Pajisja IUD prej bakri

Pajisja IUD prej bakri është një metodë kontracepsioni.
Pajisja IUD prej bakri është një tub plastik në formë T-je me një fije bakri të lidhur rreth tij.

Ajo e parandalon shtatzëninë në dy mënyra:

Mund ta përdorni pajisen IUD prej bakri edhe si një kontracepsion urgjence.

Pajisja IUD prej bakri

Si punon pajisja IUD prej bakri?

Një mjek ose gjinekolog e vendos zakonisht pajisjen IUD prej bakri brenda mitrës së gruas gjatë 12 ditëve të para të ciklittë saj. Mund të keni dhimbje, prandaj mund t'ju ofrohen qetësues.

Pajisja IUD prej bakri funksionon për 5 deri në 10 vjet. Pas kësaj kohe ka nevojë të zëvendësohet.

Kur futet pajisja IUD, 2 fije të shkurtra lihen jashtë mitrës. Ato janë thellë në vaginë, ku mund t'i dalloni. Kjo do të thotë që ju gjithmonë mund të kontrolloni që pajisja IUD është ende në vend.

Pamja e legenit të gruas: 1. pajisja IUD, 2. mitra, 3. vagina, 4. anusi dhe 5. vrima e jashtme e uretrës.
Grua duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të brendshme.
Grua duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të brendshme.
Pajisja IUD prej bakri e vendosur në mitër. 2 fije të shkurtra janë lënë jashtë mitrës. Ato janë thellë në vaginë.
Pajisja IUD prej bakri e vendosur në mitër. 2 fije të shkurtra janë lënë jashtë mitrës. Ato janë thellë në vaginë.

Shumë e sigurt

Pajisja IUD prej bakri është shumë e sigurt nëse përdoret siç duhet. Rreziku i shtatzënisë është afërsisht 1 në 125.

Shumë e sigurt

Nuk ndikon në shëndetin tuaj

Pajisja IUD prej bakri nuk përmban hormone.

Pajisja IUD prej bakri nuk ju bën më pak pjellore. Nëse doni të ngelni shtatzënë, duhet vetëm t'ju heqin pajisjen IUD.

Cikli menstrual i juaji mund të bëhet pak më i rëndë dhe më i dhimbshëm.

Nuk ofron mbrojtje nga IST-të dhe virusi HIV

Pajisja IUD prej bakri nuk mbron nga IST-të ose virusi HIV. Vetëm një prezervativ mund t'ju mbrojë.

Prezervativi

Çmimi i një pajisje IUD prej bakri

Ju keni nevojë për një recetë nga një mjek për të blerë pajisjen IUD prej bakri. Pa recetë, s'mund ta blini pajisjen IUD prej bakri. Pajisjen IUD prej bakri mund ta blini vetëm në një farmaci.

Pyesni një profesionist të kujdesit shëndetësor për më shumë informacion.

Disa fonde të sigurimeve shëndetësore ripaguajnë një pjesë të shpenzimeve për kontracepsionin. Pyesni fondin tuaj të sigurimeve shëndetësore për këtë.

Duhet të paguani gjithashtu një kontribut personal për vizitën te mjeku. Disa njerëz kanë të drejtë për rimbursimin e shtuar ose për kujdes mjekësor urgjent. Më poshtë janë adresat ku mund të bëni vizitë falas te një mjek.

Sa kushton?

Koperspiraal

Het koperspiraal is een anticonceptiemiddel
Het koperspiraal is een T-vormig plastic buisje met koperdraad errond. 

Het koperspiraal voorkomt een zwangerschap op 2 manieren:

U kunt het koperspiraal ook als noodanticonceptie gebruiken. 

Hoe werkt het koperspiraal?

Een dokter of gynaecoloog plaatst het koperspiraal in uw baarmoeder, gewoonlijk in de eerste 12 dagen van uw cyclus. Omdat dit pijnlijk kan zijn, krijgt u soms pijnstillers.

Het koperspiraal werkt 5 tot 10 jaar. Daarna moet het worden vervangen.

Wanneer het spiraal is ingebracht, blijven 2 draadjes uit de baarmoeder steken. Ze zitten diep in de vagina, waar u ze zelf kan voelen. Zo kunt u controleren of het spiraal nog op zijn plaats zit.

Detail van het bekken van de vrouw: 1. koperspiraal, 2. baarmoeder, 3. vagina, 4. anus en 5. plasgaatje.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Koperspiraal ingebracht in de baarmoeder. 2 draadjes steken uit de baarmoeder. Ze zitten diep in de vagina.
Koperspiraal ingebracht in de baarmoeder. 2 draadjes steken uit de baarmoeder. Ze zitten diep in de vagina.

Zeer betrouwbaar

Het koperspiraal is zeer betrouwbaar als het correct wordt gebruikt. Het risico op een zwangerschap is ongeveer 1 op 125.

Geen invloed op uw gezondheid

Het koperspiraal bevat geen hormonen.

U wordt niet minder vruchtbaar van het koperspiraal. Wanneer u zwanger wil worden, laat het spiraal gewoon verwijderen.   

Uw menstruatie kan iets heviger en pijnlijker worden.

Geen bescherming tegen soa's en hiv

Het koperspiraal beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

Prijs van het koperspiraal

U heeft een voorschrift van een dokter nodig om het koperspiraal te kopen. Zonder voorschrift kunt u het koperspiraal niet kopen. U kunt het koperspiraal alleen in de apotheek kopen.

Vraag meer informatie aan een zorgverlener.

Sommige ziekenfondsen betalen een deel van de kosten voor anticonceptie terug. Vraag het aan uw ziekenfonds.

U betaalt ook het remgeld voor het bezoek aan de dokter. Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp. Hieronder vindt u ook adressen waar u gratis naar een dokter kunt gaan.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW: