Rutina

Pas një periudhe të ndjenjave intensive të të qënit i dashuruar, është normale të ndjeheni më pak i eksituar. Ju njiheni me njëri tjetrin më mirë dhe mësoheni me marrëdhënien tuaj. Të jeni bashkë mund të bëhet atëherë rutinë.

Për disa njerëz, rutina është një problem, për të tjerë ajo mund të japë një ndjenjë qetësuese dhe bindëse. Të njohësh njëri tjetrin mirë dhe të mësohesh me njëri tjetrin mund të japë gjithashtu një ndjenjë të stabilitetit dhe sigurisë.

Nëse mendoni se rutina është një problem, pyesni veten:

Nëse partneri juaj i di se ju doni që gjërat të jenë ndryshe, ju mund të përpiqeni të gjeni një zgjidhje së bashku. Kjo mund ta bëjë marrëdhënien tuaj më intensive. Gjeni kohë për njëri tjetrin dhe përpiquni të bëni aktivitete të reja së bashku. Për shembull: dilni jashtë shtëpisë së bashku nëse ndjeni se jeni shumë shpesh në shtëpi; provoni diçka të re nëse ndjeni se jeta seksuale e juaj është e mërzitshme. Kjo mund të jetë eksituse dhe argëtuese.

Ndryshimi i rutinës nuk do të thotë se duhet të përfundoni marrëdhënien ose kërkim për eksitim jashtë marrëdhënies. Pyesni veten çfarë doni me të vërtetë.

Të jesh një prind mund të ndryshojë marrëdhënien me partnerin tuaj. Gjeni kohë për njëri-tjetrin.

Routine

Na een periode van intense verliefdheid is het normaal dat u alles wat minder spannend vindt. U leert elkaar beter kennen en raakt gewoon aan uw relatie. Wanneer dat gebeurt, kan met iemand samen zijn een routine worden.

Voor sommige mensen is routine een probleem, maar voor anderen kan dit een kalm en rustgevend gevoel met zich meebrengen. Elkaar goed kennen en elkaar gewoon zijn, kan ook een gevoel van stabiliteit en veiligheid opwekken.

Als u denkt dat routine een probleem is, sta dan even stil bij het volgende:

Als uw partner weet dat u dingen wilt veranderen, kunt u samen oplossingen gaan zoeken. Dit kan uw relatie intenser maken. Maak tijd voor elkaar en probeer samen nieuwe activiteiten uit. Ga bijvoorbeeld samen eens op stap als u het gevoel heeft dat u te vaak thuis bent, of probeer iets nieuws als u vindt dat uw seksleven saai is. Dit kan spannend en leuk zijn.

De routine wijzigen hoeft niet meteen het einde van de relatie te betekenen. Het is ook niet nodig om meteen spanning buiten de relatie te gaan zoeken. Stel uzelf de vraag wat u echt wilt.

Een ouder zijn kan de relatie met uw partner veranderen. Maak voldoende tijd voor elkaar.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Seksologu
Terapi për problemet seksuale. Një seksolog kërkon të gjejë një zgjidhje nëpërmjet bisedave me njërin ose me të dy partnerët. Gjeni një seksolog në lagjen tuaj: