Lloje të problemeve seksuale

Shumë njerëz, njësoj të rinj dhe të vjetër, përjetojnë një problem seksual gjatë jetës së tyre. Kjo është normale.
Shumica e problemeve seksuale zhduken vetë pas një periudhe të shkurtër. Ato shpesh shkaktohen nga:

Problemet seksuale të zakonshme

Problemet seksuale të zakonshme janë:

Varësi ndaj pornografisë

Disa njerëz krijojnë varësi ndaj pornografisë. Nuk është problem nëse shikoni pornografi, por nëse shikoni shumë dhe tepër shpesh mund të bëhet një problem. Kjo mund të shkaktojë të keni pritshmëri jo reale të seksit. Gjithashtu mund të ketë një influencë në jetën tuaj sociale ose të shkaktojë tension në marrëdhënien tuaj.

Soorten seksuele problemen

Veel mensen, jong en oud, krijgen tijdens hun leven met een seksueel probleem te maken. Dit is normaal.
De meeste seksuele problemen verdwijnen na een tijdje vanzelf. Ze worden dikwijls veroorzaakt door: 

Veelvoorkomende seksuele problemen

Veelvoorkomende seksuele problemen zijn:

Verslaafd aan pornografie

Sommige mensen raken verslaafd aan pornografie. Het is oké om naar pornografie te kijken, maar te veel en te dikwijls kan een probleem worden. U kunt onrealistische verwachtingen over seks krijgen. Het kan ook uw sociale leven beïnvloeden of spanningen in uw relatie veroorzaken. 

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Seksologu
Terapi për problemet seksuale. Një seksolog kërkon të gjejë një zgjidhje nëpërmjet bisedave me njërin ose me të dy partnerët. Gjeni një seksolog në lagjen tuaj: