Unaza vaginale

Unaza vaginale është një metodë kontracepsioni.

Unaza vaginale është një unazë e hollë, elastike e bërë prej plastike. Përmban 2 hormonet që ka edhe pilula kontraceptive.
Këto hormone parandalojnë ovulacionin. Ato ua bëjnë gjithashtu më të vështirë spermatozoideve që të arrijnë membranën mukozeqafës së mitrës Kështu spermatozoidet do ta kenë të vështirë të arrijnë mitrën, ku ndodhet vezëza. Hormonet ndërhyjnë gjithashtu në implantimin e një vezëze.

Unaza vaginale
Unaza vaginale
Unaza vaginale e shtypur
Unaza vaginale e shtypur

Si të përdoret një unazë vaginale

Përdorni një unazë vaginale si vijon:

 • Shtypni unazën.
 • Fusni unazën thellë në vaginë. Mund të fusni unazën nga pozicione të ndryshme, për shembull, duke qëndruar me 1 këmbë lart, shtrirë ose galiç.
 • Vendosni 1 gisht brenda vaginës dhe shtyni unazën thellë në vaginë. Unaza duhet të qëndrojë pa shkaktuar bezdisje. Pozicioni i saktë në vaginë nuk është i rëndësishëm.
 • Unaza qëndron në vend kur kryeni marrëdhënie seksuale. Ju mund ta hiqni unazën vaginale gjatë marrëdhënies seksuale, por ju duhet ta fusni përsëri atë pas 3 orësh.
 • Për ta hequr unazën, vendoseni gishtin brenda vaginës tuaj dhe kalojeni si grep nëpër unazë. Nxirreni butësisht unazën jashtë.
 • Përdoreni vazhdimisht unazën për 3 javë. Hiqni unazën në të njëjtën ditë të javës kur e futët (për shembull, të mërkurën). Më pas hidheni unazën në koshin e mbeturinave.
 • Për 7 ditët në vazhdim (1 javë), ju s'do e përdorni unazën vaginale. Këtë javë, ju do filloni të keni gjakderdhje (cikël menstrual). Ju jeni gjithashtu e mbrojtur këtë javë.
 • Pas 7 ditësh fusni një unazë të re, edhe nëse keni ende gjakderdhje.
 • Përsëritni hapat e mëparshëm.
Pamja e legenit të gruas: 1. unaza vaginale, 2. mitra, 3. vagina, 4. anusi dhe 5. vrima e jashtme e uretrës.
Shtypni unazën.
Shtypni unazën.
Fusni unazën thellë në vaginë.
Fusni unazën thellë në vaginë.
Vendosni 1 gisht brenda vaginës dhe shtyni unazën lart sa më shumë të jetë e mundur.
Vendosni 1 gisht brenda vaginës dhe shtyni unazën lart sa më shumë të jetë e mundur.
Unaza futet siç duhet në vaginë.
Unaza futet siç duhet në vaginë.
Unaza qëndron në vend kur kryeni marrëdhënie seksuale. Ju mund ta hiqni unazën vaginale gjatë marrëdhënies seksuale, por ju duhet ta fusni përsëri atë pas 3 orësh.
Unaza qëndron në vend kur kryeni marrëdhënie seksuale. Ju mund ta hiqni unazën vaginale gjatë marrëdhënies seksuale, por ju duhet ta fusni përsëri atë pas 3 orësh.
Për ta hequr unazën, vendoseni gishtin brenda vaginës tuaj dhe kalojeni si grep nëpër unazë. Nxirreni butësisht unazën jashtë.
Për ta hequr unazën, vendoseni gishtin brenda vaginës tuaj dhe kalojeni si grep nëpër unazë. Nxirreni butësisht unazën jashtë.
Përdoreni vazhdimisht unazën për 3 javë. Më pas hidheni unazën në koshin e mbeturinave.
Përdoreni vazhdimisht unazën për 3 javë. Më pas hidheni unazën në koshin e mbeturinave.
Përdoreni vazhdimisht unazën për 3 javë. Për 7 ditët në vazhdim (1 javë), ju s'do e përdorni unazën vaginale. Këtë javë cikli juaj menstrual do fillojë. Pas 7 ditësh fusni një unazë të re, edhe nëse keni ende gjakderdhje. Përsëritni hapat e mëparshëm.
Përdoreni vazhdimisht unazën për 3 javë. Për 7 ditët në vazhdim (1 javë), ju s'do e përdorni unazën vaginale. Këtë javë cikli juaj menstrual do fillojë. Pas 7 ditësh fusni një unazë të re, edhe nëse keni ende gjakderdhje. Përsëritni hapat e mëparshëm.

Unazën vaginale mund ta futni edhe duke përdorur një aplikues në vend të gishtit tuaj.

