Seksueel kindermisbruik

Een volwassene mag nooit seksuele handelingen (fysiek of online) hebben met kinderen jonger dan 16 jaar. Wanneer dit gebeurt is er altijd sprake van seksueel misbruik. Bijvoorbeeld: aanraken, kussen, geslachtsgemeenschap, het kind dwingen om pornografie te bekijken, vulgaire taal gebruiken, de geslachtsdelen tonen of naaktfoto’s of naaktfilmpjes van het kind verspreiden.

Soms weet of begrijpt het kind niet dat het misbruikt wordt.

Ook kinderen en jongeren mogen onderling geen seksuele contacten hebben zonder toestemming. 

In België kan een minderjarige jonger dan 16 jaar geen toestemming geven om seksuele handelingen te stellen, want dit is de seksuele meerderjarigheidsgrens (= de wettelijke leeftijd om seks te mogen hebben). Wel geldt er een uitzondering. Iemand kan toestemming geven voor geslachtsgemeenschap vanaf 14 jaar op 2 voorwaarden:

 • De partner mag maximum 3 jaar ouder zijn.
 • De partner mag geen gebruik maken van een positie van vertrouwen of macht hebben over de jongere. Geslachtsgemeenschap met iemand die jonger is dan 14 wordt altijd als verkrachting beschouwd, zelfs als hij/zij hiermee instemde.

Aanranding of verkrachting van een kind wordt zwaarder bestraft dan wanneer het slachtoffer een volwassene is. De gevangenisstraf kan oplopen tot 30 jaar. 

Kinderporno of misbruikbeelden van minderjarigen aanmaken, tentoonstellen, verspreiden of verkopen kan worden bestraft met een gevangenisstraf tot 20 jaar en een geldboete tot € 10.000.

Als u getuige bent geweest van het seksueel misbruik van een kind of als u vermoedt dat een kind seksueel misbruikt wordt, kunt u:

 • naar een Vertrouwenscentrum kindermishandeling gaan;
 • naar de gratis hulplijn 1712 bellen;
 • naar uw huisdokter gaan;
 • naar het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) gaan; 
 • een klacht indienen bij de politie.

Als u weet dat een kind seksueel misbruikt wordt moet u altijd hulp zoeken. U bent strafbaar als u dit niet doet. Maakt u zich zorgen om uw eigen gedrag naar kinderen toe neem dan contact op met Stop it Now!

Sexual child abuse

An adult may never take part in sexual acts (physical or online) with a child younger than 16 years of age. If this happens, it is always considered to be sexual abuse. This can include: touching, kissing, sexual intercourse, forcing the child to watch pornography , using vulgar language, showing the genitals or distributing photos or films of the naked child.

Sometimes the child does not know or understand that he or she is being abused.

Children and young people are also not permitted to have sexual contact with one another without consent. 

In Belgium, a minor under the age of 16 is not permitted to consent to a sexual act as this is the age of consent (= the legal age at which sexual acts are permitted). There is an exception. Someone can consent to sexual intercourse from the age of 14 on 2 conditions:

 • The partner should not be more than 3 years older.
 • The partner should not be in a position of trust or power over the young person. Sexual intercourse with a person younger than 14 is always considered rape, even if he/she agreed to it.

Indecent assault or rape of a child is punished more severely than when the victim is an adult. The prison sentence can be as much as 30 years. 

Producing, showing, distributing or selling child pornography or images of abuse of a child can be punished with up to 20 years’ imprisonment and a fine of up to € 10,000.

If you witness child sexual abuse or suspect that a child is being sexually abused, you can:

 • go to a Confidential CAN Centre (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling);
 • call the free helpline 1712;
 • go to your family doctor;
 • go to the Centre for General Well-being (CAW); 
 • file a complaint with the police.

If you know that a child is being sexually abused, you must always seek help. You may be prosecuted if you do not. If you are concerned about your own behaviour towards children, you should contact Stop it Now!

Meer informatie of hulp nodig?

1712
Gratis telefoonnummer voor een antwoord op alle vragen over geweld.
1712 (9-17u)
Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Vertrouwenscentrum Antwerpen
Medische, psychologische en sociale hulp bij kindermishandeling
03 230 41 90
Vertrouwenscentrum Brussel
Medische, psychologische en sociale hulp bij kindermishandeling
02 477 60 60
Vertrouwenscentrum Limburg
Medische, psychologische en sociale hulp bij kindermishandeling
011 27 46 72
Vertrouwenscentrum Mechelen
Medische, psychologische en sociale hulp bij kindermishandeling
015 20 21 31
Vertrouwenscentrum Oost-Vlaanderen
Medische, psychologische en sociale hulp bij kindermishandeling
09 216 73 30
Vertrouwenscentrum Turnhout
Medische, psychologische en sociale hulp bij kindermishandeling
014 42 22 03
Vertrouwenscentrum Vlaams-Brabant
Medische, psychologische en sociale hulp bij kindermishandeling
016 30 17 30
Vertrouwenscentrum West-Vlaanderen
Medische, psychologische en sociale hulp bij kindermishandeling
0800 97 0 79, 050 34 57 57
Stop it Now!
Hulp voor personen die pedofiele gevoelens hebben. Ook voor mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen. Stop it now! is gratis, anoniem en vertrouwelijk. De hulplijn is open op: dinsdag 15u-19u, woensdag 9u30-12u30 en vrijdag 13u-16u.
0800 200 50
Politie
Hulp bij een levensbedreigende situatie
101