Prikpil

De prikpil is een anticonceptiemiddel.

De prikpil bevat 1 hormoon. Dit hormoon voorkomt de eisprong. Het maakt het ook moelijker voor de zaadcellen om in de baarmoeder binnen te geraken en voorkomt ook de innesteling van een eicel

Hoe werkt de prikpil

De prikpil werkt 3 maanden. Ze wordt gebruikt als volgt:

Een dokter geeft een injectie met de prikpil in de bil of bovenarm van een vrouw.

Betrouwbaar

De prikpil is betrouwbaar, als u elke 3 maanden een nieuwe injectie laat zetten. Ongeveer 6 op 100 vrouwen worden zwanger wanneer ze de prikpil 1 jaar lang gebruiken.

Betrouwbaar

Geen invloed op uw gezondheid

De prikpil bevat 1 hormoon. Dit hormoon heeft over het algemeen geen invloed op uw gezondheid. Maar in sommige gevallen is het beter om een ander anticonceptiemiddel te kiezen. Vraag advies aan een dokter.

U wordt niet minder vruchtbaar van de prikpil. Wanneer u zwanger wil worden, laat u de prikpil gewoon niet vernieuwen. Het kan wel enkele maanden, tot zelfs een jaar, duren alvorens uw cyclus zich herstelt.

De prikpil kan bijwerkingen geven, zoals hoofdpijn, onregelmatige menstruatie en gespannen borsten. Neem contact op met een dokter als de bijwerkingen ernstig zijn. 

Uw menstruatie kan minder hevig worden of zelfs helemaal stoppen. Het is oké als de menstruatie stopt. Het bloed kan niet opstapelen in het lichaam. Bij sommige vrouwen wordt de menstruatie heviger. Andere vrouwen blijven een onregelmatige menstruatie hebben of hebben tussendoor bloedingen. Ook dat is oké.

Geen bescherming tegen soa's en hiv

De prikpil beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

De prikpil kopen

U heeft een voorschrift van een dokter nodig om de prikpil te kopen. Zonder voorschrift kunt u de prikpil niet kopen. U kunt de prikpil alleen in de apotheek kopen. Vraag meer informatie aan een zorgverlener.

Sommige ziekenfondsen betalen een deel van de kosten voor anticonceptie terug. Vraag het aan uw ziekenfonds.

U betaalt ook het remgeld voor het bezoek aan de dokter. Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp. Hieronder vindt u ook adressen waar u gratis naar een dokter kunt gaan.

 

Wat kost het?

Contraceptive injection

The contraceptive injection is a method of contraception.

The contraceptive injection contains 1 hormone. This hormone prevents ovulation. It also makes it more difficult for sperm cells to enter the uterus and prevents implantation of an egg cell.

Contraceptive injection

How does the contraceptive injection work?

The injection works for 3 months. It is used in the following way:

Doctor giving a contraceptive injection in a woman’s buttocks or upper arm.

Reliable

The contraceptive injection is reliable if you have a new injection every 3 months. Around 6 in 100 women get pregnant when they use the contraceptive injection for 1 year.

Does not affect your health

The contraceptive injection contains 1 hormone. This hormone does not generally affect your health. However, in some cases it is better to choose a different method of contraception. Ask a doctor for advice.

The injection does not make you less fertile. If you want to get pregnant, you simply stop having the injection. It can, however, take a few months, or up to a year, for your cycle to return to normal.

The contraceptive injection can cause side-effects such as headache, irregular menstrual period and tender breasts. Consult a doctor if the side-effects are severe.

Your menstrual periods can become less heavy and often stop altogether. It is OK if your menstrual periods stop. The blood cannot accumulate in your body. For some women, periods become heavier. Others keep on having irregular menstrual periods or bleeding between 2 periods. That is also OK.

No protection against STIs and HIV

The contraceptive injection does not protect against STIs or HIV. Only a condom can protect you.

Buying the contraceptive injection

You need a prescription from a doctor to buy the contraceptive injection. You cannot buy the contraceptive injection without a prescription. You can only buy the contraceptive injection at a pharmacy. Ask a healthcare professional for more information.

Some health insurance funds repay part of the costs for contraception. Ask your health insurance fund about this.

You also have to pay a personal contribution for the visit to the doctor. Some people have a right to increased reimbursement or urgent medical care. Below are the addresses where you can see a doctor for free.

 

What does it cost?

Meer informatie of hulp nodig?

Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
Apotheek
Winkel waar u medicijnen kunt kopen. U krijgt er ook advies over medicijnen. Vind een apotheek in uw buurt:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt: