Sterilisatie

Sterilisatie is een permanente vorm van anticonceptie

Sterilisatie is een operatie die bevruchting onmogelijk maakt. De zaadcellen kunnen na de operatie niet langer de eicel bereiken.

Het heeft over het algemeen geen invloed op uw gezondheid.

Zowel mannen als vrouwen kunnen worden gesteriliseerd.

Dokter voert een sterilisatie uit bij een man

Sterilisatie bij mannen

Na de sterilisatie heeft de man nog altijd zaadlozingen. Hij produceert sperma zonder zaadcellen. Hij kan gewoon geslachtsgemeenschap hebben.

De dokter blokkeert de zaadleiders

De zaadcellen kunnen niet langer langs de zaadleiders de prostaat en de zaadblaasjes bereiken, waar het sperma wordt geproduceerd. 

Laat 3 maanden na de operatie uw sperma testen. Als het sperma geen zaadcellen meer bevat, kunt u stoppen met andere anticonceptiemiddelen te gebruiken. 

Man rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Man rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Sterilisatie bij mannen: de zaadleiders worden geblokkeerd.
Sterilisatie bij mannen: de zaadleiders worden geblokkeerd.

Sterilisatie bij vrouwen

Sterilisatie heeft geen invloed op de cyclus, eisprong of menstruatie

De dokter blokkeert de eileiders

De zaadcellen kunnen niet langer de eicel bereiken.

Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Sterilisatie bij vrouwen: de eileiders worden geblokkeerd.
Sterilisatie bij vrouwen: de eileiders worden geblokkeerd.

Sterilisatie: de ingreep

De ingreep wordt bij de man uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Bij vrouwen gebeurt de ingreep meestal via een kijkbuisoperatie onder plaatselijke verdoving. Soms moet de dokter een snee in de buik maken. Dat gebeurt onder algemene verdoving. Na de ingreep kunt u onmiddellijk naar huis gaan, tenzij u algemene verdoving heeft gekregen.  

Sterilisatie heeft meestal geen effect op uw seksueel verlangen of seksleven. Mannen en vrouwen kunnen nog altijd orgasmes krijgen. 

Sterilisatie is een permanente vorm van anticonceptie. De operatie ongedaan maken is moeilijk en niet altijd succesvol. 

Zeer betrouwbaar

Sterilisatie is zeer betrouwbaar. Het risico op een zwangerschap is iets groter bij sterilisatie van de vrouw dan bij de man. Bij sterilisatie van de man is het risico ongeveer 1 op 2.000, bij de vrouw 1 op 200. 

Zeer betrouwbaar

Geen bescherming tegen soa's en hiv

Sterilisatie beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

Prijs van een sterilisatie

Sterilisatie van de man kost tussen € 40 en € 400. 
Sterilisatie van de vrouw is duurder, tussen € 100 en € 800.

De prijzen hangen af van, onder meer: 

  • lokale of algemene verdoving;
  • de materialen die de dokter gebruikt;
  • verblijf in een eenpersoonskamer of niet.

Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming.

Wat kost het?

Sterilization

Sterilization is a permanent method of contraception.

Sterilization is an operation that makes fertilization impossible. The sperm cells can no longer reach the egg cell.

It does not generally affect your health.

Both men and women can be sterilized.

Doctor performing sterilization on a man

Sterilization for men

After sterilization the man still has ejaculations. He produces semen without sperm cells. He can have sexual intercourse in the normal way.

The doctor blocks the sperm ducts.

Sperm cells can no longer travel along the sperm ducts to the prostate and seminal vesicles, where the semen is produced.

Have your semen tested after 3 months. If your semen does not contain any sperm cells, you can stop using othermethods of contraception.

Man standing. The focus is on the internal sexual organs.
Man standing. The focus is on the internal sexual organs.
Sterilization for men: the sperm ducts are blocked.
Sterilization for men: the sperm ducts are blocked.

Sterilization for women

Sterilization has no effect on the cycle, ovulation or menstrual period.

The doctor blocks the fallopian tubes.

Sperm cells can no longer reach the egg cell.

Woman standing. The focus is on the internal sexual organs.
Woman standing. The focus is on the internal sexual organs.
Sterilization for women: the fallopian tubes are blocked.
Sterilization for women: the fallopian tubes are blocked.

Sterilization: the operation

For men, the operation is performed under local anaesthetic. For women, the operation is usually performed using keyhole surgery, under local anaesthetic. Sometimes the doctor has to make an incision in the belly. This is done under general anaesthetic. After the operation, you can go home immediately, unless you have had a general anaesthetic.

Sterilization does not usually affect your sexual desire or sex life. Men and women can still have orgasms.

Sterilization is a permanent method of contraception. Reversal of sterilization is difficult and not always successful.

Extremely reliable

Sterilization is very reliable. The risk of pregnancy is slightly greater when a woman is sterilized than when a man is sterilized. When a man is sterilized, the risk is around 1 in 2,000. When a woman is sterilized, it is around 1 in 200.

Extremely reliable

No protection against STIs and HIV

Sterilization does not protect against STIs or HIV. Only a condom can protect you.

Price of sterilization

Sterilization for a man costs between € 40 and € 400.
Sterilization for a woman costs more. It costs between € 100 and € 800.

Prices depend on:

  • whether you have local or general anaesthetic;
  • the materials used by the doctor;
  • whether or not you stay in a single room in the hospital.

Some people have a right to increased reimbursement.

What does it cost?

Meer informatie of hulp nodig?

Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt: