Çfarë është kontracepsioni?

Planifikimi familjar

Kontracepsioni mund të parandalojë që gratë të mbeten shtatzënë.

Ju dhe partneri juaj mund të vendosni nëse, kur dhe sa fëmijë dëshironi të bëni. Ky quhet planifikim familjar. Kur doni të kryeni marrëdhënie seksuale, por nuk planifikoni të keni një fëmijë (ende), ju mund të shmangni shtatzëninë me kontracepsion.

Kontracepsioni nuk e bën një grua më pak pjellore. Kur ajo ndalon përdorimin e kontracepsionit, ajo mund të ketë fëmijë.

Mbrojtja nga HIV dhe IST-të

Prezervativi është një mjet i kontracepsionit që gjithashtu ju mbron nga HIV dhe zvogëlon rrezikun e marrjes së një IST.

Prezervativi

Metoda të ndryshme të kontracepsionit

Ka metoda kontracepsioni të ndryshme. Ju mund të zgjidhni cila metodë është më e mira për ju dhe partnerin tuaj. Metodat ndryshojnë shumë, për shembull në:

  • çmimin e tyre;
  • disponueshmërinë e tyre;
  • mënyrën sesi përdoren.

Kontracepsioni nuk është i keq për shëndetin. Disa metoda të kontracepsionit i përshtaten jetesës së një personi të veçantë, moshës dhe gjendjes fizike më mirë se të tjerat.

Kontracepsioni funksionon mirë nëse ju e përdorni siç duhet. Për këtë arsye, është e rëndësishme të zgjidhni një metodë që ju përshtatet. Nëse një metodë nuk funksionon për ju, mund ta provoni në tjetër.

Pyetni një profesionist shëndeti për këshillë. Një profesionist shëndeti nuk mund t'i japë ndonjë informacion për ju dikujt tjetër. Ai/ajo detyrohet me ligj të respektojë privatësinë tuaj. Ju mund të diskutoni gjithashtu kontracepsionin me partnerin tuaj.

Të blesh kontracepsion

Ju mund të blini prezervativë dhe prezervativë femëror pa recetë në një farmaci ose supermarket. Në Belgjikë, ju gjithashtu mund të blini kontracepsion urgjent pa recetë në një farmaci. Ju mund të blini shumicën e kontracepsioneve të tjerë në një farmaci, por vetëm me një recetë nga një mjek.

Wat is anticonceptie?

Gezinsplanning

Anticonceptie kan ervoor zorgen dat een vrouw niet zwanger wordt.  

U en uw partner kunnen zelf bepalen of, wanneer en hoeveel kinderen jullie willen hebben. Dit heet gezinsplanning. Wanneer u geslachtsgemeenschap wil hebben maar (nog) geen kinderen wil, kunt u een zwangerschap vermijden met anticonceptie. 

Anticonceptie maakt een vrouw niet minder vruchtbaar. Wanneer ze stopt met anticonceptie te gebruiken, kan ze opnieuw kinderen krijgen. 

Bescherming tegen hiv en soa's

Het condoom is een anticonceptiemiddel dat u ook beschermt tegen hiv en het risico op besmetting met een soa vermindert. 

Verschillende anticonceptiemiddelen

Er zijn verschillende anticonceptiemiddelen. U kunt kiezen welk anticonceptiemiddel het best is voor u en uw partner. De middelen verschillen in bijvoorbeeld veel in: 

  • prijs
  • beschikbaarheid; 
  • de manier waarop ze worden gebruikt.

Anticonceptie is niet slecht voor uw gezondheid. Sommige anticonceptiemiddelen passen beter bij iemands manier van leven, leeftijd en lichamelijke gezondheid dan andere.  

Anticonceptie werkt goed als u het correct gebruikt. Daarom is het belangrijk een anticonceptiemiddel te kiezen dat goed bij u past. Wanneer een middel toch niet geschikt blijkt voor u, kunt u een ander anticonceptiemiddel proberen.  

Vraag een zorgverlener advies. Hij/zij mag geen informatie over u aan anderen doorgeven. Hij/zij is bij wet verplicht uw privacy te respecteren. U kunt anticonceptie ook met uw partner bespreken.

Anticonceptie kopen

U kunt condooms en vrouwencondooms zonder voorschrift in de apotheek of supermarkt kopen. In België kunt u ook noodanticonceptie zonder voorschrift in de apotheek kopen. U kunt de meeste andere anticonceptiemiddelen in de apotheek kopen met een voorschrift van een dokter

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Farmacia
Dyqan ku mund të blini ilaçet. Aty mund të merrni këtu edhe këshilla për ilaçet. Gjeni një farmaci në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
De Kraamtuin
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Informacion për gratë shtatzëna dhe prindërit e rinj
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Informacion për gratë shtatzëna dhe prindërit e rinj
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
02 229 25 58, 0478 88 11 86