Unaza vaginale në aplikues

I sigurt

Unaza vaginale është shumë e sigurt nëse përdoret siç duhet. Rreth 9 në 100 gra ngelen shtatzëna kur përdorin unazën vaginale për 1 vit.

Unaza vaginale nuk është e sigurt ose është më pak e sigurt, nëse:

 • Jeni duke marrë ilaçe të caktuara, si p.sh. lulen e balsamit. Tregojini mjekut tuaj nëse jeni duke përdorur unazën vaginale. Ai do ta marrë parasysh këtë kur t'ju shkruajë në recetë ilaçet.
 • Harroni të futni unazën vaginale pas ndërprerjes 7-ditore ose nëse harroni ta ndryshoni; ose nëse harroni ta zëvendësoni unazën vaginale;
 • Humbisni unazën vaginale gjatë marrëdhënies seksuale dhe nuk e futni përsëri pas 3 orësh.

Unaza vaginale mund të përdoret deri në 4 muaj nga dita që e bletë në farmaci.

I sigurt

Nuk ndikon në shëndetin tuaj

Unaza vaginale përmban hormone. Këto hormone në përgjithësi nuk ndikojnë në shëndetin tuaj. Por, në disa raste është më mirë të zgjidhni një metodë tjetër kontracepsioni. Pyesni një mjek për këshillë.

Unaza vaginale nuk ju bën më pak pjellore. Nëse doni të ngelni shtatzënë, thjesht hiqni unazën vaginale.

Gjatë muajit të parë të përdorimit të unazës vaginale, mund të keni efekte anësore si dhimbje koke, infeksione vaginale dhe të përziera. Këto efekte zakonisht zhduken vetë. Nëse nuk zhduken, konsultohuni me një mjek.

Ciklet tuaja menstruale shpesh bëhen më pak të bollshme dhe me më pak dhimbje.

Nuk ofron mbrojtje nga IST-të dhe virusi HIV

Unaza vaginale nuk mbron nga IST-të ose HIV. Vetëm një prezervativ mund t'ju mbrojë.

Prezervativi

Blerja e unazës vaginale

Ju duhet një recetë nga një mjek për të blerë unazën vaginale. Pa recetë, s'mund ta blini unazën vaginale. Ju mund ta blini unazën vaginale vetëm në një farmaci . Pyesni një profesionist të kujdesit shëndetësor për më shumë informacion.

Disa fonde të sigurimeve shëndetësore ripaguajnë një pjesë të shpenzimeve për kontracepsionin. Pyesni fondin tuaj të sigurimeve shëndetësore për këtë.

Duhet të paguani gjithashtu një kontribut personal për vizitën te mjeku. Disa njerëz kanë të drejtë për rimbursimin e shtuar ose për kujdes mjekësor urgjent. Më poshtë janë adresat ku mund të bëni vizitë falas te një mjek.

Sa kushton?

Vaginale ring

De vaginale ring is een anticonceptiemiddel.

De vaginale ring is een dunne, flexibele ring gemaakt van plastic. De ring bevat dezelfde 2 hormonen als de pil.  
Deze hormonen voorkomen de eisprong. De hormonen maken het ook moelijker voor de zaadcellen om door het slijmvlies van de baarmoederhals te geraken. De zaadcellen geraken dan moeilijk in de baarmoeder, waar de eicel zit. De hormonen bemoeilijken ook de innesteling van een eicel.

Vaginale ring
Vaginale ring
Vaginale ring samengeknepen
Vaginale ring samengeknepen

Hoe een vaginale ring gebruiken

Gebruik een vaginale ring als volgt:

 • Knijp de ring samen. 
 • Breng de ring diep in de vagina in. U kunt de ring in verschillende houdingen inbrengen, bijvoorbeeld: staand met 1 been omhoog, liggend of gehurkt.
 • Steek 1 vinger in de vagina en duw de ring diep in de vagina. De ring moet comfortabel zitten. De precieze plaats in de vagina is niet belangrijk. 
 • De ring blijft op zijn plaats tijdens de geslachtsgemeenschap. U kunt de vaginale ring tijdens de geslachtsgemeenschap verwijderen, maar u moet de ring binnen 3 uur terug inbrengen. 
 • Om de ring te verwijderen, steek uw vinger in uw vagina en haak hem in de ring. Trek de ring zachtjes naar buiten. 
 • Draag de ring onafgebroken gedurende 3 weken. Verwijder de ring op dezelfde dag van de week als wanneer u hem heeft ingebracht (bijvoorbeeld woensdag). Gooi de ring daarna in de vuilnisbak. 
 • Gebruik de vaginale ring niet in de volgende 7 dagen (1 week). Deze week zal u bloed beginnen te verliezen (menstruatie). U bent deze week ook beschermd.  
 • Na 7 dagen brengt u een nieuwe ring in, ook als u nog bloed verliest.
 • Herhaal de vorige stappen.
Detail van het bekken van de vrouw: 1. vaginale ring, 2. baarmoeder, 3. vagina, 4. anus en 5. plasgaatje.
Knijp de ring samen.
Knijp de ring samen.
Breng de ring diep in de vagina in.
Breng de ring diep in de vagina in.
Steek 1 vinger in de vagina en duw de ring zo ver mogelijk.
Steek 1 vinger in de vagina en duw de ring zo ver mogelijk.
De ring correct ingebracht in de vagina.
De ring correct ingebracht in de vagina.
De ring blijft op zijn plaats tijdens de geslachtsgemeenschap. U kunt de vaginale ring tijdens de geslachtsgemeenschap verwijderen, maar u moet de ring binnen 3 uur terug inbrengen.
De ring blijft op zijn plaats tijdens de geslachtsgemeenschap. U kunt de vaginale ring tijdens de geslachtsgemeenschap verwijderen, maar u moet de ring binnen 3 uur terug inbrengen.
Om de ring te verwijderen, steek uw vinger in uw vagina en haak hem in de ring. Trek de ring zachtjes naar buiten.
Om de ring te verwijderen, steek uw vinger in uw vagina en haak hem in de ring. Trek de ring zachtjes naar buiten.
Draag de ring onafgebroken gedurende 3 weken. Gooi de ring daarna in de vuilnisbak.
Draag de ring onafgebroken gedurende 3 weken. Gooi de ring daarna in de vuilnisbak.
Draag de ring onafgebroken gedurende 3 weken. Gebruik de vaginale ring niet in de volgende 7 dagen (1 week). Deze week start uw menstruatie. Na 7 dagen brengt u een nieuwe ring in, ook als u nog bloedt. Herhaal de vorige stappen.
Draag de ring onafgebroken gedurende 3 weken. Gebruik de vaginale ring niet in de volgende 7 dagen (1 week). Deze week start uw menstruatie. Na 7 dagen brengt u een nieuwe ring in, ook als u nog bloedt. Herhaal de vorige stappen.

U kunt de vaginale ring ook inbrengen met een applicator in plaats van met de vinger.

Vaginale ring in applicator

Betrouwbaar

De vaginale ring is betrouwbaar als hij correct wordt gebruikt. Ongeveer 9 op 100 vrouwen worden zwanger wanneer ze de vaginale ring 1 jaar lang gebruiken.

De vaginale ring is niet of minder betrouwbaar als:

 • U bepaalde medicijnen neemt, zoals Sint-Janskruid. Zeg tegen uw dokter dat u de vaginale ring gebruikt. Dan kan hij daar rekening mee houden bij het voorschrijven van medicijnen. 
 • U de vaginale ring vergeet in te brengen na de onderbreking van 7 dagen. Of als u de ring vergeet te vervangen;
 • U de vaginale ring verliest en hem niet opnieuw inbrengt of geen nieuwe inbrengt binnen 3 uur.   

De vaginale ring is bruikbaar tot 4 maanden nadat u hem in de apotheek heeft gekocht.

Geen invloed op uw gezondheid

De vaginale ring bevat hormonen. Deze hormonen hebben over het algemeen geen invloed op uw gezondheid. Maar in sommige gevallen is het beter om een ander anticonceptiemiddel te kiezenVraag advies aan een dokter.

U wordt niet minder vruchtbaar van de vaginale ring. Wanneer u zwanger wil worden, verwijdert u gewoon de vaginale ring. 

Tijdens de eerste maanden dat u de vaginale ring gebruikt, kan de ring bijwerkingen hebben zoals hoofdpijn, vaginale infecties en misselijkheid. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal vanzelf. Als ze niet verdwijnen, praat erover met een dokter. 

Uw menstruatie wordt vaak minder hevig en minder pijnlijk.

Geen bescherming tegen soa's en hiv

De vaginale ring beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

De vaginale ring kopen

U heeft een voorschrift van een dokter nodig om de vaginale ring te kopen. Zonder voorschrift kunt u de vaginale ring niet kopen. U kunt de vaginale ring alleen in de apotheek kopen. Vraag meer informatie aan een zorgverlener. 

Sommige ziekenfondsen betalen een deel van de kosten voor anticonceptie terug. Vraag het aan uw ziekenfonds.

U betaalt ook het remgeld voor het bezoek aan de dokter. Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp. Hieronder vindt u ook adressen waar u gratis naar een dokter kunt gaan.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Farmacia
Dyqan ku mund të blini ilaçet. Aty mund të merrni këtu edhe këshilla për ilaçet. Gjeni një farmaci në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW: