Hormonal IUD

The hormonal IUD is a method of contraception. The hormonal IUD is a plastic tube in a T-shape. It contains 1 hormone.

Hormonal IUD

How does the hormonal IUD work?

The hormonal IUD works as follows:

A doctor or gynaecologist places the spiral into the woman’s uterus during the first 7 days of her cycle.

The hormonal IUD works for 5 years. After 5 years it needs to be replaced.

When the IUD is inserted, 2 short threads are left outside of the uterus. They are deep in the vagina, where you can feel them. This means that you can always check that the IUD is still in place.

Detail of the woman’s pelvis: 1. hormonal IUD, 2. uterus, 3. vagina, 4. anus and 5. urinary meatus.
Woman standing. The focus is on the internal sexual organs.
Woman standing. The focus is on the internal sexual organs.
IUD placed in the uterus. 2 short threads are left outside the uterus. They are deep in the vagina.
IUD placed in the uterus. 2 short threads are left outside the uterus. They are deep in the vagina.

Extremely reliable

The hormonal IUD is extremely reliable. The risk of pregnancy is approximately 1 in 500.

Extremely reliable

Does not affect your health

This hormonal IUD contains 1 hormone. This hormone does not generally affect your health. However, in some cases it is better to choose a different method of contraception. Ask a doctor for advice.

There is also a copper IUD. This is an IUD with a copper thread tied around it. The copper IUD is thought to stop the sperm cells from moving. The copper stops the sperm cells from moving.

The hormonal IUD does not make you less fertile. If you want to get pregnant, you just have the IUD removed.

During the first months of use, you may have side-effects such as acne, tender breasts and headaches. These effects usually disappear on their own. If they do not disappear, consult a doctor.

Your menstrual periods can become less heavy and often stop altogether. It is OK if your menstrual periods stop. The blood cannot accumulate in your body. For some women, periods become heavier. Others keep on having irregular menstrual periods or bleeding between 2 periods. That is also OK.

No protection against STIs and HIV

The hormonal IUD does not protect against STIs or HIV. Only a condom can protect you.

Price of a hormonal IUD

You need a prescription from a doctor to buy the hormonal IUD. Without a prescription you cannot buy the IUD. You can only buy the IUD in a pharmacy

Ask a healthcare professional for more information.

Some health insurance funds repay part of the costs for contraception. Ask your health insurance fund about this.

You also have to pay a personal contribution for the visit to the doctor. Some people have a right to increased reimbursement or urgent medical care. Below are the addresses where you can see a doctor for free.

What does it cost?

Hormonaal spiraal

Het hormonaal spiraal is een anticonceptiemiddel. Het hormonaal spiraal is een T-vormige plastic buisje. Het bevat 1 hormoon

Hormonaal spiraal

Hoe werkt het hormonaal spiraal?

Het hormonaal spiraal werkt als volgt:

Een dokter of gynaecoloog plaatst het spiraal in de baarmoeder van de vrouw in de eerste 7 dagen van haar cyclus

Het hormonaal spiraal werkt 5 jaar. Na 5 jaar moet het worden vervangen. 

Wanneer het spiraal is ingebracht, blijven 2 draadjes uit de baarmoeder steken. Ze zitten diep in de vagina, waar u ze zelf kan voelen. Zo kunt u controleren of het spiraal nog op zijn plaats zit.

Detail van het bekken van de vrouw: 1. hormonaal spiraal, 2. baarmoeder, 3. vagina, 4. anus en 5. plasgaatje.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Spiraal ingebracht in de baarmoeder. 2 draadjes steken uit de baarmoeder. Ze zitten diep in de vagina.
Spiraal ingebracht in de baarmoeder. 2 draadjes steken uit de baarmoeder. Ze zitten diep in de vagina.

Zeer betrouwbaar

Het hormonaal spiraal is zeer betrouwbaar. Het risico op een zwangerschap is ongeveer 1 op 500.

Zeer betrouwbaar

Geen invloed op uw gezondheid

Het hormonaal spiraal bevat 1 hormoon. Dit hormoon heeft over het algemeen geen invloed op uw gezondheid. Maar in sommige gevallen is het beter om een ander anticonceptiemiddel te kiezen. Vraag advies aan een dokter.

Er bestaat ook een koperspiraal. Dit is een spiraal met een koperdraad errond. Er wordt aangenomen dat het koper de zaadcellen doet stoppen met bewegen. Het koper doet de zaadcellen stoppen met bewegen.

U wordt niet minder vruchtbaar van het hormonaal spiraal. Wanneer u zwanger wil worden, laat u gewoon het spiraal verwijderen.  

Tijdens de eerste maanden dat u het hormonaal spiraal gebruikt, kan het bijwerkingen geven zoals acne, gespannen borsten en hoofdpijn. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal vanzelf. Als ze niet verdwijnen, praat erover met een dokter. 

Uw menstruatie kan minder hevig worden of zelfs helemaal stoppen. Het is oké als de menstruatie stopt. Het bloed kan niet opstapelen in het lichaam. Bij sommige vrouwen wordt de menstruatie heviger. Andere vrouwen blijven een onregelmatige menstruatie hebben of hebben tussendoor bloedingen. Ook dat is oké.

Geen bescherming tegen soa's en hiv

Het hormonaal spiraal beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen. 

Prijs van het hormonaal spiraal

U heeft een voorschrift van een dokter nodig om het hormonaal spiraal  te kopen. Zonder voorschrift kunt u het spiraal niet kopen. U kunt het spiraal alleen in de apotheek kopen.

Vraag meer informatie aan een zorgverlener.

Sommige ziekenfondsen betalen een deel van de kosten voor anticonceptie terug. Vraag het aan uw ziekenfonds.

U betaalt ook het remgeld voor het bezoek aan de dokter. Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp. Hieronder vindt u ook adressen waar u gratis naar een dokter kunt gaan.

Wat kost het?

More information or help needed?

Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being - Help with all kinds of issues: a difficult relationship, medical, financial, administrative, legal or material problems, family problems,... CAWs also provide assistance to victims of violence and abuse. Find a CAW in your neighbourhood: