Copper IUD

The copper IUD is a method of contraception.
The copper IUD is a plastic tube in a T-shape with a copper thread tied around it.

It prevents pregnancy in 2 ways:

You can also use the copper IUD as emergency contraception.

How does the copper IUD work?

A doctor or gynaecologist usually places the copper IUD into the woman’s uterus during the first 12 days of her cycle. It can be painful, so you may be offered painkillers.

The copper IUD works for 5 to 10 years. After that time it needs to be replaced.

When the IUD is inserted, 2 short threads are left outside of the uterus. They are deep in the vagina, where you can feel them. This means that you can always check that the IUD is still in place.

Detail of the woman’s pelvis: 1. copper IUD, 2. uterus, 3. vagina, 4. anus and 5. urinary meatus.
Woman standing. The focus is on the internal sexual organs.
Woman standing. The focus is on the internal sexual organs.
Copper IUD placed in the uterus. 2 short threads are left outside the uterus. They are deep in the vagina.
Copper IUD placed in the uterus. 2 short threads are left outside the uterus. They are deep in the vagina.

Extremely reliable

The copper IUD is very reliable if used correctly. The risk of pregnancy is approximately 1 in 125.

Extremely reliable

Does not affect your health

The copper IUD does not contain hormones.

The copper IUD does not make you less fertile. If you want to get pregnant, you just have the IUD removed.

Your menstrual periods can become a bit heavier and more painful.

No protection against STIs and HIV

The copper IUD does not protect against STIs or HIV. Only a condom can protect you.

Price of a copper IUD

You need a prescription from a doctor to buy the copper IUD. Without a prescription you cannot buy the copper IUD. You can only buy the copper IUD in a pharmacy .

Ask a healthcare professional for more information.

Some health insurance funds repay part of the costs for contraception. Ask your health insurance fund about this.

You also have to pay a personal contribution for the visit to the doctor. Some people have a right to increased reimbursement or urgent medical care. Below are the addresses where you can see a doctor for free.

What does it cost?

Koperspiraal

Het koperspiraal is een anticonceptiemiddel
Het koperspiraal is een T-vormig plastic buisje met koperdraad errond. 

Het koperspiraal voorkomt een zwangerschap op 2 manieren:

U kunt het koperspiraal ook als noodanticonceptie gebruiken. 

Koperspiraal

Hoe werkt het koperspiraal?

Een dokter of gynaecoloog plaatst het koperspiraal in uw baarmoeder, gewoonlijk in de eerste 12 dagen van uw cyclus. Omdat dit pijnlijk kan zijn, krijgt u soms pijnstillers.

Het koperspiraal werkt 5 tot 10 jaar. Daarna moet het worden vervangen.

Wanneer het spiraal is ingebracht, blijven 2 draadjes uit de baarmoeder steken. Ze zitten diep in de vagina, waar u ze zelf kan voelen. Zo kunt u controleren of het spiraal nog op zijn plaats zit.

Detail van het bekken van de vrouw: 1. koperspiraal, 2. baarmoeder, 3. vagina, 4. anus en 5. plasgaatje.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Koperspiraal ingebracht in de baarmoeder. 2 draadjes steken uit de baarmoeder. Ze zitten diep in de vagina.
Koperspiraal ingebracht in de baarmoeder. 2 draadjes steken uit de baarmoeder. Ze zitten diep in de vagina.

Zeer betrouwbaar

Het koperspiraal is zeer betrouwbaar als het correct wordt gebruikt. Het risico op een zwangerschap is ongeveer 1 op 125.

Zeer betrouwbaar

Geen invloed op uw gezondheid

Het koperspiraal bevat geen hormonen.

U wordt niet minder vruchtbaar van het koperspiraal. Wanneer u zwanger wil worden, laat het spiraal gewoon verwijderen.   

Uw menstruatie kan iets heviger en pijnlijker worden.

Geen bescherming tegen soa's en hiv

Het koperspiraal beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

Prijs van het koperspiraal

U heeft een voorschrift van een dokter nodig om het koperspiraal te kopen. Zonder voorschrift kunt u het koperspiraal niet kopen. U kunt het koperspiraal alleen in de apotheek kopen.

Vraag meer informatie aan een zorgverlener.

Sommige ziekenfondsen betalen een deel van de kosten voor anticonceptie terug. Vraag het aan uw ziekenfonds.

U betaalt ook het remgeld voor het bezoek aan de dokter. Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp. Hieronder vindt u ook adressen waar u gratis naar een dokter kunt gaan.

Wat kost het?

More information or help needed?

Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being - Help with all kinds of issues: a difficult relationship, medical, financial, administrative, legal or material problems, family problems,... CAWs also provide assistance to victims of violence and abuse. Find a CAW in your neighbourhood: