Pornografia

Pornografia shfaq sjellje seksuale në foto, filma, vizatime ose tekste. Njerëzit përdorin pornografinë për t'u eksituar seksualisht.

Është NË RREGULL nëse e pëlqeni pornografinë. Shumë njerëz e pëlqejnë, të tjerë jo.

Pornografia dhe seksi në realitet.

Pornografia nuk është njësoj si seksi i vërtetë. Për shembull, në pornografi njerëzit:

  • kanë gjithmonë trupa të hollë, penis të madh ose gjinj të mëdhenj (të cilët shpesh janë redaktuar);
  • duan ose mund të bëjnë seks gjithë kohën;
  • nuk shfaqin ndonjë emocion.

Realiteti shpesh nuk është kështu. Zbuloni me partnerin tuaj se çfarë shijoni në jetën tuaj seksuale.

Tepër pornografi

Të shohësh pornografi mund të bëhet një problem nëse ju e bëni shumë shpesh pa e pasur nën kontroll. Nëse e ndieni se ju nevojitet çdo ditë dhe ju nevojitet gjithmonë e më shumë, mund të flisni me një profesionist shëndeti në lidhje me të.

Pornografia dhe ligji

Të shohësh pornografi është e lejuar me ligj në kushte të caktuara. Imazhet e abuzimit seksual të të miturve (pornografia e fëmijëve) janë gjithmonë të ndaluara me ligj.

Pornografie

Pornografie toont seksueel gedrag aan de hand van foto's, films, tekeningen of tekst. Mensen gebruiken pornografie om seksueel opgewonden te raken.

Het is oké als u pornografie leuk vindt. Veel mensen houden ervan, anderen dan weer niet.

Pornografie en seks in werkelijkheid

Pornografie toont niet hoe seks in werkelijkheid is. Bijvoorbeeld, in pornografie:

  • hebben mensen altijd slanke lichamen, een grote penis of grote borsten (die vaak gephotoshopt zijn);
  • willen en kunnen mensen altijd seks hebben;
  • tonen mensen geen emoties.

In werkelijkheid gaat het er meestal anders aan toe. Ontdek samen met uw partner wat u leuk vindt op seksueel vlak.

Te veel pornografie

Pornografie kijken kan een probleem worden als u heel vaak kijkt zonder dat u het onder controle heeft. Praat erover met een zorgverlener als u het gevoel heeft dat u het elke dag en steeds vaker nodig heeft.

Pornografie en de wet

Pornografie kijken is wettelijk toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Seksuele misbruikbeelden van minderjarigen (kinderporno) is altijd strafbaar.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj: