vrouw en een man maken plezier in de keuken terwijl ze samen een maaltijd bereiden

More information or help needed?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being - Help with all kinds of issues: a difficult relationship, medical, financial, administrative, legal or material problems, family problems,... CAWs also provide assistance to victims of violence and abuse. Find a CAW in your neighbourhood:
Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood: