Seks op jonge leeftijd

In België is er een wet die jongeren beschermt tegen het hebben van geslachtsgemeenschap wanneer zij nog te jong zijn om een eigen beslissing te nemen. Dit is de wet op seksuele meerderjarigheid.

De seksuele meerderjarigheid is de leeftijd waarop iemand door de wet beschouwd wordt in staat te zijn zijn/haar eigen beslissingen te nemen. In België is de seksuele meerderjarigheid voor het hebben van geslachtsgemeenschap 16 jaar. Voor die leeftijd is het strikt genomen verboden om geslachtsgemeenschap te hebben.

Seksuele handelingen (seks) tussen een volwassene (persoon ouder dan 18 jaar) en een persoon jonger dan 16 jaar worden aangezien als aanranding en zijn strafbaar. In de praktijk wordt iemand alleen vervolgd wanneer er een beduidend leeftijdsverschil is tussen de partners en/of wanneer een van de partners er niet mee akkoord ging om seks te hebben. Als iemand bijvoorbeeld een klacht indient over een jongen van 15 en een meisje van 14 waarbij er sprake is van wederzijdse toestemming voor de geslachtsgemeenschap, zal niemand worden vervolgd. 

België wil deze wet binnenkort veranderen. Iemand kan dan toestemming geven voor geslachtsgemeenschap vanaf 14 jaar. Er zijn wel 2 voorwaarden:

  • De partner mag maximum 5 jaar ouder zijn.
  • De partner mag geen macht hebben over de jongere of mag geen vertrouwenspersoon zijn.
Een jongen en een meisje hebben voor de eerste keer seks

Sex at a young age

Belgium has a law to protect young people from engaging in sexual intercourse when they are too young to make a proper decision. This is the law on the age of consent.

Age of consent means the age when the law considers a person to be able to make his/her own decisions. In Belgium, the age of consent for engaging in sexual intercourse is 16. Before that age, strictly speaking, it is forbidden to have sexual intercourse.

Sexual acts (sex) between an adult (a person older than 18) and a person younger than 16 is considered as indecent assault and is forbidden by law. In practice, cases will be prosecuted only if there is a considerable age difference between the partners and/or one of the partners did not agree to have sex. For example: if somebody files a complaint about a boy of 15 and a girl of 14, in which both gave their full consent to have sexual intercourse, there will be no prosecution.

Belgium wants to change this law soon. A person will be able to give consent to sexual intercourse from the age of 14. However, there are 2 conditions:

  • The partner should not be more than 5 years older.
  • The partner should not have any power over the younger person and should not be in a position of trust.
A boy and a girl having sex for the first time

Meer informatie of hulp nodig?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt: