Ce este sexul?

Sex înseamnã toate ac?iunile care produc excita?ie sexualã. Sexul reprezintã mai mult decât raportul sexual. Include lucruri precum sãrutãrile, mângâierile ?i sexul oral. Pute?i face sex ?i singur(ã). Aceasta se nume?te masturbare.

Sexualitatea este un aspect central al vie?ii umane. Este o modalitate de exprimare normalã ?i pozitivã. Sexualitatea implicã nu numai sex, ci ?i alte aspecte. De exemplu: plãcerea sexualã ?i intimitatea, anatomia ?i procrearea, precum ?i tabuurile ?i valorile privind orientarea sexualã

Motive pentru a face sex

Pute?i face sex din diferite motive. De exemplu, pentru cã dori?i:

Diferite modalitã?i de a face sex

Pute?i avea contacte sexuale în multe feluri diferite:  

 Pute?i face sex cu o altã persoanã sau cu dumneavoastrã  (masturbare). 

Sexul nu se rezumã la un set de tehnici corecte. Este important sã da?i aten?ie ?i sentimentelor ?i dorin?elor celeilalte persoane, sã împãrtã?i?i intimitatea ?i sã crea?i atmosfera potrivitã.

Experimenta?i ?i descoperi?i ce vã place cel mai mult dumneavoastrã ?i  partenerului sau partenerei  dumneavoastrã. Discuta?i cu partenerul/partenera dumneavoastrã despre dorin?ele ?i sentimentele dumneavoastrã. Pute?i experimenta ?i pe cont propriu. 

Sexul poate fi diferit de fiecare datã.

Via?a sexualã a unei persoane se poate schimba în cursul vie?ii. De exemplu, datoritã modificãrilor dorin?ei sexuale. Acest lucru este normal. Unele persoane nu fac sex pentru o perioadã mai scurtã sau mai lungã de timp.

Cuplu care discutã în pat.

Diferite rela?ii ?i vie?i sexuale

Oamenii au multe tipuri diferite de rela?ii ?i vie?i sexuale. De exemplu: unii oameni fac sex înainte de cãsãtorie, în timp ce al?ii a?teaptã pânã dupã ce se cãsãtoresc. Unele persoane pot avea un singur partener/o singurã partenerã, în timp ce al?ii au mai mul?i sau mai multe. 

Persoanele de acela?i sex pot face la rândul lor sex între ele (homosexualitate).

Cuplu de lesbiene care face sex.

Sexul consim?it

De fiecare datã când face?i sex trebuie sã vã da?i consim?ãmântul ?i sã ob?ine?i consim?ãmântul celeilalte persoane. Consim?ãmântul reciproc înseamnã cã ambele persoane doresc sã aibã contact sexual. Ambele persoane pot decide sã se opreascã în orice moment.

 A for?a o persoanã sã facã sex nu este niciodatã OK.

În Belgia, vârsta minimã legalã pentru contact sexual este de 16 ani. Existã o excep?ie. Între 14 ?i 16 ani, pute?i sã consim?i?i la acte sexuale cu condi?ia ca diferen?a de vârstã fa?ã de cealaltã persoanã sã nu fie mai mare de trei ani ?i sã nu existe o rela?ie de autoritate sau de custodie. Legea a fost creatã pentru a proteja tinerii de abuzul sexual

O femeie ?i un bãrbat întin?i în pat. Ambii sunt de acord sã aibã contact sexual unul cu celãlalt.

Wat is seks?

Seks omvat alle handelingen die u seksueel kunnen opwinden. Seks is meer dan geslachtsgemeenschap. Het omvat bijvoorbeeld ook kussen, strelen en orale seks. U kunt ook vrijen met uzelf. Dat heet masturbatie.

Seksualiteit is een centraal aspect in een mensenleven. Het is een normale en positieve manier om uzelf uit te drukken. Seksualiteit gaat niet enkel over seks, maar ook over bijvoorbeeld: seksueel plezierintimiteit, anatomie, kinderen krijgen en ook over taboes en waarden over seksuele oriëntatie

Redenen om te vrijen

U kunt vrijen voor verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat u:

Seks op verschillende manieren

Er zijn allerlei manieren waarop u kunt vrijen:  

U kunt vrijen met anderen maar ook met uzelf (masturbatie). 

Seks gaat over meer dan techniek. Het is ook belangrijk aandacht te schenken aan de gevoelens en wensen van de andere, intimiteit te delen en de juiste sfeer te creëren.

Experimenteer en zoek uit wat u en uw partner het liefst hebben. Praat met uw partner over uw verlangens en gevoelens. U kunt ook met uw eigen lichaam experimenteren. 

Seks is elke keer anders.

Het seksleven van mensen kan veranderen in de loop van hun leven. Bijvoorbeeld omdat hun behoefte aan seks (seksueel verlangen) verandert. Dit is normaal. Sommige mensen hebben gedurende een kortere of langere periode geen seks.

Koppel praat in bed.

Verschillende soorten relaties en sekslevens

Mensen hebben verschillende soorten relaties en sekslevens. Bijvoorbeeld: sommigen vrijen voor het huwelijk, anderen wachten. Sommigen hebben maar 1 partner, anderen hebben er verschillende. 

Mensen van hetzelfde geslacht kunnen ook met elkaar vrijen (homoseksualiteit).

Lesbisch koppel vrijt.

Toestemmen voor seks

Elke keer dat u seks heeft, moet u toestemming geven en krijgen. Wederzijdse toestemming betekent dat beide personen het seksueel contact willen. Beiden kunnen op elk ogenblik beslissen om ermee te stoppen.

Iemand dwingen tot seks is nooit oké.

In België is de wettelijke minimumleeftijd voor seksueel contact 16 jaar. Wel geldt een uitzondering. Tussen de leeftijd van 14 en 16 jaar kan u wél toestemmen met seksuele handelingen zolang het leeftijdsverschil met de andere persoon niet meer dan drie jaar bedraagt en er geen gebruik wordt gemaakt van een vertrouwens- of gezagsrelatie. De wet is er om jongeren te beschermen tegen seksueel misbruik

Een man en een vrouw liggen in bed. Ze geven beiden toestemming om met elkaar te vrijen.

Doriți mai multe informații sau aveți nevoie de ajutor?

Medic de familie
Puteți vorbi cu un medic de familie cu privire la aproape orice chestiune intimă. Dacă este necesar, medicul de familie vă poate face o recomandare către un medic de specialitate. Găsiți un medic de familie în cartierul dumneavoastră:
Wijkgezondheidscentrum
Puteți vizita un medic de familie într-un centru comunitar de sănătate. La centrele comunitare de sănătate lucrează și alți profesioniști în domeniul sănătății, de exemplu asistenți medicali și asistenți sociali. Îngrijirea este oferită gratuit. Găsiți un centru comunitar de sănătate în cartierul dumneavoastră:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centru pentru bunăstarea generală - Ajutor în toate tipurile de probleme: o relație dificilă, probleme medicale, financiare, administrative, juridice sau materiale, probleme de familie, ... Centrele CAW oferă și asistență pentru victimele violenței și abuzului. Găsiți un CAW: