Të biesh në dashuri me dikë tjetër

Çdokush mund të bjerë në dashuri me dikë i cili nuk është partneri i tij ose i saj.

Ju mund të bini në dashuri me këtë person për disa arsye. Për shembull:

Këto ndjenja mund të zhduken, por jo menjëherë. Është në dorën tuaj të vendosni çfarë doni.

Nëse ju vazhdoni marrëdhënien tuaj, vendosni nëse doni t'i thoni partnerit tuaj ose jo. T'ia thuash partnerit mund të jetë një shenjë e fortë që ju po zgjidhni marrëdhënien tuaj dhe partnerin tuaj sesa personin tjetër. Kjo mund të lëndojë ndjenjat e partnerit tuaj, të çojë në diskutime të mosbesimit ose ta bëjë marrëdhënien më të komplikuar. Nëse është tepër e vështirë të flisni me partnerin tuaj, ju mund të flisni rreth situatës me dikë që ju besoni.

Verliefd worden op iemand anders

Iedereen kan verliefd worden op iemand die niet zijn of haar partner is.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u verliefd wordt op deze persoon. Voorbeelden hiervan zijn:

  • U voelt zich fysiek aangetrokken;
  • U vindt bepaalde eigenschappen van deze persoon leuk;
  • U kampt met problemen in uw bestaande relatie;
  • U mist de opwinding van het verliefd zijn.

Deze gevoelens kunnen voorbijgaan, maar niet onmiddellijk. U bepaalt zelf hoe u ermee wilt omgaan.

Als u kiest voor uw relatie, moet u beslissen of u uw partner over deze gevoelens zult vertellen. Het vertellen kan een krachtig signaal zijn dat u voor uw relatie en partner kiest in plaats van voor de andere persoon. U kunt er echter ook de gevoelens van uw partner mee kwetsen, wantrouwen veroorzaken of de relatie ingewikkelder maken. Als het te moeilijk is om met uw partner te praten, kunt u de situatie bespreken met iemand die u vertrouwt.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Seksologu
Terapi për problemet seksuale. Një seksolog kërkon të gjejë një zgjidhje nëpërmjet bisedave me njërin ose me të dy partnerët. Gjeni një seksolog në lagjen tuaj: