انواع رابطه

رابطه معمولاً به پیوند و صمیمیت بین 2 نفر ( گاهی نیز بیشتر) گفته می شود. معنای صمیمت در رابطه های مختلف، متفاوت است.

تعریفی کلی برای یک رابطه خوب وجود ندارد.

روابط و شیوه های زندگی افراد با یکدیگر متفاوت است. مثلاً:

یک رابطه می تواند ترکیبی از این چند نوع نیز باشد. همچنین امکان تغییر هر یک از این انواع به دیگری وجود دارد.

شما می توانیدانتخاب کنید که کدام رابطه برای تان از همه مناسب تر است. اگر با کسی در رابطه هستید، شما و شریک تان می توانید درباره احساسات و انتظارات خود با یکدیگر صحبت کنید. با همدیگر برای یافتن مناسب ترین گزینه جستجو کنید .

عشق و سکس در یک رابطه

برخی شرکا با هم روابط عاشقانه دارند و برخی دیگر این گونه نیستند. در برخی روابط نیز عشق بعد ها شکل می گیرد .این احساس عشق نیز می تواند به مرور زمان تغییر کند.

یک رابطه می تواند جنسی نیز باشد اما الزاماَ اینطور نیست. شما به همراه شریک تان درباره داشتن سکس، نحوه و زمان آن تصمیم می گیرید. در یک رابطه ، وادار کردن دیگری به سکس خشونت شریک نامیده می شود. این عمل ممنوعیت قانونی دارد.

اگر با شرکای مختلفی، رابطه جنسی محافظت نشده دارید،ریسک ابتلا به STI ها برای شما بیشتر می شود . برای محافظت از خود و شریکتان از کاندوم استفاده کنید .

موفقیت در رابطه

روابط به مرور زمان عوض می شوند.اغلب صحبت کردن با یکدیگر در یک رابطه بسیار اهمیت دارد. بیشتر اوقات برای موفقیت در روابط خود لازم است که زمان و انرژی کافی صرف کنید.

یافتن علائق و نقاط مشترک میان شما و شریک تان اغلب کمک می کند که احساسی مثبت درباره رابطه تان داشته باشید .

گاهی نیز افراد دچار مشکلاتی در روابط شان می شوند .همکاری شما با هم در حل مشکلات، موجب احساس صمیمیت و نزدیکی بیشتری میان شما می شود. اگر نمی توانید مشکل تان را با هم حل کنید، از افراد حرفه ای کمک بگیرید. گاهی برخی مشکلات حل شدنی نیستند و موجب پایان یافتن رابطه می شوند.

Soorten relaties

Een relatie drukt meestal de band en intimiteit uit tussen twee (of soms meer) mensen. Wat intimiteit betekent, is in elke relatie anders.

Er bestaat geen algemene definitie van een goede relatie.

Mensen kunnen verschillende soorten relaties en levenswijzen hebben. Voorbeelden hiervan zijn:

Een relatie kan een combinatie zijn van deze soorten relaties en levenswijzen, en kan evolueren van de ene naar de andere soort.

U kunt kiezen welke soort relatie voor u het best is. In een relatie kunt u met uw partner praten over gevoelens en verwachtingen. Zoek samen naar wat het beste bij jullie beiden past.

Liefde en seks in een relatie

Sommige relaties zijn gebaseerd op liefde tussen beide partners, en andere zijn dat dan weer niet. In sommige gevallen kan liefde groeien binnen een relatie. Het gevoel van liefde kan mettertijd ook veranderen.

Een relatie kan seksueel zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn. U en uw partner beslissen zelf of, wanneer en hoe u seks heeft. Iemand binnen een relatie dwingen om seks te hebben, wordt partnergeweld genoemd. Dit is strafbaar.

Als u onbeschermde seks heeft met verschillende partners, kunt u een groter risico lopen op soa's. Gebruik een condoom om uzelf en uw partner te beschermen.

Een relatie doen werken

Relaties kunnen in de loop der tijd veranderen. In een relatie is het vaak belangrijk om met elkaar te praten. Meestal is het nodig om tijd en energie in de relatie te investeren om die te doen werken.

Zoeken naar wat ze gemeenschappelijk hebben, helpt beide partners vaak een positief gevoel te krijgen over de relatie.

Mensen kunnen ook moeilijkheden of problemen ervaren in een relatie. Samen een probleem oplossen kan u dichter bij uw partner brengen. Zoek professionele hulp als u er niet samen uit raakt. Soms kunnen de problemen niet opgelost worden, wat het einde van de relatie betekent.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
Merhaba
سازمان ویژه افراد همجنس باز و ترانس خاورمیانه، مغرب و ترکیه
0487 55 69 38 (MerhabaPhone)