Lloje të problemeve të marrëdhënies

Ju mund të hasni probleme të ndryshme në një marrëdhënie. Për shembull:

Çift duke folur

Rutina në marrëdhënien tuaj mund të jetë një problem, por nuk ka se pse të jetë. Për disa njerëz e bën marrëdhënien më të lehtë dhe më të qëndrueshme.

Vështirësitë mendore ose fizike ose një sëmundje mund të çojnë në probleme të marrëdhënies.

Problemet e marrëdhënies shpesh çojnë në probleme seksuale ose anasjelltas.

Nëse keni probleme të marrëdhënies, ju mund të përpiqeni të flisni me partnerin tuaj ose dikë që mund t’i besoni. Nëse e nevojshme, ju gjithashtu mund të kërkoni ndihmë profesionale. Kërkon kohë për të zgjidhur një problem të marrëdhënies. Nëse nuk mund t’i kapërceni problemet pasi i trajtuat për një kohë të gjatë, ju mund të konsideroni të ndaheni ose të merrni divorcin nëse jeni martuar.

Çift duke folur me një profesionalist shëndeti

Soorten relatieproblemen

In een relatie kunt u met verschillende problemen te maken krijgen. Voorbeelden hiervan zijn:

Routine kan een probleem zijn in een relatie, maar dat hoeft het niet te zijn. Sommige mensen vinden dat routine een relatie eenvoudiger en stabieler maakt.

Mentale of fysieke moeilijkheden of een ziekte kunnen relatieproblemen veroorzaken.

Relatieproblemen leiden vaak tot seksuele problemen, of omgekeerd.

Als u relatieproblemen heeft, kunt u proberen te praten met uw partner of iemand die u vertrouwt. U kunt indien nodig ook professionele hulp zoeken. Het kan een tijd duren om een relatieprobleem aan te pakken. Als het niet lukt om de problemen op te lossen na er langdurig aan gewerkt te hebben, kunt u overwegen om uit elkaar te gaan, of om te scheiden als u gehuwd bent.

Een koppel praat met een zorgverlener

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Seksologu
Terapi për problemet seksuale. Një seksolog kërkon të gjejë një zgjidhje nëpërmjet bisedave me njërin ose me të dy partnerët. Gjeni një seksolog në lagjen tuaj: