Jetë seksuale e kënaqshme

Nuk ka asnjë rregull për të përcaktuar çfarë është seks i mirë dhe çfarë nuk është. Kjo ndryshon nga personi në person.

Diskutoni me partnerin tuaj sa shpesh, sa gjatë, ku dhe si të bëni seks. Së bashku ju mund të gjeni një jetë seksuale që të dy e shijoni. Nëse e nevojshme, ju gjithashtu mund të flisni me një profesionit shëndeti.

Gjithashtu flisni për kufijtë tuaj. S'keni pse të bëni ose të pëlqeni çdo gjë.

Çift duke folur në shtrat.

Frekuenca e seksit ndryshon në rrjedhën e një marrëdhënieje. Në disa periudha, çiftet bëjnë seks më shpesh se në periudha të tjera. Kjo është normale.

Dëshira e gjithsecilit për seks është e ndryshme. Edhe dëshira juaj seksuale mund të ndryshojë nga një ditë në tjetrën në varësi të humorit tuaj, atmosferës dhe eksitimit tuaj.

Tevreden met uw seksleven

Er bestaan geen regels die bepalen wat goede en slechte seks is. Iedereen beleeft seks op een andere manier.

Bespreek met uw partner hoe vaak, hoe lang, waar en hoe jullie seks hebben. Zo kunnen jullie tot een seksleven komen waar beiden van genieten. U kunt, indien nodig, ook met een zorgverlener praten.

Praat met elkaar over jullie grenzen. U hoeft niet alles te doen of leuk te vinden. 

Koppel praat in bed.

Hoe vaak u vrijt verandert in de loop van een relatieKoppels hebben in sommige periodes meer seks dan in andere. Dit is normaal.

Het verlangen naar seks is bij iedereen anders. Uw seksueel verlangen kan ook elke dag anders zijn, afhankelijk van uw stemming, de sfeer of de mate van opwinding.  

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Seksologu
Terapi për problemet seksuale. Një seksolog kërkon të gjejë një zgjidhje nëpërmjet bisedave me njërin ose me të dy partnerët. Gjeni një seksolog në lagjen tuaj: