Ochrona i poszanowanie granic

Granice oznaczają, co jest dla Ciebie dopuszczalne w związku oraz w kontaktach z osobami, z którymi nie jesteś w związku. Osoba przekraczające te granice nie okazuje Ci szacunku. Może być to dla Ciebie szkodliwe.

Brak poszanowania twoich granic może być widoczny w wielu różnych sytuacjach. Na przykład:

Granice danej osoby są przekraczane, kiedy nie wyraża ona zgody na to, co się dzieje oraz w jaki sposób.

Aby wzajemnie szanować swoje granice w związku, oboje partnerów:

 • muszą zgadzać się na to, co się dzieje;
 • nie powinni stosować ani odczuwać nacisków;
 • powinni być równorzędnymi partnerami (jedna z osób nie powinna mieć władzy nad drugą).
Mężczyzna i kobieta wspólnie zgadzają się na odbycie stosunku

Odmowa

Jeżeli czujesz, że Twoje granice są przekraczane, powiedz „nie”. Partner musi szanować podjętą przez Ciebie decyzję. Porozmawiaj ze swoim partnerem na temat swoich potrzeb i uczuć:

 • Bardzo wyraźnie określ swoje stanowisko;
 • Usiądź prosto lub stań w pozycji wyprostowanej i patrz partnerowi w oczy;
 • Wyjaśnij, dlaczego mówisz „nie”;
 • Powtórz swój komunikat, jeśli to konieczne;
 • Nie obwiniaj się;
 • Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie dotrzymać.
Dziewczyna odmawiająca chłopakowi.

Odmowa bywa trudna, ale jest to sposób zakomunikowania partnerowi, gdzie znajdują się Twoje granice. Partner musi znać Twoje granice. Jeżeli nie akceptuje on Twojej odmowy, skorzystaj z pomocy profesjonalisty lub zwierz się bliskiej Ci osobie.

Możesz bać się utraty partnera. Zdecyduj, czy Twój partner jest dla Ciebie dobry, jeżeli nadal zmusza Cię do robienia rzeczy, których nie chcesz.

Niezdrowe zachowanie seksualne

Nakłaniania drugiej osoby do czegoś siłą lub groźbą nazywa się zmuszaniem. Jeśli odczuwasz przymus, Twoje granice nie są szanowane. Jeżeli ktoś zmusza Cię do wykonywania pewnych czynności seksualnych (na przykład: stosunek płciowy, całowanie, dotykanie, uwagi nacechowane seksualnie, praca seksualna), oznacza to niezdrowe zachowanie seksualne lub wykorzystywanie seksualne.

Wzajemne poszanowanie swoich granic jest ważne. Wykorzystywanie może prowadzić do problemów psychicznych i zdrowotnych. Ponadto niezdrowe zachowanie seksualne i inne formy przemocy wobec partnera są zabronione przez prawo.

Jeśli chcesz odbyć stosunek płciowy, a twój partner lub partnerka nie ma na to ochoty, możecie wspólnie omówić tę kwestię. Seks to nie tylko stosunek płciowy. Bliskość fizyczna jest tak samo ważna jak dobre samopoczucie i przyjaźń.

Wykorzystywanie seksualne może mieć miejsce także poza związkiem, na przykład pomiędzy krewnymi, znajomymi lub byłymi partnerami.

Uzyskiwanie pomocy

Jeżeli doświadczysz niezdrowego zachowania seksualnego lub innej formy przemocy wobec partnera, skorzystaj z pomocy:

 • Porozmawiaj z zaufaną osobą;
 • Porozmawiaj z lekarzem. Nie obwiniaj i nie wstydź się. Zdarza się to wielu osobom.

Skontaktuj się z policją, jeżeli chcesz oficjalnie oskarżyć kogoś o niezdrowe zachowanie seksualne lub inną formę przemocy wobec partnera.

Grenzen beschermen en respecteren

Uw grenzen geven aan wat voor u wel en niet aanvaardbaar is in een relatie of in een contact met iemand buiten uw relatie. Als iemand uw grenzen overschrijdt, getuigt dit van weinig respect. Uw integriteit kan hierdoor worden aangetast.

Het kan om heel wat verschillende situaties gaan. Bijvoorbeeld:

Iemands grenzen worden overschreden wanneer hij/zij niet akkoord gaat met wat er gebeurt en de manier waarop het gebeurt.

Om elkaars grenzen in een relatie te respecteren, moeten beide partners:

 • akkoord gaan met wat er gebeurt (toestemming geven);
 • ervoor zorgen dat zij geen druk uitoefenen of voelen;
 • gelijke partners zijn (de ene mag geen macht uitoefenen over de andere).
Een man en een vrouw stemmen beiden in om seks te hebben

Neen zeggen

Als u het gevoel heeft dat uw grenzen overschreden worden, zeg dan 'neen'. Uw partner moet uw keuze respecteren. Praat met uw partner over wat u wilt en hoe u zich voelt:

 • Wees erg duidelijk.
 • Sta of zit rechtop en kijk uw partner in de ogen.
 • Leg uit waarom u 'neen' zegt.
 • Herhaal indien nodig uw boodschap.
 • Voel u zeker niet schuldig.
 • Maak geen beloften die u niet kunt houden.
Een meisje zegt neen tegen een jongen.

Neen zeggen is moeilijk, maar het is een manier om uw partner te vertellen wat uw grenzen zijn. Uw partner moet duidelijk weten wat uw grenzen zijn. Als uw partner geen neen aanvaardt, zoek professionele hulp of neem een goede vriend of vriendin in vertrouwen.

Misschien bent u bang om uw partner te verliezen. Als hij/zij u echter blijft dwingen om dingen te doen die u niet wilt, moet u erover nadenken of uw partner wel goed is voor u.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wanneer iemand kracht of bedreigingen gebruikt om u iets te laten doen, wordt dit dwang genoemd. Wanneer er sprake is van dwang, worden uw grenzen niet gerespecteerd. Als u wordt gedwongen om bepaalde seksuele handelingen uit te voeren (bijvoorbeeld: geslachtsgemeenschap, kussen, aanraken, seksuele opmerkingen, sekswerk), wordt dit seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik genoemd.

Het is belangrijk elkaars grenzen te respecteren. Misbruik kan tot psychologische problemen en gezondheidsproblemen leiden. Bovendien zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag en andere vormen van partnergeweld strafbaar.

Als u graag geslachtsgemeenschap wil hebben en uw partner niet, kunt u dit probleem samen bespreken. Seks is meer dan alleen maar geslachtsgemeenschap. Fysiek intiem zijn met elkaar is even belangrijk voor uw welzijn en relatie.

Seksueel misbruik kan zich ook buiten een relatie voordoen, bijvoorbeeld met verwanten, kennissen en ex-partners.

Hulp zoeken

Als u te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld, zoek dan hulp:

 • Praat erover met iemand die u vertrouwt.
 • Praat met een zorgverlener. Voel u zeker niet schuldig of beschaamd. Dit overkomt heel wat mensen.

Neem contact op met de politie als u iemand officieel wilt beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW:
1712
Darmowa infolinia udzielająca pomocy we wszelkich kwestiach związanych z przemocą.
1712 (godz. 9-17)
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (Grupa przeciwdziałająca przemocy rodzinnej i wykluczeniu) – Pomoc w przypadku przemocy wobec partnera
04 223 45 67 (24 godziny na dobę)
I.T.E.R.
Centrum zajmujące się zapobieganiem, doradztwem i leczeniem agresji seksualnej. Pomoc i doradztwo dla sprawców przemocy seksualnej, osób kwestionujących swoje zachowanie seksualne oraz wszystkich osób chcących uzyskać odpowiedzi na pytania związane z przemocą seksualną.
02 512 62 43 (godz 9–16)
Police
Pomoc w sytuacjach zagrażających życiu
101
SOS Viol
Pomoc psychologiczna, prawna i społeczna dla ofiar czynów lubieżnych i gwałtów
02 534 36 36
Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy:
Wijkgezondheidscentrum
Możesz odwiedzić lekarza rodzinnego w społecznym ośrodku zdrowia. W społecznych ośrodkach zdrowia pracują także inni specjaliści, tacy jak pielęgniarki oraz pracownicy socjalni. Świadczone usługi są bezpłatne. Znajdź społeczny ośrodek zdrowia w swojej okolicy: