Noodanticonceptie

Noodsituatie

Bij onbeschermde seks loopt u het risico zwanger te worden wanneer u dit niet heeft gepland. 
U loopt een risico wanneer u geslachtsgemeenschap heeft gehad tijdens uw vruchtbare dagen en u geen anticonceptie heeft gebruikt of er is iets misgegaan met de anticonceptie. 

Wat doen?

Als u graag zwanger wil worden, hoeft u niets te doen. 

Als u liever niet zwanger wil worden heeft u 2 opties:

  1. De noodpil nemen.
  2. Een koperspiraal laten plaatsen door een dokter.

Noodpil

Afhankelijk van het merk dat u kiest, bestaat de noodpil uit 1 of 2 pilletjes. De noodpil wordt ook de morning-afterpil genoemd. 

De noodpil verkleint het risico op een zwangerschap na onbeschermde seks. De noodpil verstoort de eisprong of stelt ze uit. U kunt toch zwanger worden als u al een eisprong heeft gehad. Neem de noodpil zo snel mogelijk na de seks. Hoe sneller u de pil neemt, hoe kleiner de kans dat u zwanger wordt.

Er zijn 2 soorten noodpil: 

  • De noodpil die u tot 3 dagen na de onbeschermde seks kunt innemen. Er bestaan verschillende merken.
  • De Ella One noodpil. U kunt deze pil tot 5 dagen na de seks nemen.

De noodpil is geen abortus. De noodpil verstoort de eisprong of stelt ze uit. Een abortus eindigt een werkelijke zwangerschap. 

Anticonceptie

Als u onbeschermde seks heeft nadat u de noodpil heeft genomen, kunt u zwanger worden. Gebruik een condoom tot aan uw volgende menstruatie. Gebruik ook een condoom wanneer u al met een ander anticonceptiemiddel bent gestart. 

Wacht 5 dagen na inname van de Ella One noodpil om te starten met de anticonceptiepil, vaginale ring of anticonceptiepleister. Door deze anticonceptiemiddelen werkt Ella One niet goed meer. 

De noodpil is minder betrouwbaar dan gewone anticonceptiemiddelen. Als u de noodpil al vaker nodig heeft gehad, overweeg dan andere anticonceptie die beter bij u past.

Koperspiraal

U kunt ook naar de dokter gaan voor een koperspiraal. Het koperspiraal voorkomt de innesteling van een bevruchte eicel. Dit is een gewoon anticonceptiemiddel dat ook werkt in noodsituaties. Zo heeft u ineens anticonceptie voor minstens 5 jaar.

Koperspiraal

Weten of u een soa heeft

Bij onbeschermde seks loopt u een risico op een soa. Soa’s hebben dikwijls geen duidelijke symptomen. Laat u testen als u denkt dat u een soa heeft. 

Noodanticonceptie kopen

De noodpil is te verkrijgen in de apotheek. Vraag meer informatie aan een zorgverlener.

Een dokter kan een koperspiraal plaatsen.

Wat kost het?

U betaalt ook het remgeld voor het bezoek aan de dokter. Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp. Hieronder vindt u ook adressen waar u gratis naar een dokter kunt gaan.

Emergency contraception

Emergency situation

If you have unprotected sex, you run the risk of getting pregnant when you did not intend to.
You run a risk if you had sexual intercourse on your fertile days and did not use contraception, or if something went wrong with the contraception.

What to do?

If you want to be pregnant: do not do anything.

If you would rather not to be pregnant, you have 2 options:

  1. Take the emergency contraceptive pill.
  2. Have a copper IUD fitted by a doctor.

Emergency pill

Depending on the brand that you choose, the emergency contraceptive pill consists of 1 or 2 pills. The emergency contraceptive pill is also called the “morning-after pill”.

The emergency contraceptive pill reduces the risk of pregnancy after unprotected sex. The emergency contraceptive pill interrupts or delays ovulation. You can still get pregnant if you have ovulated. Take the emergency contraceptive pill as soon as possible after sex. The sooner you take it, the higher the chance of not getting pregnant.

There are 2 kinds of emergency contraceptive pill:

  • The emergency contraceptive pill that you can take up to 3 days after unprotected sex. There are various brands.
  • The EllaOne emergency contraceptive pill You can take this pill up to 5 days after sex.
Emergency pill

The emergency contraceptive pill is not an abortion. The emergency contraceptive pill interrupts or delays ovulation. An abortion terminates an actual pregnancy.

Contraception

If you had unprotected sex after taking the emergency contraceptive pill, you may become pregnant. Use a condom until your next menstrual period. You should also use a condom if you have started using a different form of contraception.

Wait for 5 days after taking the EllaOne emergency contraceptive pill before you start to use the contraceptive pill, vaginal ring or a contraceptive patch. EllaOne does not work properly with these methods of contraception.

This means the emergency contraceptive pill is less reliable than other methods of contraception. If you need to take the emergency contraceptive pill frequently, consider whether another contraception would be more suitable for you.

Copper IUD

You can also go to your doctor for a copper IUD. The copper IUD prevents implantation of a fertilized egg cell. This is a normal method of contraception that also works in emergency situations. It protects against pregnancy for at least 5 years.

Knowing whether you have an STI

When you have unprotected sex you run the risk of getting an STI. STIs often have no clear symptoms. Get yourself tested if you think you may have an STI.

Buying emergency contraception

You can get the emergency pill from the pharmacy. Ask a healthcare professional for more information.

A doctor can fit a copper IUD.

What does it cost?

You also have to pay a personal contribution for the visit to the doctor. Some people have a right to increased reimbursement or urgent medical care. Below are the addresses where you can see a doctor for free.

Meer informatie of hulp nodig?

Apotheek
Winkel waar u medicijnen kunt kopen. U krijgt er ook advies over medicijnen. Vind een apotheek in uw buurt:
Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt: