محافظت و رعایت کردن حدومرزها

حدومرزها بیانگر این هستند که چه چیزهایی در یک رابطه یا هنگام داشتن تماس با شخصی خارج از یک رابطه، برای شما پذیرفتنی یا نپذیرفتنی‌ هستند.  عبور کردن از این حدومرزها، نشان‌دهنده بی‌احترامی است. این امر می‌تواند به تمامیّت فردی شما لطمه وارد کند.

این وضعیت ممکن است جنبه‌های متعددی داشته باشد. مثلاً:

زمانی از حدومرزهای یک فرد عبور می‌شود که او از آنچه انجام می‌شود و نحوه انجام آن رضایت نداشته باشد.

برای احترام گذاشتن به حدومرزهای یکدیگر در یک رابطه هر دو طرف:

 • باید با آنچه انجام می‌شود موافق باشند (رضایت دهد)؛
 • نباید هیچ‌گونه اجبار یا فشار را استفاده یا احساس کنند؛
 • باید هر دو طرف برابر باشند (یعنی هیچ یک بر دیگری کنترل و برتری نداشته باشد).
مرد و زنی که برای داشتن سکس توافق دارند

باید همواره طرف مقابل رضایت خود را اعلام کند.

اگر احساس کردید که حدومرزهای شما نقض شده، باید همیشه این موضوع را به ناقض حدومرزها بیان کنید.  این کار را در هر زمانی می‌توانید انجام دهید. پارتنرتان باید به انتخاب‌تان احترام بگذارد. درباره خواسته و احساسات‌تان با پارتنرتان صحبت کنید:

 • بسیار واضح و روشن حرف خود را بگویید.
 • به صورت استوار بایستید یا بنشینید و مستقیم به چشم‌های پارتنرتان نگاه کنید.
 • توضیح دهید به چه دلیلی "نه" می‌گویید.
 • در صورت لزوم حرف خود را دوباره تکرار کنید.
 • احساس گناه نکنید.
 • قولی ندهید که از عهده انجام آن برنمی‌آیید.
دختری در حال "نه" گفتن به یک پسر.

"نه" گفتن دشوار است، اما بدین ترتیب می‌توانید حدومرزهای‌تان را برای پارتنرتان روشن کنید. حدومرزهای شما باید برای پارتنرتان مشخص باشد. اگر پارتنرتان "نه" را از شما نمی‌پذیرد، به دنبال  کمک حرفه‌ای باشید و یا این موضوع را با یک شخص  مورد اعتمادتان در میان بگذارید.

 شاید از این بترسید که پارتنرتان را  از دست بدهید. اگر وی همچنان شما را مجبور به انجام کارهایی می‌کند که دوست ندارید، باید ببینید آیا او برای شما یک پارتنر مناسب است.

رفتارهای آزاردهنده جنسی

اعمال زور یعنی شما با زور یا تهدید مجبور به انجام کاری شوید. وقتی کاری را به زور انجام دهید یعنی حدومرزهای شما نقض شده است. اجبار در عمل‌های جنسی (مثل آمیزش جنسی، بوسیدن، لمس کردن، اظهارنظرهای جنسی، تن‌فروشی) را رفتارهای آزاردهنده جنسی یا سوءاستفاده جنسی می‌گویند.

محترم شمردن حدومرزهای یکدیگر بسیار مهم است. سوءاستفاده می‌تواند باعث مشکلات جسمی و روانی گردد. علاوه بر این، رفتار آزاردهنده جنسی و سایر رفتارهای خشونت‌آمیز در قبال پارتنر به لحاظ قانونی ممنوع هستند.

اگر شما تمایل به رابطه جنسی دارید و پارتنرتان چنین تمایلی ندارد، سعی کنید در این مورد با هم صحبت کنید.  سکس بیشتر از صرفاً آمیزش جنسی است. ارتباط فیزیکی خودمانی و نزدیک با یکدیگر هم برای سلامت شما و هم برای حفظرابطه شما مهم است.

سوءاستفاده جنسی در خارج از یک رابطه نیز اتفاق می‌افتد، برای مثال با خویشاوندان، آشنایان، پارتنرهای قبلی.

درخواست کمک

اگر قربانی سوءاستفاده جنسی یا سایر رفتارهای خشونت‌آمیز شده‌اید، درخواست کمک کنید:

اگر می‌خواهید شخصی را رسماً به سوءاستفاده جنسی یا نوع دیگری از خشونت در قبال خود متهم کنید، با پلیس تماس بگیرید.

Grenzen beschermen en respecteren

Uw grenzen geven aan wat voor u wel en niet aanvaardbaar is in een relatie of in een contact met iemand buiten uw relatie. Als iemand uw grenzen overschrijdt, getuigt dit van weinig respect. Uw integriteit kan hierdoor worden aangetast.

Het kan om heel wat verschillende situaties gaan. Bijvoorbeeld:

Iemands grenzen worden overschreden wanneer deze persoon niet akkoord gaat met wat er gebeurt en de manier waarop het gebeurt.

Om elkaars grenzen in een relatie te respecteren, moeten beide partners:

 • akkoord gaan met wat er gebeurt (toestemming geven);
 • ervoor zorgen dat zij geen druk uitoefenen of voelen;
 • gelijke partners zijn (de ene mag geen macht uitoefenen over de andere).
Een man en een vrouw stemmen beiden in om seks te hebben

Er is altijd een 'ja' nodig

Als u het gevoel heeft dat uw grenzen overschreden worden, mag u dit altijd zeggen aan de persoon die over uw grens gaat. Dit kan op elk moment. Uw partner moet uw keuze respecteren. Praat met uw partner over wat u wilt en hoe u zich voelt:

 • Wees erg duidelijk.
 • Sta of zit rechtop en kijk uw partner in de ogen.
 • Leg uit waarom u 'neen' zegt.
 • Herhaal indien nodig uw boodschap.
 • Voel u zeker niet schuldig.
 • Maak geen beloften die u niet kunt houden.
Een meisje zegt neen tegen een jongen.

Neen zeggen is moeilijk, maar het is een manier om uw partner te vertellen wat uw grenzen zijn. Uw partner moet duidelijk weten wat uw grenzen zijn. Als uw partner geen neen aanvaardt, zoek professionele hulp of neem een goede vriend of vriendin in vertrouwen.

Misschien bent u bang om uw partner te verliezen. Als de persoon u echter blijft dwingen om dingen te doen die u niet wilt, moet u erover nadenken of uw partner wel goed is voor u.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wanneer iemand kracht of bedreigingen gebruikt om u iets te laten doen, wordt dit dwang genoemd. Wanneer er sprake is van dwang, worden uw grenzen niet gerespecteerd. Als u wordt gedwongen om bepaalde seksuele handelingen uit te voeren (bijvoorbeeld: geslachtsgemeenschap, kussen, aanraken, seksuele opmerkingen, sekswerk), wordt dit seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik genoemd.

Het is belangrijk elkaars grenzen te respecteren. Misbruik kan tot psychologische problemen en gezondheidsproblemen leiden. Bovendien zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag en andere vormen van partnergeweld strafbaar.

Als u graag geslachtsgemeenschap wil hebben en uw partner niet, kunt u dit probleem samen bespreken. Seks is meer dan alleen maar geslachtsgemeenschap. Fysiek intiem zijn met elkaar is even belangrijk voor uw welzijn en relatie.

Seksueel misbruik kan zich ook buiten een relatie voordoen, bijvoorbeeld met verwanten, kennissen en ex-partners.

Hulp zoeken

Als u te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld, zoek dan hulp:

 • Praat erover met iemand die u vertrouwt.
 • Praat met een zorgverlener. Voel u zeker niet schuldig of beschaamd. Dit overkomt heel wat mensen.

Neem contact op met de politie als u iemand officieel wilt beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
1712
شماره تلفن رایگان برای پاسخگویی به همه پرسش های مربوط به خشونت.
1712 (ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر)
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (جامعه مبارزه با خشونت خانوادگی و محرومیت) - کمک در خصوص خشونت شریک
04 223 45 67 (24 ساعته)
I.T.E.R.
مرکز پیشگیری، مشاوره و درمان سوءرفتارهای جنسی. کمک و مشاوره برای مرتکبین خشونت جنسی، افرادی که در خصوص رفتار جنسی خود سؤالی دارند و هر کسی که در خصوص خشونت جنسی سؤالی دارد.
02 512 62 43 (ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر)
Police
کک در ارتباط با موقعیت های مرگ آور
101
SOS Viol
کمک روانپزشکی، حقوقی و اجتماعی در خصوص ضرب و شتم شرم آور یا تجاوز
02 534 36 36
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید: