آزار جنسی کودکان

یک شخص بزرگسال هرگز اجاز ندارد در هیچ‌گونه عمل جنسی (چه حضوری و چه به صورت آنلاین) با کودکان زیر 16 سال دخیل باشد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، همیشه سوءاستفاده جنسی محسوب می‌شود. منظور از عمل جنسی این‌هاست:  لمس، بوسیدن، آمیزش جنسی، وادار کردن کودن به تماشای پورنوگرافی، استفاده از الفاظ رکیک، نشان دادن اندام‌های جنسی خود  یا پخش عکس یا فیلم‌های کودکان برهنه.

گاهی کودک نمی‌داند یا درک نمی‌کند که از او سوءاستفاده جنسی می‌شود.

کودکان و نوجوانان نیز اجازه ندارند بدون رضایت با یکدیگر تماس جنسی داشته باشند. 

در بلژیک، کودکان زیر 16 سال اجازه ندارند به یک عمل جنسی رضایت دهند، مگر آنکه واجد شرایط سن قانونی برای داشتن رابطه جنسی باشند. یک استثناء وجود دارد.  به دو شرط ذیل یک فرد اجازه دارد از سن 14 سالگی به برقراری ارتباط جنسی رضایت دهد:

 • اگر پارتنر او حداکثر 3 سال از او بزرگتر باشد.
 • پارتنر نباید در قابل شخص جوان‌تر در موقعیت قدرت یا اعتماد باشد. آمیزش جنسی با افراد زیر 14 سال همیشه تجاوز محسوب می‌شود، حتی اگر /شخص با آن موافقت کرده باشد.

بی‌عفت کردن یا تجاوز به کودک نسبت به تجاوز به یک قربانی بزرگسال مجازات سنگین‌تری دارد.  مجازات آن کمتر از 30 سال حبس نمی‌باشد 

تولید، نشان دادن، توزیع یا فروش پورنوگرافی کودکان یا تصاویر آزار یک کودک تا 20 سال حبس، و جریمه نقدی تا 10,000 یورو € دارد.

اگر شاهد سوءاستفاده از یک کودک بوده‌اید، یا ظن می‌برید که کودکی مورد سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرد، می‌توانید:

 • به مرکزی تخصصی به نام Vertrouwenscentrum kindermishandeling مراجعه کنید؛
 • با خط رایگان 1712 تماس بگیرید؛
 • به پزشک خانواده مراجعه کنید؛
 • به CAW (مرکز سلامت و رفاه عمومی) مراجعه کنید؛ 
 • شکایتی نزد پلیس به ثبت برسانید.

اگر می‌دانید که کودکی مورد سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرد، باید همیشه درخواست کمک کنید. اگر این کار را انجام ندهید، ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار بگیرید. اگر نگران رفتار خودتان در قبال کودکان هستید، باید با Stop it Now تماس بگیرید!

Seksueel kindermisbruik

Een volwassene mag nooit seksuele handelingen (fysiek of online) hebben met kinderen jonger dan 16 jaar. Wanneer dit gebeurt is er altijd sprake van seksueel misbruik. Bijvoorbeeld: aanraken, kussen, geslachtsgemeenschap, het kind dwingen om pornografie te bekijken, vulgaire taal gebruiken, de geslachtsdelen tonen of naaktfoto’s of naaktfilmpjes van het kind verspreiden.

Soms weet of begrijpt het kind niet dat het misbruikt wordt.

Ook kinderen en jongeren mogen onderling geen seksuele contacten hebben zonder toestemming. 

In België kan een minderjarige jonger dan 16 jaar geen toestemming geven om seksuele handelingen te stellen, want dit is de seksuele meerderjarigheidsgrens (= de wettelijke leeftijd om seks te mogen hebben). Wel geldt er een uitzondering. Iemand kan toestemming geven voor geslachtsgemeenschap vanaf 14 jaar op 2 voorwaarden:

 • De partner mag maximum 3 jaar ouder zijn.
 • De partner mag geen gebruik maken van een positie van vertrouwen of macht hebben over de jongere. Geslachtsgemeenschap met iemand die jonger is dan 14 wordt altijd als verkrachting beschouwd, zelfs als hij/zij hiermee instemde.

Aanranding of verkrachting van een kind wordt zwaarder bestraft dan wanneer het slachtoffer een volwassene is. De gevangenisstraf kan oplopen tot 30 jaar. 

Kinderporno of misbruikbeelden van minderjarigen aanmaken, tentoonstellen, verspreiden of verkopen kan worden bestraft met een gevangenisstraf tot 20 jaar en een geldboete tot € 10.000.

Als u getuige bent geweest van het seksueel misbruik van een kind of als u vermoedt dat een kind seksueel misbruikt wordt, kunt u:

 • naar een Vertrouwenscentrum kindermishandeling gaan;
 • naar de gratis hulplijn 1712 bellen;
 • naar uw huisdokter gaan;
 • naar het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) gaan; 
 • een klacht indienen bij de politie.

Als u weet dat een kind seksueel misbruikt wordt moet u altijd hulp zoeken. U bent strafbaar als u dit niet doet. Maakt u zich zorgen om uw eigen gedrag naar kinderen toe neem dan contact op met Stop it Now!

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

1712
شماره تلفن رایگان برای پاسخگویی به همه پرسش های مربوط به خشونت.
1712 (ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر)
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Vertrouwenscentrum Antwerpen
کمک پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی در مورد سوءاستفاده از کودکان
03 230 41 90
Vertrouwenscentrum Brussel
کمک پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی در مورد سوءاستفاده از کودکان
02 477 60 60
Vertrouwenscentrum Limburg
کمک پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی در مورد سوءاستفاده از کودکان
011 27 46 72
Vertrouwenscentrum Mechelen
کمک پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی در مورد سوءاستفاده از کودکان
015 20 21 31
Vertrouwenscentrum Oost-Vlaanderen
کمک پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی در مورد سوءاستفاده از کودکان
09 216 73 30
Vertrouwenscentrum Turnhout
کمک پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی در مورد سوءاستفاده از کودکان
014 42 22 03
Vertrouwenscentrum Vlaams-Brabant
کمک پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی در مورد سوءاستفاده از کودکان
016 30 17 30
Vertrouwenscentrum West-Vlaanderen
کمک پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی در مورد سوءاستفاده از کودکان
0800 97 0 79, 050 34 57 57
استاپ ایت ناو!
کمک رسانی به افرادی که تمایلات جنسی به کودکان دارند. همچنین برای افرادی که از احساسات و رفتارهای جنسی شان نسبت به کم سالان نگرانند. استاپ ایت ناو! رایگان و اعتماد پذیر است و هویتِ افراد را به صورت ناشناس حفظ می کند. خطِ تلفن کمک رسانیِ آزاد: سه شنبه ها 3 تا 7 بعد از ظهر، چهارشنبه ها 9.30 صبح تا 12.30 ظهر، جمعه ها 1 تا 4 بعد از ظهر.
تلفنِ استاپ ایت ناو!:50 200 0800
Police
کک در ارتباط با موقعیت های مرگ آور
101