Seks op jonge leeftijd

In België is er een wet die jongeren beschermt tegen het hebben van geslachtsgemeenschap wanneer zij nog te jong zijn om een eigen beslissing te nemen. Dit is de wet op seksuele meerderjarigheid.

In België is de seksuele meerderjarigheid voor het hebben van geslachtsgemeenschap 16 jaar. Voor die leeftijd is het verboden om geslachtsgemeenschap te hebben. Wel geldt een uitzondering. Tussen de leeftijd van 14 en 16 jaar kunnen jongeren wél toestemmen met seksuele handelingen (seks) zolang het leeftijdsverschil met de andere persoon niet meer dan drie jaar bedraagt en er geen gebruik wordt gemaakt van een gezags- of vertrouwensrelatie.

In de praktijk wordt iemand alleen vervolgd wanneer er een beduidend leeftijdsverschil is tussen de partners en/of wanneer een van de partners er niet mee akkoord ging om seks te hebben. Als iemand bijvoorbeeld een klacht indient over een jongen van 15 jaar en een meisje van 14 jaar waarbij er sprake is van wederzijdse toestemming voor de geslachtsgemeenschap, zal niemand worden vervolgd want dit is niet strafbaar. 

Een jongen en een meisje hebben voor de eerste keer seks

Sex at a young age

Belgium has a law to protect young people from engaging in sexual intercourse when they are too young to make a proper  decision. This is the law on the age of consent.

In Belgium, the age of consent for engaging in sexual intercourse is 16. Before this age, sexual intercourse is  forbidden. There is an exception. Between the ages of 14 and 16, young people may consent to sexual acts (sex) provided that the difference in age to the other person is no more than three years and there is no relationship of authority or trust.

In practice, cases will be prosecuted only if there is a considerable age difference between the partners and/or one of the partners did not agree to have sex. For example: if somebody files a complaint about a boy of 15 and a girl of 14, in which both gave their full consent to have sexual intercourse, there will be no prosecution as this is not punishable by law. 

A boy and a girl having sex for the first time

Meer informatie of hulp nodig?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt: