عادت

بعد از یک دوره تجربه احساسات شدید عاشقانه، طبیعی ست که این هیجانات در شما فروکش کند.شما یکدیگر را بهتر می شناسید و به رابطه تانعادت می کنید. از آن به بعد، کنار هم بودن برایتان عادی می شود.

برای برخی افراد، عادت مشکل ایجاد می کند برای برخی دیگر این می تواند نوعی احساس آرامش و اطمینان خاطر باشد. شناخت درست از یکدیگر و عادت کردن به هم می تواند احساسی پایدار و امن بیافریند.

اگر فکر می کنید عادت برای شما مشکل زاست، از خودتان این سؤالات را بپرسید:

اگر شریک شما بداند که شما مایل به تغییر چیزهایی هستید، می توانید با هم راه حل هایی پیدا کنید. این می تواند رابطه شما را محکم تر کند. برای یکدیگر وقت بگذارید و سعی کنید فعالیت هایی جدید را با هم آغاز کنید. مثلاً: اگر فکر می کنید خیلی وقت است که در خانه مانده اید با هم از خانه بیرون بروید؛ اگر فکر می کنید که نوع رابطه سکسیبرای تان خسته کننده شده است، کارهایی جدید را امتحان کنید. این می تواند هیجان انگیز و سرگرم کننده باشد.

تغییر عادت به معنای این نیست که باید به رابطه تان پایان بدهید یا به دنبال هیجانی در خارج از رابطه تان باشید. از خودتان بپرسید واقعاً چه چیزی می خواهید.

پدر و مادر بودن ممکن است رابطه شما با شریکتان را تغییر دهد. برای یکدیگر وقت کافی بگذارید.

Routine

Na een periode van intense verliefdheid is het normaal dat u alles wat minder spannend vindt. U leert elkaar beter kennen en raakt gewoon aan uw relatie. Wanneer dat gebeurt, kan met iemand samen zijn een routine worden.

Voor sommige mensen is routine een probleem, maar voor anderen kan dit een kalm en rustgevend gevoel met zich meebrengen. Elkaar goed kennen en elkaar gewoon zijn, kan ook een gevoel van stabiliteit en veiligheid opwekken.

Als u denkt dat routine een probleem is, sta dan even stil bij het volgende:

Als uw partner weet dat u dingen wilt veranderen, kunt u samen oplossingen gaan zoeken. Dit kan uw relatie intenser maken. Maak tijd voor elkaar en probeer samen nieuwe activiteiten uit. Ga bijvoorbeeld samen eens op stap als u het gevoel heeft dat u te vaak thuis bent, of probeer iets nieuws als u vindt dat uw seksleven saai is. Dit kan spannend en leuk zijn.

De routine wijzigen hoeft niet meteen het einde van de relatie te betekenen. Het is ook niet nodig om meteen spanning buiten de relatie te gaan zoeken. Stel uzelf de vraag wat u echt wilt.

Een ouder zijn kan de relatie met uw partner veranderen. Maak voldoende tijd voor elkaar.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
متخصص امور جنسی
درمان برای مشکلات جنسی. متخصص امور جنسی با شرکای جنسی گفتگو می کند و در این مکالمه به دنبال راه حل برای مشکلات آن ها می گردد. در همسایگیِ خود یک متخصص امور جنسی بیابید: