Breast-feeding your baby

Sitting or lying

You can sit or lie down to breast-feed.

Breast-feeding example 1: the mother is sitting and the baby is lying on her arm.
Breast-feeding example 1: the mother is sitting and the baby is lying on her arm.
Breast-feeding example 2: the mother is sitting and the baby is lying beside her.
Breast-feeding example 2: the mother is sitting and the baby is lying beside her.
Breast-feeding example 3: the mother and the baby are lying down.
Breast-feeding example 3: the mother and the baby are lying down.

How to breast-feed

Breast-feed your baby as follows:

 • Put the baby’s belly against yours.
 • Bring the baby toward you with his/her nose at the height of your nipple.
 • The baby opens his/her mouth and licks the nipple.
 • The nipple and a large part of the areola are in his/her mouth.
 • The baby’s lips are curled outwards. The baby sucks.

Signs that your baby is hungry

In the beginning, most babies feed about every 2 hours, then about every 4 hours. However, every baby is different. Feed the baby when he/she asks for it.

If your baby is hungry, he/she can give you 1 or more of the following signals:

 • moves arms;
 • moves mouth and tongue;
 • licks or sucks hands;
 • agitated;
 • cries.

Healthy breast-milk

To produce healthy breast-milk for your baby:

 • Do not smoke;
 • Do not drink alcohol;
 • Do not take drugs;
 • Do not take medicines without consulting a doctor.
 • If you have HIV, you cannot breast-feed your baby.

If you cannot breast-feed, there are other ways to bond with your baby.

Breast-feeding and contraception

A woman is fertile again around 3 weeks after delivery. She can get pregnant if she has unprotected sex, even if she has not yet had a menstrual period.

Breast-feeding is a form of natural family planning.

The breast-feeding method only works under the following conditions:

 • The method only works during the first 6 months following delivery. After 6 months it is best to use a method of contraception.
 • The woman must only breast-feed her baby. This means the baby only gets breast-milk. There should never be more than 4 hours between feedings during the day and 6 hours between feedings during the night.
 • The woman should not express milk. Expressing milk is squeezing the breast with a hand or using a pump to suck milk from the breast.

It is not easy to meet all of these conditions. If you do not meet these conditions, you may have an unintended pregnancy. You should use a method of contraception. While breast-feeding, it is best to use 1 of these methods of contraception:

Start using the mini-pill, hormonal IUD or contraceptive injection at least 6 weeks after delivery. You can start using condoms, the hormonal IUD or the copper IUD earlier. Ask your midwife, gynaecologist or family doctor for advice.

Uw baby borstvoeding geven

Zittend of liggend

U kunt zittend of liggend borstvoeding geven.

Borstvoeding voorbeeld 1: de moeder zit rechtop en de baby ligt op haar arm.
Borstvoeding voorbeeld 1: de moeder zit rechtop en de baby ligt op haar arm.
Borstvoeding voorbeeld 2: de moeder zit rechtop en de baby ligt naast haar.
Borstvoeding voorbeeld 2: de moeder zit rechtop en de baby ligt naast haar.
Borstvoeding voorbeeld 3: de moeder en de baby liggen.
Borstvoeding voorbeeld 3: de moeder en de baby liggen.

Hoe borstvoeding geven

Geef uw baby borstvoeding op de volgende manier:

 • Leg de buik van de baby tegen uw buik.
 • Breng de baby met zijn/haar neus op de hoogte van uw tepel
 • De baby opent zijn/haar mond en likt aan de tepel.  
 • De baby steekt de tepel en een groot deel van het tepelhof in zijn/haar mond. 
 • De lippen van de baby zijn naar buiten gekruld. De baby zuigt. 

Signalen dat uw baby honger heeft

In het begin drinkt een baby meestal om de 2 uur, later om de 4 uur. Elke baby is anders. Geef de baby te drinken wanneer hij/zij erom vraagt. 

Als uw baby honger heeft, kan hij/zij u 1 of meer van de volgende signalen geven:

 • de armen bewegen;
 • de mond en de tong bewegen; 
 • aan de handen likken of erop zuigen;
 • onrustig zijn;
 • huilen.

Gezonde moedermelk

Om gezonde moedermelk aan uw baby te kunnen geven:

 • Rook niet;
 • Drink geen alcohol;
 • Neem geen drugs;
 • Neem geen medicijnen zonder een dokter te raadplegen. 
 • Als u hiv heeft, kunt u geen borstvoeding geven.

Als u geen borstvoeding kunt geven, kunt op een andere manier een band met uw baby opbouwen

Borstvoeding en anticonceptie

Ongeveer 3 weken na de bevalling is een vrouw opnieuw vruchtbaar. Bij onbeschermde seks kan ze zwanger worden, ook als ze nog geen menstruatie heeft gehad.

Borstvoeding geven is een vorm van natuurlijke gezinsplanning.

De borstvoedingsmethode werkt alleen onder de volgende voorwaarden:

 • De borstvoedingsmethode werkt alleen in de eerste 6 maanden na de bevalling. Na 6 maanden kunt u beter een anticonceptiemiddel gebruiken. 
 • De vrouw moet uitsluitend borstvoeding aan haar baby geven. De baby krijgt dus alleen moedermelk. Overdag mag er nooit meer dan 4 uur en 's nachts nooit meer dan 6 uur tussen de voedingen zitten. 
 • De vrouw mag niet afkolven. Afkolven is de melk uit de borst duwen met de hand of met een pomp melk uit de borst zuigen. 

Het is niet gemakkelijk om aan al deze voorwaarden te voldoen. Als u niet aan alle voorwaarden voldoet, kunt u ongepland zwanger worden. Gebruik dan een anticonceptiemiddel. Zolang u borstvoeding geeft, gebruikt u het best 1 van deze anticonceptiemiddelen:

Start ten vroegste 6 weken na de bevalling met de minipil, het hormonaal spiraal of de prikpil. U kunt eerder starten met het condoom, het hormonaal implantaat en het koperspiraal. Vraag advies aan uw vroedvrouw, gynaecoloog of huisdokter

More information or help needed?

Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood:
Midwife
A midwife helps pregnant women before, during and after delivery. Find a midwife in your neighbourhood:
Aquarelle
Prenatal and postnatal care for women who migrated to Belgium
02 535 47 13
De Kraamtuin
Information about a desire to have children, pregnancy, delivery, maternity care, breast-feeding and parenthood.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Information about a desire to have children, pregnancy, delivery, maternity care, breast-feeding and parenthood.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Information about a desire to have children, pregnancy, delivery, maternity care, breast-feeding and parenthood.
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Information about a desire to have children, pregnancy, delivery, maternity care, breast-feeding and parenthood.
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Information about a desire to have children, pregnancy, delivery, maternity care, breast-feeding and parenthood.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Information about a desire to have children, pregnancy, delivery, maternity care, breast-feeding and parenthood.
02 229 25 58, 0478 88 11 86
Kind en Gezin
Assistance to (prospective) parents with information, practical tips and medical follow-up until the child is 3 years of age. Services are for free.
078 150 100
ONE
Free social and medical monitoring during pregnancy and monitoring of the child. ONE works throughout French-speaking Belgium. Contact the local ONE branch: