Breasts

The breasts are the 2 swellings at the front of a woman’s body.

Each breast consists of:

Fat, mammary glands and ducts inside the breast:

 • mammary glands: small organs that produce breast-milk;
 • ducts: small tubes that carry milk toward the nipple;

The nipple and the areola on the outside of the breast:

 • nipple: small knob in the middle of the breast;
 • areola: dark circle around the nipple.
Woman standing. The focus is on the breasts.
Woman standing. The focus is on the breasts.
Parts of a breast on the inside are: 1. mammary glands, 2. ducts.
Parts of a breast on the inside are: 1. mammary glands, 2. ducts.
Parts of a breast on the outside are: 3. nipple, 4. areola.
Parts of a breast on the outside are: 3. nipple, 4. areola.

Functions of the breasts

The breasts have 2 functions:

 1. A woman can breast-feed her baby with breast-milk.
 2. The nipples are very sensitive. Touching or caressing the nipples can give a woman sexual pleasure. If a woman is aroused, the nipples harden. The nipples can also harden for other reasons. For instance: if the woman feels cold.

Types of breasts

Every woman’s breasts are different. Breasts can be small or big, round or slightly oval. What they look like is not important for the way they function.

Different breasts: small and pointy breasts
Different breasts: small and pointy breasts
Different breasts: large breasts
Different breasts: large breasts
Different breasts: medium-sized pear-shaped (slightly oval) breasts
Different breasts: medium-sized pear-shaped (slightly oval) breasts
Different breasts: medium-sized round breasts
Different breasts: medium-sized round breasts

Breasts during pregnancy

During pregnancy the breasts prepare for producing breast-milk. They:

 • grow bigger;
 • become more sensitive and sometimes painful;
 • may already leak a little breast-milk.

Borsten

De borsten zijn de 2 zwellingen aan de voorkant van het vrouwenlichaam. 

Elke borst bestaat uit:

Vet, borstklieren en kanaaltjes binnenin de borst:

 • borstklieren: kleine orgaantjes die moedermelk produceren;  
 • kanaaltjes: kleine buisjes die de melk naar de tepel transporteren;

De tepel en het tepelhof aan de buitenkant van de borst:

 • tepel: klein knopje in het midden van de borst;
 • tepelhof: donkere cirkel rond de tepel.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de borsten.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de borsten.
De delen van de borsten binnenin zijn: 1. borstklieren, 2. kanaaltjes.
De delen van de borsten binnenin zijn: 1. borstklieren, 2. kanaaltjes.
De delen van de borsten vanbuiten zijn: 3. tepel, 4. tepelhof.
De delen van de borsten vanbuiten zijn: 3. tepel, 4. tepelhof.

Functies van de borsten

De borsten hebben 2 functies:

 1. Een vrouw kan haar baby borstvoeding geven met moedermelk. 
 2. De tepels zijn erg gevoelig. De tepels aanraken of strelen kan een vrouw seksueel plezier geven. Als een vrouw opgewonden is, worden haar tepels hard. De tepels kunnen ook voor andere redenen hard worden. Bijvoorbeeld wanneer de vrouw het koud heeft. 

Soorten borsten

De borsten van elke vrouw zijn anders. Borsten kunnen klein of groot zijn, rond of een beetje ovaal. Hoe ze eruitzien is niet belangrijk voor de manier waarop ze werken. 

Verschillende borsten: kleine en puntige borsten
Verschillende borsten: kleine en puntige borsten
Verschillende borsten: grote borsten
Verschillende borsten: grote borsten
Verschillende borsten: middelgrote, peervormige (beetje ovale) borsten
Verschillende borsten: middelgrote, peervormige (beetje ovale) borsten
Verschillende borsten: middelgrote, ronde borsten
Verschillende borsten: middelgrote, ronde borsten

Borsten tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap bereiden de borsten zich voor op het produceren van moedermelk. Zij: 

 • worden groter;
 • worden gevoeliger en soms pijnlijk; 
 • kunnen al een beetje moedermelk verliezen. 

More information or help needed?

Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood:
Gynaecologist
In Belgium, you can make an appointment directly with the gynaecologist without a referral from your family doctor. However, your family doctor can help you find a gynaecologist.