سکس چیست؟

سکس به تمام کارهایی گفته می شود که باعث تحریک جنسی شما شود. سکس چیزی بیش از آمیزش جنسی است. سکس همچنین بوسیدن، نوازش کردن و سکس دهانی را شامل می شود. شما همچنین می توانید با خود نیز سکس داشته باشید. این کار خودارضایی نامیده می شود.

تمایلات جنسی از شاخصه های اصلی انسان است. این روشی طبیعی و مثبت برای ابراز احساسات شماست. تمایلات جنسی فقط سکس نیست، بلکه شامل موضوعاتی دیگر نیز می شود. مانند : لذت جنسی و صمیمت و نزدیکی، آناتومی بدن و داشتن فرزند، موانع مذهبی و ارزش های مربوط به گرایشات جنسیرا نیز در بر می گیرد.

دلایل برقراری رابطه جنسی

شما می توانید به دلایلی گوناگون سکس داشته باشید. مثلآ برای:

  • بچه دار شدن;
  • تجربه کردن لذت جنسی;
  • ابراز عشق و عواطف دیگر؛
  • تجربه صمیمیت و نزدیکی؛
  • رسیدن به آرامش و ...

روش های مختلف سکس

شما می توانید با روش هایی مختلف سکس کنید:

شما می توانید با شخصی دیگر یا با خودتان (خود ارضایی) سکس داشته باشید.

سکس فقط به کاربردن تکنیک های درست نیست. توجه کردن به احساسات و خواسته های طرف مقابل، به وجود آوردن جوی درست و صمیمی نیز بسیار مهم است.

راه های مختلف را امتحان کنید و ببینید شما و شریکتان چه چیزی را بیشتر دوست دارید. درباره خواسته ها و احساساتتان با شریک تان صحبت کنید. همچنین می توانید سکس را با خود نیز امتحان کنید.

سکس می تواند هر بار متفاوت باشد.

زندگی جنسی افراد ممکن است طی دوران زندگی شان تغییر کند. مثلاً به دلیل ایجاد تغییرات در بدن یا در نوع تمایل به سکس آنها. این تغییر طبیعی است. برخی افراد برای مدتی کوتاه یا طولانی سکس ندارند.

زوجی در حال صحبت در رختخواب.

تفاوت در روابط و زندگی جنسی افراد

افراد روابطی مختلفبا یکدیگر دارند و نوع زندگی جنسی آن ها با هم متفاوت است. مثلاً: برخی افراد قبل از ازدواج سکس دارند و برخی دیگر تا بعد از آن صبر می کنند. برخی افراد فقط یک شریک ، و برخی دیگر چندین شریک دارند.

برخی نیز با هم جنس های خود رابطه دارند (همجنس گرایی).

زوج همجنس باز (زن) در حال سکس.

رضایت جنسی

قبل از هر بار سکس ، باید مطمئن شوید که آماده اید ، و به انجام آن رضایت بدهید. رضایت دو طرفه یعنی هر دو نفر می خواهند که با هم تماس جنسی داشته باشند. هر دو طرف می توانند هر آن که بخواهند تماس جنسی را متوقف کنند.

اجازه ندهید هیچ کس شما را مجبور به سکس کند.

در بلژیک حداقل سن قانونی برای برقراری تماس جنسی 16 است. این قانون برای محافظت از کودکان در برابر آزار جنسی وضع شده است. اگر دو فردِ کم سن و سال با تفاوت سنی اندک با هم رضایت به انجام سکس بدهند ، کمترین مجازات را خواهند داشت.

زن و مردی که در رختخواب دراز کشیده اند. آنها برای برقراری رابطه جنسی با یکدیگر توافق کرده اند.

Wat is seks?

Seks omvat alle handelingen die u seksueel kunnen opwinden. Seks is meer dan geslachtsgemeenschap. Het omvat bijvoorbeeld ook kussen, strelen en orale seks. U kunt ook vrijen met uzelf. Dat heet masturbatie.

Seksualiteit is een centraal aspect in een mensenleven. Het is een normale en positieve manier om uzelf uit te drukken. Seksualiteit gaat niet enkel over seks, maar ook over bijvoorbeeld: seksueel plezierintimiteit, anatomie, kinderen krijgen en ook over taboes en waarden over seksuele oriëntatie

Redenen om te vrijen

U kunt vrijen voor verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat u:

Seks op verschillende manieren

Er zijn allerlei manieren waarop u kunt vrijen:  

U kunt vrijen met anderen maar ook met uzelf (masturbatie). 

Seks gaat over meer dan techniek. Het is ook belangrijk aandacht te schenken aan de gevoelens en wensen van de andere, intimiteit te delen en de juiste sfeer te creëren.

Experimenteer en zoek uit wat het u en uw partner het liefst hebben. Praat met uw partner over uw verlangens en gevoelens. U kunt ook met uw eigen lichaam experimenteren. 

Seks is elke keer anders.

Het seksleven van mensen kan veranderen in de loop van hun leven. Bijvoorbeeld omdat hun behoefte aan seks (seksueel verlangen) verandert. Dit is normaal. Sommige mensen hebben gedurende een kortere of langere periode geen seks.

Verschillende soorten relaties en sekslevens

Mensen hebben verschillende soorten relaties en sekslevens. Bijvoorbeeld: sommigen vrijen voor het huwelijk, anderen wachten. Sommigen hebben maar 1 partner, anderen hebben er verschillende. 

Mensen van hetzelfde geslacht kunnen ook met elkaar vrijen (homoseksualiteit).

Lesbisch koppel vrijt.

Toestemmen voor seks

Elke keer dat u seks heeft, moet u toestemming geven en zich er klaar voor voelen. Wederzijdse toestemming betekent dat beide personen in het seksueel contact het willen. Beiden kunnen op elk ogenblik beslissen om ermee te stoppen.

Laat niemand u dwingen om te vrijen.

In België is de wettelijke minimumleeftijd voor seksueel contact 16 jaar. De wet is er om jongeren te beschermen tegen seksueel misbruik. Als beide jongeren toestemmen en het verschil in leeftijd niet te groot is, wordt het in de praktijk zelden bestraft.

Een man en een vrouw liggen in bed. Ze geven beiden toestemming om met elkaar te vrijen.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW: