قرص ضدبارداری

مصرف قرص ضدبارداری یک روش جلوگیری است.

قرص ضدبارداری معمولاً بسته ای حاوی 21 یا 22 قرص است . برخی اوقات این بسته حاوی 24 یا 28 قرص است. این قرص ها در بسته بندی های مختلفی وجود دارند (رنگ های مختلف، مستطیلی، گرد، و غیره).

قرص ضد بارداری حاوی 2 هورمون است. این هورمون ها از تخمک گذاری جلوگیری می کنند. همچنین ورود به رحم و رسیدن به تخمک را برای سلول اسپرم سخت تر می کند.

نوعی دیگر از قرص ضد بارداری وجود دارد که حاوی یک هورمون است به نام مینی قرص.

قرص ضدبارداری

نحوه استفاده از قرص ضدبارداری

بسته حاوی 21 قرص باید به صورت زیر استفاده شود:

 • هر روز در ساعت مشخصی 1 قرص مصرف کنید. معمولاً روزهای هفته در پشت بسته مشخص می شوند. می توانید بررسی کنید که وعده قرصتان را فراموش نکرده باشید.
 • پس از 21 روز (3 هفته) بسته تمام می شود.
 • برای 7 روز (1 هفته) بعدی، قرص نخورید. این هفته، خونریزی از واژن شما شروع می شود (عادت ماهانه). در این هفته همچنین از محافظت کافی برخوردار هستید.
 • پس از 7 روز (1 هفته) حتی اگر خونریزی تان ادامه دارد، بسته قرص جدیدی را باز و استفاده کنید.
 • مراحل زیر را ادامه دهید.
هر روز در ساعت مشخصی 1 قرص از بسته مصرف کنید.
هر روز در ساعت مشخصی 1 قرص از بسته مصرف کنید.
پس از 21 روز (3 هفته) بسته تمام می شود. این هفته عادت ماهانه شما شروع می شود. پس از 7 روز (1 هفته) حتی اگر خونریزی تان ادامه دارد، بسته قرص جدیدی را باز و استفاده کنید.
پس از 21 روز (3 هفته) بسته تمام می شود. این هفته عادت ماهانه شما شروع می شود. پس از 7 روز (1 هفته) حتی اگر خونریزی تان ادامه دارد، بسته قرص جدیدی را باز و استفاده کنید.

قابل اعتماد

قرص ضدبارداری راهی مطمئن است. از هر 100 نفر 9 زن طی یک سال استفاده از قرص ضد بارداری حامله می شوند.
قرص ضدبارداری چندان مطمئن نیست اگر :

 • همیشه رد زمان مشخصی آن را مصرف نکنید (به ویژه اگر نسبت به زمانی که معمولاً قرص را مصرف می کنید، بیش از 12 تأخیر داشته باشید)؛
 • ظرف 2 ساعت بعد از مصرف قرص، استفراغ کنید؛
 • برخی داروها،مثل دارویِ گیاهی St John’s Wort را مصرف می کنید. به پزشک خود اطلاع دهید که از قرص ضد بارداری استفاده می کنید. وی هنگام تجویز دارو این موضوع را در نظر می گیرد.
 • فراموش نکنید که قرص تان را بخورید.

هر زمان که احساس امنیت کمتری نسبت به استفاده از این قرص کردید، هنگام آمیزش جنسی از کاندوم استفاده کنید.

مصرف قرص ضدبارداری فقط در روزهایی که آمیزش جنسی دارید،به هیچ عنوان راه مطمئنی نیست.

قابل اعتماد

اگر یک بار قرص را فراموش کردید، چه کاری باید انجام دهید؟

 • در اسرع وقت قرص را مصرف کنید، حتی اگر این منجر به مصرف 2 قرص در یک روز شود.
 • همچنان باقی بسته را به صورت نرمال مصرف کنید.
 • شما از بارداری ناخواسته در امانید.
 • در صورت داشتن سکس محافظت نشده در چند روز گذشته، مجبور نیستید از روش جلوگیری فوری استفاده کنید.
اگر یک بار قرص را فراموش کردید، چه کاری باید انجام دهید؟
در اسرع وقت قرص را مصرف کنید، حتی اگر این منجر به مصرف 2 قرص در یک روز شود.
در اسرع وقت قرص را مصرف کنید، حتی اگر این منجر به مصرف 2 قرص در یک روز شود.
همچنان باقی بسته را به صورت نرمال مصرف کنید.
همچنان باقی بسته را به صورت نرمال مصرف کنید.

اگر دو یا چند بار قرص را فراموش کردید، چه کاری باید انجام دهید؟ - در هفته اول استفاده از یک بسته (روز 1 تا 7):

اگر دو یا چند بار قرص را فراموش کردید، چه کاری باید انجام دهید؟ - در هفته اول استفاده از یک بسته (روز 1 تا 7):
در اسرع وقت آخرین قرص فراموش شده را مصرف کنید، حتی اگر این منجر به مصرف 2 قرص در یک روز شود.
در اسرع وقت آخرین قرص فراموش شده را مصرف کنید، حتی اگر این منجر به مصرف 2 قرص در یک روز شود.
همچنان باقی بسته را به صورت نرمال مصرف کنید.
همچنان باقی بسته را به صورت نرمال مصرف کنید.
همچنین هنگام داشتن آمیزش جنسی در 7 روز آینده، از کاندوم استفاده کنید.
همچنین هنگام داشتن آمیزش جنسی در 7 روز آینده، از کاندوم استفاده کنید.
اگر در 5 روز گذشته سکس محافظت نشده داشته اید و نمی خواهید که باردار شوید،...
اگر در 5 روز گذشته سکس محافظت نشده داشته اید و نمی خواهید که باردار شوید،...
در اسرع وقت از یک جلوگیری فوری استفاده کنید.
در اسرع وقت از یک جلوگیری فوری استفاده کنید.

اگر دو یا چند بار قرص را فراموش کردید، چه کاری باید انجام دهید؟ در هفته دوم استفاده از یک بسته (روز 8 تا 14):

 • در اسرع وقت آخرین قرص فراموش شده را مصرف کنید، حتی اگر این منجر به مصرف 2 قرص در یک روز شود.
 • همچنان باقی بسته را به صورت نرمال مصرف کنید.
 • همچنین هنگام داشتن آمیزش جنسی در 7 روز آینده، از کاندوم استفاده کنید.
 • در صورت داشتن سکس محافظت نشده در چند روز گذشته، مجبور نیستید از روش جلوگیری فوری استفاده کنید.
اگر دو یا چند بار قرص را فراموش کردید، چه کاری باید انجام دهید؟ در هفته دوم استفاده از یک بسته (روز 8 تا 14):
در اسرع وقت آخرین قرص فراموش شده را مصرف کنید، حتی اگر این منجر به مصرف 2 قرص در یک روز شود.
در اسرع وقت آخرین قرص فراموش شده را مصرف کنید، حتی اگر این منجر به مصرف 2 قرص در یک روز شود.
همچنان باقی بسته را به صورت نرمال مصرف کنید.
همچنان باقی بسته را به صورت نرمال مصرف کنید.
همچنین هنگام داشتن آمیزش جنسی در 7 روز آینده، از کاندوم استفاده کنید.
همچنین هنگام داشتن آمیزش جنسی در 7 روز آینده، از کاندوم استفاده کنید.

اگر دو یا چند بار قرص را فراموش کردید، چه کاری باید انجام دهید؟ در هفته سوم استفاده از یک بسته (روز 15 تا 21):

 • در اسرع وقت آخرین قرص فراموش شده را مصرف کنید، حتی اگر این منجر به مصرف 2 قرص در یک روز شود.
 • همچنان باقی بسته را به صورت نرمال مصرف کنید.
 • اگر بسته قرص تمام شد، بلافاصله در روز بعد استفاده از بسته جدید را شروع کنید. وقفه 7 روزه نداشته باشید.
 • همچنین هنگام داشتن آمیزش جنسی در 7 روز آینده، از کاندوم استفاده کنید.
 • در صورت داشتن سکس محافظت نشده در چند روز گذشته، مجبور نیستید از روش جلوگیری فوری استفاده کنید.
اگر دو یا چند بار قرص را فراموش کردید، چه کاری باید انجام دهید؟ در هفته سوم استفاده از یک بسته (روز 15 تا 21):
در اسرع وقت آخرین قرص فراموش شده را مصرف کنید، حتی اگر این منجر به مصرف 2 قرص در یک روز شود.
در اسرع وقت آخرین قرص فراموش شده را مصرف کنید، حتی اگر این منجر به مصرف 2 قرص در یک روز شود.
همچنان باقی بسته را به صورت نرمال مصرف کنید.
همچنان باقی بسته را به صورت نرمال مصرف کنید.
اگر بسته قرص تمام شد، بلافاصله در روز بعد استفاده از بسته جدید را شروع کنید. وقفه 7 روزه نداشته باشید.
اگر بسته قرص تمام شد، بلافاصله در روز بعد استفاده از بسته جدید را شروع کنید. وقفه 7 روزه نداشته باشید.
همچنین هنگام داشتن آمیزش جنسی در 7 روز آینده، از کاندوم استفاده کنید.
همچنین هنگام داشتن آمیزش جنسی در 7 روز آینده، از کاندوم استفاده کنید.

اگر در هفته های مختلف روی بسته ، مصرف 2 یا چند قرص را فراموش کردید، از یک کارشناس سلامت کمک بخواهید.

اگر اغلب مصرف قرص را فراموش می کنید، میتوانید از راههایی استفاده کنید که به شما یادآوری کند یا با دکتر صحبت کنید که کدام یک از دیگر روش های جلوگیری برایتان مناسب تر است.

روی سلامتی شما تأثیری نمی گذارد.

این قرص هورمونی است. این هورمون ها معمولاً روی سلامت شما تأثیری ندارند. با این وجود در برخی موارد، بهتر است که از روش جلوگیری دیگری استفاده کنید. با پزشک مشورت کنید.

قرص ضدبارداری باروری شما را کمتر نمی کند. در صورتی که بخواهید باردار شوید کافیست که مصرف قرص ها را قطع کنید.

مصرف این قرص ها موجب اضافه وزن نمی شود.

مصرف این قرص ها موجب ازدیاد موهای زائد نمی شود.

در ماه های اول استفاده از این قرص ها شما ممکن است کهعوارضی جانبی داشته باشید، مانند: دردناکی و حساس شدنِ پستان ها ، کمی خونریزی در فاصله میان دو عادت ماهانه ،سر درد و حالت تهوع . این عوارض معمولاً به خودی خود رفع می شوند. اگر رفع نشدند با پزشک مشورت کنید. انواع گوناگونی از قرص های ضد بارداری وجود دارند. شما با مشورت دکتر میتوانید تصمیم بگیرید که کدام نوع بیشتر به شما می سازد.

درد و شدت عادت ماهانه معمولا کمتر می شود.

نامناسب برای محافظت در برابر ابتلا به HIV و STI ها

قرص ضدبارداری محافظ شما در مقابل ابتلا به STI نیست ، همچنین از شما در برابر ابتلای به HIV محافظت نمی کند. فقط کاندوم از شما در برابر این ابتلا ها محافظت می کند.

مینی قرص

همچنین می توانید از مینی قرص استفاده کنید. این قرص شبیه قرص های ضدبارداری معمولی است ، اما بسته آن به جای 21 عدد قرص، حاوی 28 قرص است.

مینی قرص حاوی 1 هورمون است. این هورمون ورود به رحم و رسیدن به تخمک را برای سلول اسپرم سخت تر می کنند.

شما می توانید هنگام شیردهی نیز از مینی قرص استفاده کنید.

متداول ترین عوارض جانبی مینی قرص، عادت های ماهانه نامنظم و خونریزی بین دو عادت ماهانه است.

نحوه مصرف مینی قرص

مینی قرص را به صورت زیر استفاده کنید:

 • هر روز در ساعت مشخصی 1 قرص مصرف کنید؛
 • در پایان یک بسته پس از 28 روز (4 هفته)، روز بعد بسته جدیدی را شروع کنید. در طول عادت ماهانه، مینی قرص را قطع نکنید.

در صورتی که 12 یا بیشتر پس از استفاده معمولتان، قرص را فراموش کنید، ایمنی آن کم می شود.

هر روز در ساعت مشخصی 1 قرص مصرف کنید.
هر روز در ساعت مشخصی 1 قرص مصرف کنید.
در پایان یک بسته پس از 28 روز (4 هفته)، روز بعد بسته جدیدی را شروع کنید. در طول عادت ماهانه، مینی قرص را قطع نکنید.
در پایان یک بسته پس از 28 روز (4 هفته)، روز بعد بسته جدیدی را شروع کنید. در طول عادت ماهانه، مینی قرص را قطع نکنید.

خرید قرص ضدبارداری

برای خرید قرص ضدبارداری به نسخه دکتر نیاز دارید. شما بدون نسخه نمی توانید قرص ضد بارداری بخرید. قرص ضدبارداری را فقط می توانید از داروخانه بخرید.

در بلژیک انواع مختلف و برندهای متعدد از این قرص ها موجودند . این قرص های به خصوص از قیمت های مختلفی برخوردارند. برای اطلاعات بیشتر در این باره از یک متخصص سلامت کمک بخواهید.

هزینه آن چقدر است؟

تخمین هزینه مینی قرص بسیار مشکل است. برندهای مختلفی از این قرص وجود دارند که در قیمت با یکدیگر بسیار متفاوتند. برای اطلاعات بیشتر در این باره از یک متخصص سلامت کمک بخواهید.

برخی از سازمان‌های بیمه درمانی بخشی از هزینه های پیشگیری را به شما بازپرداخت می کنند. در این باره از صندوق بیمه درمانیِ خود سئوال کنید.

همچنین، شما باید برای ملاقات با دکتر حق ویزیت بپردازید. برخی افراد حق استفاده از بازپرداخت با بهره یا مراقبت های پزشکی اضطراری را دارند. برای ملاقات رایگان با پزشک می توانید به آدرس های زیر مراجعه کنید.

De pil

De pil is een anticonceptiemiddel

De anticonceptiepil bestaat meestal uit een strip met 21 of 22 pillen. Soms zitten er 24 of 28 pillen in. Er bestaan veel verschillende verpakkingen (verschillende kleuren, rechthoekig, rond,...).

De pil bevat 2 hormonen. Deze hormonen voorkomen de eisprong. De hormonen maken het ook moelijker voor de zaadcellen om in de baarmoeder binnen te geraken. 

Er bestaat ook een pil met 1 hormoon, de minipil.

Hoe de pil nemen

Een strip met 21 pillen moet worden gebruikt als volgt: 

 • Neem elke dag 1 pil op hetzelfde uur. De dagen van de week staan meestal op de achterkant van de strip. Zo kunt u nakijken of u geen pil bent vergeten te nemen. 
 • Na 21 dagen (3 weken) is de strip op. 
 • In de volgende 7 dagen (1 week) neemt u geen pil. Deze week zal u bloed beginnen te verliezen uit de vagina (menstruatie). U bent deze week ook beschermd.  
 • Na 7 dagen (1 week) begint u een nieuwe strip met pillen, ook als u nog bloedt. 
 • Herhaal nu de vorige stappen.
Neem elke dag 1 pil van de pilstrip op hetzelfde uur.
Neem elke dag 1 pil van de pilstrip op hetzelfde uur.
Na 21 dagen (3 weken) is de strip op. Deze week begint uw menstruatie. Na 7 dagen (1 week) begint u een nieuwe strip met pillen, ook als u nog bloedt.
Na 21 dagen (3 weken) is de strip op. Deze week begint uw menstruatie. Na 7 dagen (1 week) begint u een nieuwe strip met pillen, ook als u nog bloedt.

Betrouwbaar

De pil is betrouwbaar. Ongeveer 9 op 100 vrouwen worden zwanger wanneer ze de pil 1 jaar lang nemen. 
De pil kan minder betrouwbaar zijn als: 

 • U niet altijd de pil op hetzelfde uur neemt (zeker als u de pil meer dan 12 uur later dan gewoonlijk neemt);
 • U braakt binnen 2 uur na het innemen van de pil;
 • U bepaalde medicijnen neemt, zoals Sint-Janskruid. Zeg tegen uw dokter dat u de pil neemt. Dan kan hij daar rekening mee houden bij het voorschrijven van medicijnen. 
 • U een pil vergeet in te nemen. 

Gebruik een condoom als u geslachtsgemeenschap heeft en de pil minder veilig is.   

Alleen een pil innemen op de dagen dat u geslachtsgemeenschap heeft, is absoluut niet betrouwbaar.

Wat te doen als u 1 pil bent vergeten?

Wat te doen als u 1 pil bent vergeten?
Neem de pil zo snel mogelijk, ook als u daardoor 2 pillen op dezelfde dag neemt.
Neem de pil zo snel mogelijk, ook als u daardoor 2 pillen op dezelfde dag neemt.
Neem de rest van de pilstrip verder zoals anders.
Neem de rest van de pilstrip verder zoals anders.

Wat te doen als u 2 of meer pillen bent vergeten? - In de eerste week van de pilstrip (dag 1 tot 7)

Wat te doen als u 2 of meer pillen bent vergeten? - In de eerste week van de pilstrip (dag 1 tot 7)
Neem de laatst vergeten pil zo snel mogelijk, ook als u daardoor 2 pillen op dezelfde dag neemt.
Neem de laatst vergeten pil zo snel mogelijk, ook als u daardoor 2 pillen op dezelfde dag neemt.
Neem de rest van de pilstrip verder zoals anders.
Neem de rest van de pilstrip verder zoals anders.
Gebruik ook een condoom als u geslachtsgemeenschap heeft in de volgende 7 dagen.
Gebruik ook een condoom als u geslachtsgemeenschap heeft in de volgende 7 dagen.
Als u de voorbije 5 dagen onbeschermde seks had en u wilt niet zwanger worden,...
Als u de voorbije 5 dagen onbeschermde seks had en u wilt niet zwanger worden,...
Haal zo snel mogelijk noodanticonceptie.
Haal zo snel mogelijk noodanticonceptie.

Wat te doen als u 2 of meer pillen bent vergeten? - In de tweede week van de pilstrip (dag 8 tot 14)

 • Neem de laatst vergeten pil zo snel mogelijk, ook als u daardoor 2 pillen op dezelfde dag neemt.
 • Neem de rest van de pilstrip verder zoals anders.
 • Gebruik ook een condoom als u geslachtsgemeenschap heeft in de volgende 7 dagen.
 • U heeft geen noodanticonceptie nodig als u de voorbije dagen onbeschermde seks had.
Wat te doen als u 2 of meer pillen bent vergeten? - In de tweede week van de pilstrip (dag 8 tot 14)
Neem de laatst vergeten pil zo snel mogelijk, ook als u daardoor 2 pillen op dezelfde dag neemt.
Neem de laatst vergeten pil zo snel mogelijk, ook als u daardoor 2 pillen op dezelfde dag neemt.
Neem de rest van de pilstrip verder zoals anders.
Neem de rest van de pilstrip verder zoals anders.
Gebruik ook een condoom als u geslachtsgemeenschap heeft in de volgende 7 dagen.
Gebruik ook een condoom als u geslachtsgemeenschap heeft in de volgende 7 dagen.

Wat te doen als u 2 of meer pillen bent vergeten? - In de derde week van de pilstrip (dag 15 tot 21)

 • Neem de laatst vergeten pil zo snel mogelijk, ook als u daardoor 2 pillen op dezelfde dag neemt.
 • Neem de rest van de pilstrip verder zoals anders.
 • Als de pilstrip op is, start onmiddellijk een nieuwe strip de volgende dag. Neem geen pilstop van 7 dagen.
 • Gebruik ook een condoom als u geslachtsgemeenschap heeft in de volgende 7 dagen.
 • U heeft geen noodanticonceptie nodig als u de voorbije dagen onbeschermde seks had.
Wat te doen als u 2 of meer pillen bent vergeten? - In de derde week van de pilstrip (dag 15 tot 21)
Neem de laatst vergeten pil zo snel mogelijk, ook als u daardoor 2 pillen op dezelfde dag neemt.
Neem de laatst vergeten pil zo snel mogelijk, ook als u daardoor 2 pillen op dezelfde dag neemt.
Neem de rest van de pilstrip verder zoals anders.
Neem de rest van de pilstrip verder zoals anders.
Als de pilstrip op is, start onmiddellijk een nieuwe strip de volgende dag. Neem geen pilstop van 7 dagen.
Als de pilstrip op is, start onmiddellijk een nieuwe strip de volgende dag. Neem geen pilstop van 7 dagen.
Gebruik ook een condoom als u geslachtsgemeenschap heeft in de volgende 7 dagen.
Gebruik ook een condoom als u geslachtsgemeenschap heeft in de volgende 7 dagen.

Als u 2 of meer pillen bent vergeten in verschillende weken van de pilstrip, vraag hulp aan een zorgverlener.

Als u vaak een pil vergeet te nemen, kunt u een geheugensteuntje gebruiken of met de dokter praten over een ander anticonceptiemiddel

Geen invloed op uw gezondheid

De pil bevat hormonen. Deze hormonen hebben over het algemeen geen invloed op uw gezondheid. Maar in sommige gevallen is het beter om een ander anticonceptiemiddel te kiezen. Vraag advies aan een dokter.

U wordt niet minder vruchtbaar van de pil. Wanneer u zwanger wil worden, stopt u gewoon met het nemen van de pil. 

U verdikt niet van de pil.

U krijgt niet meer lichaamshaar van de pil.

Tijdens de eerste maanden dat u de pil neemt, kan de pil bijwerkingen hebben zoals gespannen borsten, lichte bloedingen tussen 2 menstruaties, hoofdpijn en misselijkheid. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal vanzelf. Als ze niet verdwijnen, praat erover met een dokter. Er zijn verschillende soorten pillen. Samen met een dokter, kunt u de pil vinden die het best bij u past.

Uw menstruatie wordt vaak minder hevig en minder pijnlijk.

Geen bescherming tegen hiv en soa's

De pil beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

Minipil

U kunt ook de minipil nemen. De minipil lijkt op de gewone pil, maar een strip van de minipil telt 28 pillen in plaats van 21.  

De minipil bevat 1 hormoon. Het hormoon maakt het moelijker voor de zaadcellen om in de baarmoeder binnen te geraken en de eicel te bereiken. 

U mag de minipil nemen wanneer u borstvoeding geeft.

De meest voorkomende bijwerkingen van de minipil zijn onregelmatige menstruaties en bloedingen tussen 2 menstruaties.

Hoe de minipil nemen

Neem de minipil als volgt:

 • Neem elke dag 1 pil op hetzelfde uur; 
 • Wanneer de strip op is na 28 dagen (4 weken), begin een nieuwe strip de volgende dag. U blijft de pil nemen tijdens de menstruatie

De minipil is minder veilig als u een pil meer dan 12 uur later dan gewoonlijk neemt. 

Neem elke dag 1 pil op hetzelfde uur.
Neem elke dag 1 pil op hetzelfde uur.
Wanneer de strip op is na 28 dagen (4 weken), begin een nieuwe strip de volgende dag. U blijft de pil nemen tijdens de menstruatie.
Wanneer de strip op is na 28 dagen (4 weken), begin een nieuwe strip de volgende dag. U blijft de pil nemen tijdens de menstruatie.

De pil kopen

U heeft een voorschrift van een dokter nodig om de pil te kopen. Zonder voorschrift kunt u de pil niet kopen. U kunt de pil alleen in de apotheek kopen.

Er zijn in België veel verschillende soorten en merken van de pil te krijgen. Deze verschillen sterk in prijs. Vraag meer informatie aan een zorgverlener.

De prijs voor de minipil is ook moeilijk te zeggen. Er bestaan veel merken en ze verschillen sterk in prijs. Vraag meer informatie aan een zorgverlener. 

Sommige ziekenfondsen betalen een deel van de kosten voor anticonceptie terug. Vraag het aan uw ziekenfonds.

U betaalt ook het remgeld voor het bezoek aan de dokter. Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp. Hieronder vindt u ook adressen waar u gratis naar een dokter kunt gaan.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
داروخانه
فروشگاهی است که میتوانید از آنجا دارو بخرید. همچنین میتوانید از آنجا توصیه هایی را درباره داروها دریافت کنید. در همسایگی خود داروخانه ای بیابید.
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW: