Side-effect

Unwanted effect of a treatment.

Bijwerking

Ongewenst effect van een behandeling.

Standard: Bijwerking
Neutral: Neveneffect, bijverschijnsel